KIDO chia gần 23 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông

09:31' - 23/09/2021
BNEWS Tại đại hội đồng cổ đông bất thường mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (mã chứng khoán: KDC) đã thông qua phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông.

Cụ thể, công ty sẽ phát hành hơn 22,87 triệu cổ phiếu quỹ với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu, và cứ 10 quyền nhận thì được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Theo KIDO, nguồn vốn phát hành được trích từ thặng dư cổ phần theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm soát. 

Tại thời điểm 20/9, dữ liệu doanh nghiệp ghi nhận, KIDO có gần 51 triệu cổ phiếu quỹ, giá trị ghi sổ 1.959 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, tháng 7-8, doanh thu KDC tăng trưởng liên tiếp với tỷ lệ lần lượt 18,7% và 18%, đạt 859 tỷ đồng vào tháng 7 và tháng 8 đạt 890 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2021, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu 11.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng; lần lượt tăng 38% và 91,5% so với thực hiện năm 2020.

Năm 2020, lợi nhuận gộp của KIDO đạt 1.764 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2019./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục