Khuyến nông kết nối sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị

16:23' - 11/11/2022
BNEWS Trên khắp các tỉnh thành trong cả nước, nhiều mô hình sản xuất tiến tiên và hiệu quả, nhiều mô hình liên kết sản xuất bền vững đều có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống khuyến nông.

Ngày 11/11, tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: “Khuyến nông trong vai trò kết nối sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị”.

 

Theo ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là xu thế tất yếu và giải pháp tối ưu đem lại hiệu quả lớn và lợi nhuận tối đa cho tất cả các bên tham gia. Hiện nay, với quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đã làm cho chuỗi giá trị vượt ra khỏi biên giới của một quốc gia, vùng lãnh thổ và hình thành chuỗi giá trị toàn cầu.
Tại Việt Nam, trong những năm vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm, thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị nông sản thông qua chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

Đến nay, cả nước có gần 7.000 chuỗi liên kết nông nghiệp gồm hơn 3.200 chuỗi liên kết do các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện từ trước khi có Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (chiếm 47,83%); 1.644 chuỗi liên kết có chứng nhận an toàn thực phẩm (chiếm 23,74%) và 2.038 chuỗi liên kết được xây dựng theo quy định Nghị định 98 (chiếm 29,43%).
Cũng theo ông Lê Quốc Thanh, trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi hàng hóa ngoài các thành phần chủ thể tham gia chính: người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp thì cán bộ khuyến nông đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Với 30 năm xây dựng và trưởng thành, hệ thống khuyến nông Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế và tầm quan trọng của mình trong việc đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành nông nghiệp nói chung và sản xuất nông nghiệp theo chuỗi hàng hóa nói riêng.

Trên khắp các tỉnh thành trong cả nước, nhiều mô hình sản xuất tiến tiên và hiệu quả, nhiều mô hình liên kết sản xuất bền vững đều có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống khuyến nông.
Với vai trò, chức năng và tầm quan trọng ngày càng được khẳng định, trong năm 2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất với Chính phủ đưa Trung tâm Khuyến nông quốc gia vào cơ cấu tổ chức của Bộ để xác định rõ đơn vị phục vụ quản lý nhà nước trong hoạt động khuyến nông.

Hệ thống khuyến nông từ Trung ương đến địa phương đã từng bước rà soát và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, xây dựng nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp trong tình hình mới.
Một trong những nội dung đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ rộng khắp trong thời gian qua là mô hình khuyến nông cộng đồng. Có thể nói từ khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định phê duyệt đề án (ngày 25/3/2022).

Mô hình Tổ khuyến nông cộng đồng đã được khai khai rầm rộ và phát triển ngoài sức mong đợi. Đến nay, hầu hết các tỉnh thành đều đã ra đời Tổ khuyến nông cộng đồng.

Tại thành phố Hải Phòng, tính từ tháng 4/2022 đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Phòng đã ra quyết định thành lập 135 Tổ khuyến nông cộng đồng và ban hành quy chế hoạt động theo kèm.
Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung chia sẻ, thảo luận vào các vấn đề: đổi mới khuyến nông nhằm đào tạo, nâng cao năng lực cho nông dân, hợp tác xã gắn với phát triển liên kết chuỗi giá trị; các giải pháp nhằm phát huy vai trò kết nối của khuyến nông trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; giải pháp nhằm chuyển đổi nhận thức, phát huy nội lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp; việc đổi mới thể chế phát triển hợp tác xã; cơ chế, giải pháp phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; cơ chế, giải pháp thúc đẩy liên kết, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm và bền vững trong chuỗi giá trị; cơ chế, chính sách nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục