Kiến nghị Cần Thơ kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân sai phạm trong tuyển dụng

12:49' - 15/10/2018
BNEWS Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ kiểm điểm và có biện pháp xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân sai phạm liên quan đến công tác tuyển dụng sử dụng công chức.

Theo kết luận thanh tra vừa được Bộ Nội vụ công bố, trong giai đoạn từ 1/1/2016 – 30/4/2018, thành phố Cần Thơ đã tinh giản được 14 công chức theo Nghị định số 108/2014/NĐ- CP về chính sách tinh giản biên chế.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra còn 1 đơn vị sử dụng 17 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp) không đúng loại công việc theo quy định; 6 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 72 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; 2 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 34 viên chức để làm việc theo vị trí việc làm của công chức (hiện đã điều động 4 viên chức về đơn vị sự nghiệp). 

Sai phạm trong tuyển dụng công chức
Qua kiểm tra 112 trường hợp tuyển dụng đặc biệt không qua thi tuyển thuộc trường hợp có kinh nghiệm công tác, có 10 trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt (8 trường hợp có thời gian làm công việc yêu cầu trình độ đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển nhưng không đủ 60 tháng; 2 trường hợp không có bằng đại học, chỉ có bằng trung cấp); 2 trường hợp UBND thành phố Cần Thơ không gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

Ngày 26/7/2018, Sở Nội vụ Cần Thơ đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 11 trường hợp này (ngoài 1 trường hợp đã nghỉ việc).
Theo kết luận thanh tra, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện tuyển dụng viên chức theo phân cấp của UBND thành phố.

Qua kiểm tra 14 kỳ xét tuyển của 6 đơn vị, nhìn chung đã thực hiện đúng quy định trong việc quy định điều kiện đăng ký dự tuyển, thành lập và thực hiện nhiệm vụ của hội đồng tuyển dụng, hình thức kiểm tra, sát hạch cách tính điểm, thực hiện chế độ tập sự, miễn tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Song, 2 kỳ xét tuyển hội đồng tuyển dụng thành lập trước khi hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, 1 kỳ xét tuyển xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn không có thang điểm chi tiết.
Qua kiểm tra 36 hồ sơ xét tuyển đặc cách viên chức đã đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện về thời gian kinh nghiệm công tác từ 36 tháng trở lên trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có trình độ thạc sỹ, tốt nghiệp đại học loại giỏi chuyên ngành phù hợp lĩnh vực cần tuyển; việc thành lập, thực hiện nhiệm vụ của hội đồng kiểm tra sát hạch, việc thẩm định, phê duyệt kết quả xét tuyển, ban hành quyết định tuyển dụng ký hợp đồng làm việc, xếp lương, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo quy định.
UBND thành phố Cần Thơ đã thực hiện theo quy định đối với 42 hồ sơ xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên, các trường hợp xét chuyển đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về thời gian là cán bộ, công chức cấp xã từ 60 tháng trở lên; việc thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch, việc tổ chức kiểm tra sát hạch, ban hành quyết định xét chuyển, bổ nhiệm ngạch, xếp lương thực hiện theo quy định.
Công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu về cơ bản đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và quy định của UBND thành phố, Thành ủy Cần Thơ; các bước trong trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã được thực hiện trên thực tế.

Tuy nhiên còn 31/532 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật cũng như quy định của UBND thành phố về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; một số hồ sơ thiếu bản kê khai tài sản, giấy khám sức khỏe…

Một trường hợp khi bổ nhiệm chức vụ chánh thanh tra sở không có văn bản xin ý kiến thống nhất của chánh thanh tra thành phố. Một trường hợp tại thời điểm được tiếp nhận không qua thi tuyển chưa đáp ứng về thời gian kinh nghiệm công tác trên 60 tháng theo quy định.

14 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm. Trong giai đoạn thanh tra, còn một số cơ quan, đơn vị có số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương vượt 1 người so với quy định.
Kết luận thanh tra cho thấy, công tác quản lý hồ sơ công chức cơ bản được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị hồ sơ công chức còn thiếu, chưa lưu đầy đủ thành phần tài liệu trong hồ sơ; chưa thực hiện mở sổ đăng ký quản lý hồ sơ, sổ giao nhận hồ sơ và sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ công chức.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại trên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức để phát hiện những sơ hở hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.
Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị lãnh đạo địa phương này có kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức để đáp ứng nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị trên cơ sở đảm bảo chỉ tiêu biên chế được giao và thực hiện đúng chính sách tinh giản biên chế.

Thành phố chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị hành chính; điều chuyển số viên chức đang làm vị trí công việc của công chức tại các cơ quan, đơn vị hành chính sang các đơn vị sự nghiệp công lập có vị trí việc làm còn thiếu phù hợp với chuyên môn, trình độ đào tạo; bố trí sắp xếp lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP để làm đúng loại công việc theo quy định.
Kế luận thanh tra nêu rõ thành phố cử công chức lãnh đạo, quản lý còn thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, đồng thời rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay để thu hồi quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp được tuyển dụng không đúng quy định, có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với các trường hợp còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, quy định về thời hạn nhất định để yêu cầu hoàn thiện, quá thời hạn trên, nếu không đáp ứng đủ thì thu hồi quyết định bổ nhiệm, không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý hiện giữ theo quy định.

Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, cập nhật, bổ sung thường xuyên hồ sơ công chức, đặc biệt là các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện mở sổ đăng ký, giao nhận, theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ công chức; thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức theo quy định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục