Lịch cắt điện Bình Định ngày 18/6

18:20' - 17/06/2021
BNEWS Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 18/6

Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 18/6

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện đầy đủ tại các địa bàn ở Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR1pjr6a3LSTcb-q2mwf4gsot7Gdm46Dwj_XmsTi_gzXKsdMF32BFo1ckXQ&AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục