Khẩn trương hoàn thành lắp đặt tạm máy biến áp 500 kV tại trạm biến áp 500 kV Nho Quan

07:30' - 31/03/2020
BNEWS Mặc dù đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhưng để đảm bảo vận hành an toàn, thông suốt cho hệ thống điện quốc gia, PTC1 đã huy động mọi nguồn lực để tập trung hoàn thành công trình.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc lắp đặt, đóng điện vận hành tạm máy biến áp (MBA) 500 kV, công suất 600 MVA tại Trạm biến áp (TBA) 500 kV Nho Quan và điều động MBA 500 kV, công suất 600 MVA dự phòng sử dụng cho giai đoạn 1 dự án "Nâng công suất trạm biến áp 500 kV Nho Quan", Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã khẩn trương họp với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB), Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) và đơn vị tư vấn để xác định phạm vi công việc, tiến độ lắp đặt vận hành.

Đồng thời lập ngay phương án “Vận chuyển 3 pha của MBA 500 kV, công suất 600 MVA dự phòng từ TBA 500 kV Phố Nối đến TBA 500 kV Nho Quan” và tổ chức lựa chọn nhà thầu kịp thời.

Theo đó, PTC1 đã chủ động mua dầu bổ sung vào MBA, điều động vật tư thiết bị từ kho về TBA 500 kV Nho Quan để lắp đặt. Ngoài ra, PTC1 cũng phối hợp chặt chẽ, đôn đốc các đơn vị liên quan để tiến hành thiết kế lắp đặt, thí nghiệm, rút dầu, tháo dỡ MBA, xây lắp và lắp đặt vật tư thiết bị…

Mặc dù đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhưng để đảm bảo vận hành an toàn, thông suốt cho hệ thống điện quốc gia, PTC1 đã huy động mọi nguồn lực để tập trung hoàn thành công trình trong thời gian ngắn nhất.

Công trình nâng công suất “Lắp đặt, đóng điện vận hành tạm MBA 500 kV, công suất 600 MVA tại TBA 500 kV Nho Quan” có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chống quá tải cho các MBA 500 kV, công suất 450 MVA đang vận hành tại TBA 500 kV Nho Quan trong thời gian cao điểm mùa hè năm 2020 khi MBA 500 kV (900 MVA) thuộc dự án "Nâng công suất TBA 500 kV Nho Quan" chưa thể lắp đặt do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19./.

>>Đóng điện dự án nâng công suất trạm biến áp 500 kV Dốc Sỏi giai đoạn 1

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục