1. >

Kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng

Facebook Share

BNEWS.VN Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.

Kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Xây dựng

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP

Địa chỉ: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Vốn điều lệ thực góp: 217.359.000.000 đồng (Hai trăm mười bảy tỷ ba trăm năm mươi chín triệu đồng)

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 20.563.400 cổ phần

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 37 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 3 NĐT                      Cá nhân: 34 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 83.570.500 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 13.732.400 CP         Cá nhân: 69.838.100 CP

Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/06/2018

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 18/06/2018

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Chương trình vui trung thu “Ký ức mùa trăng” được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ ngày 21-23/9 nhằm tái hiện lại không gian tết Trung thu truyền thống.

ncif