Tạm dừng kiểm toán tại các địa phương có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

21:14' - 16/07/2021
BNEWS Ngày 16/7, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu dừng ngay toàn bộ hoạt động kiểm toán đang triển khai tại địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 16/7, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã kí ban hành Chỉ thị đề nghị các đơn vị dừng ngay toàn bộ hoạt động kiểm toán đang triển khai và chuẩn bị triển khai tại các đơn vị được kiểm toán có địa điểm thuộc vùng, khu vực, địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong trường hợp địa phương chỉ áp dụng thực hiện Chỉ thị 15 đối với một số địa bàn, khu vực (không thuộc địa điểm kiểm toán), thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán gửi văn bản lấy ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục triển khai kiểm toán tại các địa bàn không áp dụng thực hiện Chỉ thị 15; đồng thời báo cáo lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phụ trách xem xét, quyết định khi có văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tại các địa phương có dịch COVID-19 nhưng chưa thực hiện Chỉ thị 15, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán yêu cầu đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán phải chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của địa phương, tuân thủ thông điệp 5K và kịp thời báo cáo lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phụ trách các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kiểm toán.
Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan chức năng và Kiểm toán Nhà nước về tổ chức hoạt động kiểm toán trong điều kiện dịch COVID-19. Công chức, viên chức, người lao động quyết liệt áp dụng các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Chỉ thị. Mọi đơn vị, cá nhân vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nước và bị xử lý theo quy định của pháp luật.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục