Kienlongbank đặt mục tiêu "sạch" cổ phiếu STB trước tháng 4/2021

19:21' - 30/01/2021
BNEWS Tính đến 31/12/2020, Kienlongbank đã bán được một phần cổ phiếu STB, giảm được 369 tỷ đồng nợ xấu. Từ 1/1/2021 đến 29/1/2021, Kienlongbank tiếp tục bán thêm cổ phiếu STB, tỷ lệ nợ xấu giảm về dưới 3%.

Bà Trần Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) ngày 30/1 cho biết Kienlongbank đặt mục tiêu hoàn thành việc bán toàn bộ cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) theo Đề án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của Kienlongbank đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và tất toán nợ vay có liên quan chậm nhất là ngày 31/3/2021.
Trước đó, mục tiêu trọng tâm mà ngân hàng đặt ra trong năm 2020 là giải quyết các khoản vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu STB. Tuy nhiên, do năm 2020 phát sinh dịch bệnh COVID-19 ngoài mong muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch này.
Tính đến ngày 31/12/2020, Kienlongbank đã bán được một phần cổ phiếu STB, giảm được 369 tỷ đồng nợ xấu. Từ ngày 1/1/2021 đến ngày 29/1/2021, Kienlongbank tiếp tục bán được thêm cổ phiếu STB, hiện tại tỷ lệ nợ xấu của Kienlongbank đã giảm về mức dưới 3%, đã thoái 100% lãi phải thu có liên quan, trích lập dự phòng rủi ro theo đúng quy định.
"Về cơ bản Kienlongbank đã thực hiện hoàn tất gần hết các nội dung theo đúng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016–2020 đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt", Tổng Giám đốc Kienlongbank cho hay.
Năm 2021, Kienlongbank đặt mục tiêu tổng tài sản hợp nhất đạt 66.800 tỷ đồng (tăng 16,62%); huy động thị trường 1 là 50.295 tỷ đồng (tăng 16,52%); dư nợ cấp tín dụng là 44.600 tỷ đồng (tăng 28,47%); lợi nhuận trước thuế là 1.000 tỷ đồng; mạng lưới chi nhánh, phòng dịch trên cả nước là 150 điểm giao dịch (tăng 16 đơn vị).
Trong năm 2021, Kienlongbank sẽ đẩy mạnh xử lý các khoản nợ có tài sản thế chấp là cổ phiếu STB và đưa tổng nợ xấu của Kienlongbank về mức dưới 2%/tổng dư nợ; hạn chế nợ xấu mới phát sinh, tăng kiểm tra giám sát, nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản lý rủi ro; gia tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng; nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi, đẩy mạnh phát triển ngân hàng số theo định hướng chiến lược của Kienlongbank giai đoạn 2021–2025.
Kết thúc năm 2020, tổng tài sản hợp nhất của Kienlongbank đạt 57.282 tỷ đồng, tăng 12,09% so với năm 2019; tổng huy động vốn đạt 52.071 tỷ đồng, tăng 12,22% so với năm 2019; dư nợ cấp tín dụng đạt 34.716 tỷ đồng, tăng 3,69% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 158,21 tỷ đồng, tăng 84,14% so với năm 2019.
Năm 2020, cùng với khó khăn chung của toàn nền kinh tế do tác động từ dịch bệnh COVID-19, thiên tai, bão lũ,... Kienlongbank đã có nhiều giải pháp đồng hành và hỗ trợ khách hàng như: Miễn giảm lãi, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cho vay mới để hỗ trợ khách hàng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi; điều chỉnh nhiều loại phí giao dịch.  
Cùng ngày, Hội đồng quản trị cũng đã họp và bầu ông Lê Hồng Phương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank nhiệm kỳ 2018–2022 kể từ ngày 1/2/2021. Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018–2022 của Kienlongbank sẽ có Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Lê Hồng Phương và 3 Phó Chủ tịch là ông Mai Hữu Tín, ông Phạm Trần Duy Huyền và bà Trần Thị Thu Hằng.

Trước đó, ông Lê Khắc Gia Bảo đã đề nghị xin được thôi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và đề cử ông Lê Hồng Phương giữ chức vị trí này. Sau khi miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Lê Khắc Gia Bảo tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018–2022./.

>>Kienlongbank đại hội bất thường, bầu bổ sung 2 nhân sự cấp cao


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục