Ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ SMEDF với Ngân hàng MB

19:55' - 10/02/2020
BNEWS Lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (SMEDF) và Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội (MB) diễn ra chiều nay (10/2) tại Hà Nội.
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc SMEDF Phan Thanh Hà cho biết, hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa, chiếm 98% trong tổng số doanh nghiệp cả nước, đóng góp lớn cho GDP và tạo ra hơn 50% việc làm cho xã hội.

Mục đích hoạt động của Quỹ là giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường; đầu tư, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; …

Điều này nhằm phát huy toàn bộ tiềm năng, tăng cường tính cạnh tranh, củng cố vị thế trên thương trường. Thông qua đó, tạo tiền đề cho nền kinh tế đất nước tăng trưởng ổn định.

Ông Đinh Như Tuynh, Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, MB cho biết, hiện nay MB đang phục vụ 125.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động tại Việt Nam với dư nợ khoảng 100.000 tỷ đồng.

MB kỳ vọng với số lượng doanh nghiệp này và định hướng tập trung của Hội đồng quản trị MB sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cho vay và các hoạt động khác. Công nghệ số sẽ là một trong các nền tảng tiên phong để MB tập trung vào các doanh nghiệp.

“ Sự kết hợp với SMEDF sẽ giúp MB có động lực và sức mạnh hơn để hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn thiếu, kinh nghiệm còn yếu. Bên cạnh đó, MB còn tập trung vào các mảng khác như: truyền thông, marketing, quan hệ khách hàng hướng tới cộng đồng doanh nghiệp; đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ.”, ông Đinh Như Tuynh cho biết.

Hoạt động cho vay gián tiếp của SMEDF dành cho đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đáp ứng quy định tại Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Điều 23 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, có nhu cầu vay vốn của Quỹ.

Về điều kiện vay vốn, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện là: có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi; đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh; đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện: có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, nằm trong khu vực địa lý của cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành hoặc cùng xây dựng, sử dụng thương hiệu vùng.

Đồng thời, đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh. Cùng đó, đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay quy định pháp luật có liên quan.

Lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm; lãi suất cho vay trung hạn và dài hạn là 6,0%/năm. Mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng tối đa không quá 7 năm. Thời gian ân hạn cho một dự án (vay vốn trung và dài hạn) tối đa là 02 năm.

Giám đốc SMEDF Phan Thanh Hà cho biết, các khoản chi phí Quỹ SMEDF không hỗ trợ đó là: thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch, hành vi mà pháp luật cấm; mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh; trả nợ khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng và trả nợ khoản vay nước ngoài; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; các khoản bồi thường./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục