Lần đầu đấu thầu mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn

12:41' - 16/07/2021
BNEWS HNX và Kho bạc Nhà nước cũng đã phối hợp tổ chức phiên đấu thầu đầu tiên để mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi, đã mở ra cơ chế cho phép Kho bạc Nhà nước trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ.
HNX và Kho bạc Nhà nước cũng đã phối hợp tổ chức phiên đấu thầu đầu tiên để mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn.
Phiên đấu thầu được thực hiện trên hệ thống mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn (hệ thống ABBS) do HNX xây dựng và phát triển. Tại phiên này, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn mua lại là 14 ngày.
Phiên đấu thầu có 5 thành viên tham gia chào giá, tổng khối lượng chào giá đạt 1.150 tỷ đồng. Kết quả, khối lượng trúng thầu mua lại đạt 300 tỷ đồng với 2 thành viên trúng thầu.
HNX cho rằng, phiên đấu thầu thành công đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa HNX và Kho bạc Nhà nước trong việc triển khai Thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi.
Thông tư đã mở ra cơ chế cho phép Kho bạc Nhà nước trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ, có thể mua lại trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp do chính tổ chức này phát hành.
Theo đó, Kho bạc Nhà nước được thực hiện các giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ với các ngân hàng thương mại là thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ và được Kho bạc Nhà nước lựa chọn.
Trái phiếu Chính phủ được Kho bạc Nhà nước chấp nhận mua lại là trái phiếu đang được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán, có kỳ hạn còn lại tối đa không quá 1 năm; thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và được phép chuyển nhượng…
Hệ thống ABBS cho phép thực hiện toàn bộ quy trình mở thầu, chào thầu, xét thầu, và tính giá giao dịch, sau đó kết quả mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ sẽ được tổng hợp chung với giao dịch Repos (giao dịch mua, bán lại chứng khoán có kỳ hạn) hiện có để gửi sang Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thanh toán bù trừ.
HNX cho rằng, nghiệp vụ mua lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước được kỳ vọng mang lại cho thị trường làn gió mới, với sự tham gia của nhà đầu tư đặc biệt là Kho bạc Nhà nước.

Từ đó, góp phần hoàn thiện thị trường trái phiếu Chính phủ với các nghiệp vụ mới, gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường; thúc đẩy các giao dịch trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp và hỗ trợ thanh khoản cho các thành viên thị trường./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục