Lịch cắt điện Bình Định hôm nay 27/12

05:00' - 27/12/2020
BNEWS Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện hôm nay 27/12.

Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 27/12 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
Điện Lực Quy NhơnAC530560Mộc Ngô Mây05:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC530561Võ Mười05:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC530567Nguyễn Thái Học 305:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC530569Minh khai 105:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC530573Nguyễn Thái Học 105:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC530601Bàu Sen05:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC530602Liên Cơ Ngô Mây05:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC530611Hỏa Xa 205:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC530642Chung cư Phú Mỹ 105:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC530643Chung cư Phú Mỹ 205:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC530645Liên cơ Ngô Mây 205:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC530668Minh Khai 405:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC530835Mai Xuân Thưởng 305:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC530841Mai Xuân Thưởng 105:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC530854Mộc Ngô Mây 205:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC530855Phạm Ngũ Lão05:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC530891Khu nhà Simona05:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC533091Nguyễn Thái Học 505:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC533096Nguyễn Thái Học 605:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC539062Hoàng Văn Thụ 205:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC539063Bầu Sen 205:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAH539238TBA KS Đông Phương05:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAH539242TBA ĐPT Truyền Hình BĐ05:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAH539244TBA KS Thanh Bình05:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAH539246TBA HT Quang Trung05:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAH539249TBA Nhà hàng Trầu cau05:00 ngày 27/12/202009:00 ngày 27/12/2020Xử lý tiếp xúc đầu DCL 475-7, 476-7, 482-7
Điện Lực Quy NhơnAC530481TT Công Nghiệp 107:15 ngày 27/12/202011:45 ngày 27/12/2020Kéo ĐZ 0,4kV và đấu nối vào tủ điện để thực hiện việc đấu nôi điện mặt trời áp mái
Điện Lực Phù CátGC530701TBA Vĩnh Hội11:00 ngày 27/12/202012:30 ngày 27/12/2020Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh11:00 ngày 27/12/202012:30 ngày 27/12/2020Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO
Điện Lực Phù CátGC530712TBA UB Xã Cát Hải11:00 ngày 27/12/202012:30 ngày 27/12/2020Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải11:00 ngày 27/12/202012:30 ngày 27/12/2020Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel11:00 ngày 27/12/202012:30 ngày 27/12/2020Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải11:00 ngày 27/12/202012:30 ngày 27/12/2020Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO
Điện Lực Phù CátGH539143Nguyễn Trung Trực11:00 ngày 27/12/202012:30 ngày 27/12/2020Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO
Điện Lực Phù CátGH539151Hiếu Ngọc11:00 ngày 27/12/202012:30 ngày 27/12/2020Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO
Điện Lực Phú TàiFD53B303ĐMT Resa15:00 ngày 27/12/202018:00 ngày 29/12/2020Nâng CĐC ĐZ 22kV(Xử lý tồn tại công trình cải tạo ĐZ 22kV sau NR Tiến Đạt)
Điện Lực Phú TàiFD53B304ĐMT Nhật Kiên15:00 ngày 27/12/202018:00 ngày 29/12/2020Nâng CĐC ĐZ 22kV(Xử lý tồn tại công trình cải tạo ĐZ 22kV sau NR Tiến Đạt)
Điện Lực Phú TàiFD53B305ĐMT Bình Định15:00 ngày 27/12/202018:00 ngày 29/12/2020Nâng CĐC ĐZ 22kV(Xử lý tồn tại công trình cải tạo ĐZ 22kV sau NR Tiến Đạt)
Điện Lực Phú TàiFD53B306ĐMT Greensoft15:00 ngày 27/12/202018:00 ngày 29/12/2020Nâng CĐC ĐZ 22kV(Xử lý tồn tại công trình cải tạo ĐZ 22kV sau NR Tiến Đạt)
Điện Lực Phú TàiFD53B307ĐMT Phương Đông15:00 ngày 27/12/202018:00 ngày 29/12/2020Nâng CĐC ĐZ 22kV(Xử lý tồn tại công trình cải tạo ĐZ 22kV sau NR Tiến Đạt)
Điện Lực Phú TàiFD53B308ĐMT Minh Hiếu Phú Yên15:00 ngày 27/12/202018:00 ngày 29/12/2020Nâng CĐC ĐZ 22kV(Xử lý tồn tại công trình cải tạo ĐZ 22kV sau NR Tiến Đạt)
Điện Lực Phú TàiFH539066Tiến Đạt 115:00 ngày 27/12/202018:00 ngày 29/12/2020Nâng CĐC ĐZ 22kV(Xử lý tồn tại công trình cải tạo ĐZ 22kV sau NR Tiến Đạt)
Điện Lực Phú TàiFH539067Tiến Đạt 315:00 ngày 27/12/202018:00 ngày 29/12/2020Nâng CĐC ĐZ 22kV(Xử lý tồn tại công trình cải tạo ĐZ 22kV sau NR Tiến Đạt)
Điện Lực Phú TàiFH539210Tiến Đạt 215:00 ngày 27/12/202018:00 ngày 29/12/2020Nâng CĐC ĐZ 22kV(Xử lý tồn tại công trình cải tạo ĐZ 22kV sau NR Tiến Đạt)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục