Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tham dự Cuộc họp cấp cao ASEANSAI lần thứ 6

20:02' - 28/07/2021
BNEWS Đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã tham dự Cuộc họp cấp cao lần thứ 6 của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á - ASEANSAI theo hình thức trực tuyến.

Trong 2 ngày 28 và 29/7/2021, đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung làm Trưởng đoàn, tham dự Cuộc họp cấp cao lần thứ 6 của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á - ASEANSAI theo hình thức trực tuyến.
Cuộc họp do Kiểm toán Nhà nước Malaysia - Chủ tịch ASEANSAI giai đoạn 2020-2021 chủ trì; có sự tham dự của 10 thành viên ASEANSAI, gồm các Cơ quan Kiểm toán tối cao: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Cuộc họp tập trung thảo luận về các nội dung: Dự thảo Quy chế ASEANSAI sửa đổi; Dự thảo Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2022 – 2025; điều khoản tham chiếu của Ủy ban chia sẻ kiến thức; Kế hoạch công tác của các Ủy ban ASEANSAI giai đoạn 2022 - 2023; kết quả của phân tích nghiên cứu về năng lực pháp lý ASEANSAI; chương trình nghị sự của Đại hội ASEANSAI lần thứ 6 năm 2021; bầu các Ủy ban ASEANSAI 2022- 2023; một số vấn đề khác về Dự thảo báo cáo tài chính 2018 và 2019, tổng hợp ngân sách đề xuất 2021-2022 cho các hoạt động của ASEANSAI, bầu Kiểm toán viên Kiểm toán báo cáo tài chính trong 2 năm 2020 và 2021, kế hoạch hợp tác với các nhà tài trợ.
Phát biểu khai mạc, ông Bahtiar Arif, Trưởng ban Thư ký ASEANSAI hoan nghênh và đánh giá cao sự tham gia của tất cả các cơ quan kiểm toán tối cao trong cuộc họp quan trọng lần này.

Cuộc họp họp cấp cao ASEANSAI lần thứ 6 sẽ thảo luận các vấn đề chiến lược, liên quan đến sự phát triển của tất cả các cơ quan kiểm toán thành viên, cũng như liên quan tới hoạt động của các Chính phủ các nước Đông Nam Á.
Trưởng Ban Thư ký ASEANSAI cho rằng, từ khi thành lập vào năm 2011, ASEANSAI đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường năng lực của các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên và hợp tác kỹ thuật để xử lý các vấn đề quan trọng và những chủ đề kiểm toán quan tâm chung; khuyến khích và thúc đẩy quản trị tốt trong khu vực ASEAN.
“Tôi tin tưởng rằng, với sự tham gia nhiệt tình của tất cả các cơ quan kiểm toán tối cao, cuộc họp cấp cao lần thứ 6 sẽ đạt được các mục tiêu đưa ra, đóng góp mạnh mẽ cho cộng đồng ASEANSAI, INTOSAI; thúc đẩy quản trị tốt và trách nhiệm giải trình tại khu vực và xây dựng được mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, mang tính xây dựng với các bên liên quan” - Trưởng ban Thư ký ASEANSAI phát biểu.
Ông Datuk Nik Azman bin Nik Abdul Majid, Tổng Kiểm toán nhà nước Malaysia - Chủ tịch ASEANSAI giai đoạn 2020-2021 cho biết: Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế, cũng như các hoạt động cốt lõi của các cơ quan kiểm toán tối cao.

Do đó, để thích ứng với tình hình mới, ASEANSAI cần tập trung vào quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và sử dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực của mỗi cơ quan, cũng như của các kiểm toán viên.
ASEANSAI cũng cần tập trung vào các yêu cầu của nền kinh tế số liên quan đến quản trị dữ liệu, an ninh mạng, khuôn khổ pháp lý và năng lực thể chế; cần tăng tốc số hóa, đặc biệt là đối với các công nghệ mới; phải đổi mới, xây dựng kết nối kỹ thuật số, tối đa hóa việc sử dụng công nghệ thông tin trong việc phát triển các kế hoạch hành động cụ thể.
"Trong tình hình mới, tất cả các chính phủ, doanh nghiệp, cũng như các cơ quan kiểm toán tối cao cần làm việc tập thể để tạo ra những thay đổi mang tính hệ thống cần thiết cho khu vực vì một tương lai bền vững và linh hoạt.

Để hỗ trợ việc đạt được chiến lược này, các ưu tiên của ASEANSAI sẽ tập trung vào các chương trình bền vững kết hợp giữa các hoạt động trực tuyến và trực tiếp” - Tổng Kiểm toán Nhà nước Malaysia nhấn mạnh.
Thay mặt Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung trân trọng cảm ơn hỗ trợ của các thành viên ASEANSAI trong thời gian qua để Kiểm toán Nhà nước Việt Nam hoàn thành trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2020-2021; đã tin tưởng và tín nhiệm để Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược nhiệm kỳ 2022-2023.
“Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của mình, tham gia tích cực các hoạt động chung, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa các thành viên, góp phần thực hiện thắng lợi sứ mệnh và các mục tiêu đã đưa ra của cộng đồng ASEANSAI” -  Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam khẳng định.
Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chủ trì trình bày và thảo luận về dự thảo Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2022 – 2025; Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2023 của Ủy ban Kế hoạch chiến lược.
Trình bày về dự thảo Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2022 – 2025, đại diện Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cho biết, cho đến nay, ASEANSAI đã xây dựng 3 kế hoạch chiến lược cho các giai đoạn 2012-2013, 2014-2017 và 2018-2021.

Nhờ có Kế hoạch chiến lược và triển khai từ ngay thời gian đầu thành lập và phát triển, ASEANSAI đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp với sự phát triển ổn định, từ đó giúp tăng cường năng lực của các cơ quan kiểm toán thành viên, thúc đẩy quản trị tốt, trách nhiệm giải trình tại khu vực và xây dựng được mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, mang tính xây dựng với các bên liên quan.
Dự thảo Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2022 – 2025 gồm 6 phần chính: Giới thiệu về ASEANSAI; Thông điệp của Chủ tịch ASEANSAI, Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược; Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi; 4 mục tiêu chiến lược và 10 mục đích chiến lược; 2 phụ lục về Ma trận thực hiện và Quản lý rủi ro.
Theo đại diện Kiểm toán Nhà nước, so với Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2018-2021, Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2022 – 2025 bổ sung tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi các nội dung về tính chuyên nghiệp, đổi mới, phản ứng nhanh trong môi trường hoạt động năng động và nhiều bất ổn hiện nay.
Một điểm khác biệt rõ rệt của Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2022 – 2025 mới so với Kế hoạch chiến lược giai đoạn trước là cấu trúc, nội dung của mục tiêu, mục đích chiến lược được thiết kế dựa trên các chức năng của các Ủy ban và theo các trụ cột thuộc Khung đo lường hoạt động của các Cơ quan Kiểm toán tối cao.

Cụ thể, 4 mục tiêu chiến lược gồm: Tăng cường năng lực (thuộc Ủy ban Đào tạo); chia sẻ kiến thức (thuộc Ủy ban Chia sẻ kiến thức); hợp tác với các đối tác phát triển và nhà tài trợ (thuộc Ban Thư ký); tăng cường quản trị nội bộ với mục đích tăng cường chức năng và cơ cấu tổ chức (Ủy ban quy chế), tăng cường chức năng hỗ trợ trao đổi thông tin (Ban Thư ký), tăng cường quản lý tài chính (Ban Thư ký), tăng cường chức năng giám sát (Ủy ban Kế hoạch chiến lược)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục