Kho bạc Nhà nước Bình Phước phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu

14:21' - 23/05/2024
BNEWS Kho bạc Nhà nước Bình Phước đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước đúng các quy định, quy trình hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước.

Ngay từ đầu năm 2024, Kho bạc Nhà nước Bình Phước đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp tốt các ngân hàng thương mại trên địa bàn; bưu điện tỉnh, huyện, thị xã tổ chức thu ngân sách nhà nước và thu phạt vi phạm hành chính trên toàn địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện kịp thời thu nhanh các khoản thu của ngân sách nhà nước.

Kết quả là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết ngày 25/3 đạt 2.662,28 tỷ đồng (ngân sách trung ương là 370,6 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 2.291,68 tỷ đồng), đạt 20,90% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2024.

Kho bạc Nhà nước Bình Phước đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước đúng các quy định, quy trình hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước, nghiêm cấm việc gây khó khăn, sách nhiễu đối với khách hàng. Đặc biệt, không để chậm trễ, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán vốn tại kho bạc mà không có lý do.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước Bình Phước cũng thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định; đồng thời, chỉ đạo đơn vị tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải quyết công việc và chất lượng phục vụ khách hàng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục