Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 19/10 cập nhật mới nhất

07:59' - 18/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai 19/10 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung


Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện đầy đủ ngày mai 19/10, cập nhật mới nhất vào 7h05 ngày 18/10 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Tuy PhướcHC530160TBA Trung Thành 206:45 ngày 19/10/202112:15 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn sửa chữa lớn năm 2022 (công trình: Sửa chữa lớn đường dây hạ áp khu vực Tuy Phước)Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530161TBA Đại Tín06:45 ngày 19/10/202112:15 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn sửa chữa lớn năm 2022 (công trình: Sửa chữa lớn đường dây hạ áp khu vực Tuy Phước)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511023Hà Văn Trên07:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511025Cà Bưng07:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511030Cà Te07:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511039Kon Lót 207:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511041Kà Nâu 207:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511044Cà Bưng 207:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511046Hà Giao07:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH51B701Làng Kà Bông07:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH51B702Làng Chồm07:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH51B703Làng Cát07:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531019Đắc Đâm07:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531020Hà Văn Dưới07:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531026Thịnh Văn 107:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH531055Ga Vân Canh07:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B707Đức Long07:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B710CBLS Hà Thanh07:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B718Tân Duy Ngọc07:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B720Hà Thanh Vân Canh07:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B723Hậu Minh07:00 ngày 19/10/202117:00 ngày 19/10/2021Thay dây dẫn ĐZ 22kV, thay 03FCO NR Đức Long bằng LBS-O, đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Dũng ThànhĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514001Chùa Linh Phong07:00 ngày 19/10/202111:50 ngày 19/10/2021Lắp recloser và DCL NR Thiền Viện 02Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH534021Công ty TNHH Mỹ Tài07:00 ngày 19/10/202111:50 ngày 19/10/2021Lắp recloser và DCL NR Thiền Viện 02Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539108Di tích Núi bà07:00 ngày 19/10/202111:50 ngày 19/10/2021Lắp recloser và DCL NR Thiền Viện 02Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539124Thiền Viện 207:00 ngày 19/10/202111:50 ngày 19/10/2021Lắp recloser và DCL NR Thiền Viện 02Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530579Đức Thánh Trần07:15 ngày 19/10/202112:15 ngày 19/10/2021Bọc cách điện lèo ĐZ 22kV, Bọc FCO TBA Đức Thánh Trần bằng phương pháp HotlineĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538002TBA Hòa Hiệp07:15 ngày 19/10/202114:15 ngày 19/10/2021Di dời đường dây 0,4kV thuộc TBA Hòa Hiệp (theo yêu cầu của BQLDA huyện Tây Sơn)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533161TBA La Vuông07:30 ngày 19/10/202112:00 ngày 19/10/2021Tăng cường dây néo, móng néo, lắp đặt chụp đầu cột (xử lý các điểm xung yếu trước mùa mưa bão năm 2021)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539044TBA Hồ cẩn hậu (XN thủy lợi 1)07:30 ngày 19/10/202112:00 ngày 19/10/2021Tăng cường dây néo, móng néo, lắp đặt chụp đầu cột (xử lý các điểm xung yếu trước mùa mưa bão năm 2021)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533177TBA Thạnh Xuân đông07:45 ngày 19/10/202109:00 ngày 19/10/2021Thay ATM 250A XT2 TBA Thạnh Xuân Đông bị hỏng tiếp điểmĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530340Hải Minh Trong08:00 ngày 19/10/202115:15 ngày 19/10/2021Thay cột dz 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530341Hải Minh ngoài 108:00 ngày 19/10/202115:15 ngày 19/10/2021Thay cột dz 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539013Hải Minh Ngoài 308:00 ngày 19/10/202115:15 ngày 19/10/2021Thay cột dz 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539913TBA Biên phòng Hải Minh08:00 ngày 19/10/202115:15 ngày 19/10/2021Thay cột dz 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539969TBA Bơm Nước Hưng Thịnh08:00 ngày 19/10/202115:15 ngày 19/10/2021Thay cột dz 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539062Hoàng Anh 308:00 ngày 19/10/202109:30 ngày 19/10/2021Thay định kỳ HT đo đếm TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539123Mỹ Nguyên 210:00 ngày 19/10/202111:30 ngày 19/10/2021Thay định kỳ HT đo đếm TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533160TBA Cẩn Hậu13:45 ngày 19/10/202115:15 ngày 19/10/2021Thay MBA Cẩn Hậu 250kVA bằng MBA 320kVA (sau khi bảo dưỡng).Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539098Duy Tuấn14:00 ngày 19/10/202115:30 ngày 19/10/2021Thay định kỳ HT đo đếm TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533203TBA Ngọc Sơn Bắc15:45 ngày 19/10/202116:45 ngày 19/10/2021Đấu nối cáp tổng hệ thống đo đếm 3 pha tại thanh cái 0,4kV tủ điện hạ thế tại TBA Ngọc Sơn BắcĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539110Thành Vinh 216:00 ngày 19/10/202117:30 ngày 19/10/2021Thay định kỳ HT đo đếm TBA chuyên dùngĐã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục