Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến

12:59' - 24/06/2024
BNEWS Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh cho biết đã đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến và thực hiện liên thông các ứng dụng nghiệp vụ nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị trong thu - chi ngân sách nhà nước.
Bên cạnh đó Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh cũng mở rộng ủy nhiệm thu và phối hợp thu ngân sách nhà nước với 13 ngân hàng thương mại. Nhờ đó, mạng lưới tài khoản chuyên thu từng bước được mở rộng, đa dạng các phương thức thanh toán điện tử trong thu ngân sách nhà nước, góp phần cùng các cơ quan thực hiện trên 100% số lượng giao dịch thu ngân sách nhà nước theo phương thức điện tử.

Đồng thời, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp, theo dõi thông tin nộp ngân sách nhà nước trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, giảm chi phí tổ chức thu ngân sách nhà nước.

 
Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh cũng  triển khai ứng dụng công nghệ cung cấp đầy đủ thông tin cam kết chi ngân sách nhà nước phục vụ cho việc lập, phân bổ và thực hiện kế hoạch ngân sách hằng năm; thống nhất đầu mối, quy trình và số hóa công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc. Vì vậy, đã rút ngắn thời gian thanh toán vốn từ 3 ngày còn 1 ngày với khoản tạm ứng, các khoản thanh toán khối lượng hoàn thành đến 80% giá trị hợp đồng theo hình thức thanh toán trước, kiểm soát sau theo đúng quy định.

Với những nỗ lực trên, đến nay, Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh cơ bản hoàn thành mục tiêu “Kho bạc 3 không” (không tiền mặt - không khách hàng giao dịch - không chứng từ giấy).

Thời gian tới, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện tốt lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ quy trình nghiệp vụ tại từng đơn vị, công chức.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; áp dụng công nghệ hiện đại vào quy trình, hoạt động nghiệp vụ, từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi số; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đẩy mạnh thanh toán điện tử, giảm tỷ trọng thanh toán tiền mặt và tăng hiệu quả vận hành của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh cũng sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Đến hết năm 2023, Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh có 100% đơn vị đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trên 510.000 chứng từ chi điện tử đi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục