Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 1/4

13:00' - 31/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 1/4 cập nhật mới nhất.

Điện lực Bình Định thông báo lịch cắt điện ngày mai 1/4 cụ thể như sau:

Điện lực Mã trạm Tên trạm Từ Đến Lý do Tình trạng
Điện lực An Nhơn BC530338 Nghĩa Hòa XBT 07:00 ngày 01/04/2021 17:30 ngày 01/04/2021 Đại tu ĐZ 0.4 kv Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH531044 TBA Bảo Hiểm Bảo Việt 07:45 ngày 01/04/2021 10:15 ngày 01/04/2021 Định Kỳ TI Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530702 TBA Tân Thanh 08:00 ngày 01/04/2021 15:30 ngày 01/04/2021 Thi công Di dời đường dây 0.4kv , đường dây 22kv phục vụ thi công đường trục khu kinh tế DT 639 - Khoảng cột 291-300 - XT 473/PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530712 TBA UB Xã Cát Hải 08:00 ngày 01/04/2021 15:30 ngày 01/04/2021 Thi công Di dời đường dây 0.4kv , đường dây 22kv phục vụ thi công đường trục khu kinh tế DT 639 - Khoảng cột 291-300 - XT 473/PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530701 TBA Vĩnh Hội 13:30 ngày 01/04/2021 15:30 ngày 01/04/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH514014 BTS Cát Hải 13:30 ngày 01/04/2021 15:30 ngày 01/04/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH514020 BTS-BĐH073 Viettel 13:30 ngày 01/04/2021 15:30 ngày 01/04/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539115 Sinh Thái Cát Hải 13:30 ngày 01/04/2021 15:30 ngày 01/04/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539143 Nguyễn Trung Trực 13:30 ngày 01/04/2021 15:30 ngày 01/04/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539151 Hiếu Ngọc 13:30 ngày 01/04/2021 15:30 ngày 01/04/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530845 Hai Bà Trưng 5 13:45 ngày 01/04/2021 16:15 ngày 01/04/2021 Định Kỳ TI Đã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục