Lấy ý kiến về lộ trình kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với sàn thương mại điện tử

18:07' - 21/07/2021
BNEWS Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam để lấy ý kiến các bước dự kiến triển khai lộ trình kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Theo đó, tại công văn số 2664/TCT-DNNCN, để phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và các sàn giao dịch thương mại điện tử, Tổng cục Thuế dự kiến triển khai thực hiện 4 bước.

Bước 1 thực hiện trong tháng 8/2021, Tổng cục Thuế phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện khảo sát thực tế một số sàn thương mại điện tử để xây dựng chuẩn dữ liệu rồi lấy ý kiến các sàn thương mại điện tử. Để việc khảo sát thực tế có hiệu quả, Tổng cục Thuế dự kiến một số nguyên tắc về việc cung cấp thông tin.
Cụ thể, về giải pháp cung cấp thông tin, theo hướng chuyển file dữ liệu qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, hoặc kết nối trực tiếp đối với các sàn thương mại điện tử lớn đáp ứng hạ tầng kỹ thuật kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế. Giải pháp này sẽ được gửi lấy ý kiến Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam trước khi khảo sát thực tế tại các sàn thương mại điện tử.
Về yêu cầu thông tin cung cấp, dự kiến dữ liệu được chuyển định kỳ hàng tháng theo bảng tổng hợp của từng người bán trên sàn bao gồm các thông tin cơ bản như: tên gian hàng, tên chủ gian hàng, mã số thuế, chứng minh thư nhân dân, địa chỉ, email, số điện thoại, doanh thu trong tháng. Những dữ liệu này sẵn có tại các sàn theo pháp luật về quản lý thương mại điện tử.
Bước 2, bắt đầu từ ngày 1/8/2021 đến trước ngày 1/10/2021, Tổng cục Thuế tổng hợp ý kiến phản hồi sau khi lấy ý kiến tham gia và khảo sát thực tế, hoàn thiện. Sau đó, trình các cấp có thẩm quyển ban hành chính thức văn bản hướng dẫn về chuẩn dữ liệu cung cấp thông tin, giải pháp kết nối, quy trình cung cấp thông tin và khai thác cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế để phục vụ quản lý thuế.
Bước 3 triển khai từ ngày 1/10/2021 đến trước ngày 1/1/2022, Tổng cục Thuế và các sàn thương mại điện tử triển khai nâng cấp ứng dụng để đảm việc cung cấp thông tin theo chuẩn định dạng bằng phương thức điện tử.
Bước 4, từ ngày 1/1/2022, sàn thương mại điện tử thực hiện cung cấp thông tin với cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử.
Tổng cục Thuế đề nghị Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam lấy ý kiến các sàn thương mại điện tử và tổng hợp ý kiến tham gia. Trường hợp có ý kiến khác về lộ trình dự kiến nêu trên, Hiệp hội có đề xuất cụ thể và gửi Tổng cục Thuế nhất trước ngày 27/7/2021.
Văn bản này của Tổng cục thuế được ban hành nhằm triển khai hướng dẫn Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 01/8/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục