Kho bạc Nhà nước Thái Bình hỗ trợ người nộp thuế

16:04' - 28/11/2023
BNEWS Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát các thủ tục trong quy trình phối hợp thu ngân sách nhà nước phát hiện thủ tục không hợp lý, cải tiến hướng đơn giản hóa, dễ hiểu, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Kho bạc Nhà nước Thái Bình cho biết để hỗ trợ người nôp thuế, thời gian tới sẽ tăng cường trao đổi, phối hợp với cơ quan thuế trên địa bàn để thực hiện phân cấp quản lý thu của cơ quan thuế gắn với địa bàn và nơi đăng ký kê khai nộp thuế, gắn với dự toán cân đối thu ngân sách được giao. 

Đồng thời, quy định cụ thể thời hạn nộp số tiền ngân sách nhà nước đã thu được của các cơ quan được ủy nhiệm thu chủ yếu là UBND xã vào Kho bạc Nhà nước; quy định cụ thể thời gian phong tỏa tài khoản của người nợ thuế. Kho bạc Nhà nước Thái Bình sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp thu ngân sách nhà nước, từ đó thống nhất được thông tin đầu vào của thu ngân sách nhà nước, thống nhất xử lý thông tin thu ngân sách nhà nước, cũng như đảm bảo phát hiện kịp thời các sai sót trong thu ngân sách nhà nước.

 

Kho bạc Nhà nước Thái Bình tiếp tục rà soát các thủ tục trong quy trình phối hợp thu ngân sách nhà nước để phát hiện những thủ tục không hợp lý, cải tiến theo hướng đơn giản hóa, dễ hiểu, nhằm tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại để trao đổi thông tin kịp thời trong việc giải quyết mọi vướng mắc; từ đó giúp cho việc thực hiện quy chế phối hợp thu ngân sách nhà nước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại và người nộp thuế.
Kho bạc Nhà nước Thái Bình cũng khuyến nghị các ngân hàng thương mại chủ động thường xuyên thông báo về số dư tài khoản cho cơ quan thuế khi có văn bản yêu cầu của cơ quan thuế, để cơ quan thuế phối hợp thực hiện thu nợ thuế kịp thời; thực hiện xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nợ thuế.
Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Thái Bình đã đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách.
Theo đó, Kho bạc Nhà nước Thái Bình đã phối hợp chặt chẽ với 10 ngân hàng thương mại trên địa bàn như Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, MB, SHB, VPBank, LienVietPost, MSB, ACB... để tăng cường phối hợp thu và ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt. Hiện các giao dịch thu ngân sách nhà nước bao gồm cả thu phạt vi phạm hành chính đã được thực hiện 100% tại các ngân hàng thương mại.

Đến thời điểm hiện nay, số lượng tài khoản chuyên thu, tài khoản thanh toán của các đơn vị Kho bạc Nhà nước là 51 tài khoản. Bám sát dự toán thu ngân sách nhà nước, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục