Kido trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 16%

19:06' - 11/08/2020
BNEWS Theo tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28/8 tới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019.
Cụ thể, KDC sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 16%, tương đương 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.600 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 27/8, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 10/9/2020.
Kết quả kinh doanh quý 2/2020, KDC ghi nhận doanh thu thuần ước đạt 1.957 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 82 tỷ đồng, tăng 15,5%.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020 Công ty đạt 3.683 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu là do tăng trưởng mạnh mẽ của ngành dầu. Doanh thu từ ngành dầu chiếm 81% doanh thu toàn Tập đoàn, ngành lạnh chiếm 18% và các ngành khác chiếm 1%.
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm nay của Tập đoàn đạt 180 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỷ đồng, tăng 14%.
Trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID -19 và sự biến động của giá cả nguyên vật liệu, KDC đã chuyển dịch hệ thống phân phối, rà soát danh mục sản phẩm, tập trung đẩy mạnh các sản phẩm cốt lõi và cao cấp./.

>>Tập đoàn KIDO đặt doanh thu thuần tăng hơn 9%


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục