Kho bạc Nhà nước Nam Định phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu

14:26' - 24/06/2024
BNEWS Kho bạc Nhà nước Nam Định tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công...

Kho bạc Nhà nước Nam Định cho biết, thời gian qua luôn yêu cầu các đơn vị Kho bạc Nhà nước trong toàn hệ thống phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại; mở rộng phạm vi địa bàn bắt buộc chi trả cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng. 

 

Kho bạc Nhà nước Nam Định cũng bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan, Kho bạc Nhà nước, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2024 để tổ chức thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên.

Đặc biệt, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, quản lý vốn tạm ứng và đôn đốc việc thu hồi tạm ứng quá hạn. 

Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết, tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của hệ thống Kho bạc Nhà nước toàn diện trên các lĩnh vực, ưu tiên cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm thành phần hồ sơ, đơn giản hóa quy trình, thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử, trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu số các giao dịch thủ tục hành chính giữa Kho bạc Nhà nước với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào quy trình nội bộ xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. 

Ngoài ra, cao mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của hệ thống Kho bạc Nhà nước Nam Định; lấy người dân, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng công chức, từng đơn vị thuộc và trực thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục