Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 20/7

09:21' - 19/07/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 20/7.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 20/7 như sau:

Chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 20/7 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC       MÃ TRẠM            TÊN TRẠM      TỪ       ĐẾN     LÝ DO  TÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy Nhơn AC530441 Ngô Mây 2 04:45 ngày 20/07/2021 06:30 ngày 20/07/2021 Xử lý tiếp xúc đầu dưới ATM Tổng Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530417 TBA Đồng Sim 06:30 ngày 20/07/2021 15:30 ngày 20/07/2021 Dựng cột xử lý khoảng cách pha đất đường dây 22kV từ C31/77/1 đến C31/77/12- XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530418 TBA Làng Cam 06:30 ngày 20/07/2021 15:30 ngày 20/07/2021 Dựng cột xử lý khoảng cách pha đất đường dây 22kV từ C31/77/1 đến C31/77/12- XT476/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530420 TBA Khu Kinh tế mới AB 06:30 ngày 20/07/2021 15:30 ngày 20/07/2021 Dựng cột xử lý khoảng cách pha đất đường dây 22kV từ C31/77/1 đến C31/77/12- XT476/TSO Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530370 TBA Mỹ Thạnh 07:00 ngày 20/07/2021 09:00 ngày 20/07/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C63/26 XT 474 NTA, đấu lèo ĐZ 22 KV tại C63/24 XT 474 NTA để thực hiện di dời TBA Nhơn Nghĩa Tây Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530371 TBA Hòa Mỹ 07:00 ngày 20/07/2021 09:00 ngày 20/07/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C63/26 XT 474 NTA, đấu lèo ĐZ 22 KV tại C63/24 XT 474 NTA để thực hiện di dời TBA Nhơn Nghĩa Tây Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530373 TBA Nhơn Nghĩa Tây 07:00 ngày 20/07/2021 17:00 ngày 20/07/2021 Lắp vật tư thiết bị TBA Nhơn Nghĩa Tây sau di dời Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530590 Nhơn Nghĩa Tây 2 07:00 ngày 20/07/2021 09:00 ngày 20/07/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C63/26 XT 474 NTA, đấu lèo ĐZ 22 KV tại C63/24 XT 474 NTA để thực hiện di dời TBA Nhơn Nghĩa Tây Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530591 Thái Thuận 07:00 ngày 20/07/2021 09:00 ngày 20/07/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C63/26 XT 474 NTA, đấu lèo ĐZ 22 KV tại C63/24 XT 474 NTA để thực hiện di dời TBA Nhơn Nghĩa Tây Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530592 Hòa Mỹ 2 07:00 ngày 20/07/2021 09:00 ngày 20/07/2021 Tháo lèo ĐZ 22 KV tại C63/26 XT 474 NTA, đấu lèo ĐZ 22 KV tại C63/24 XT 474 NTA để thực hiện di dời TBA Nhơn Nghĩa Tây Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530617 Huyền Trân 1 07:15 ngày 20/07/2021 14:00 ngày 20/07/2021 San tải TBA Huyền Trân 1 qua TBA Huyền Trân 9 và kéo ĐZ 0,4kV tăng cường Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531038 TBA Vĩnh Thọ 07:15 ngày 20/07/2021 09:45 ngày 20/07/2021 Đội thí nghiệm XNDV Điện lực Bình Định thực hiện CBM cấp độ 2 trạm biến áp Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530282 TBA Vinh Quang 2 07:15 ngày 20/07/2021 11:45 ngày 20/07/2021 Di dời lưới điện 0.4kV lộ Nam TBA Vinh Quang 2 Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530247 TBA An Hành Tây 07:20 ngày 20/07/2021 10:45 ngày 20/07/2021 Di dời cột đường dây 0,4KV phục vụ mở đường. Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HH530376 TBA Tân Tiến Phát 07:30 ngày 20/07/2021 09:30 ngày 20/07/2021 Khách hàng thay CSV Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HH530378 TBA Tân Tiến Phát 2 07:30 ngày 20/07/2021 09:30 ngày 20/07/2021 Khách hàng thay CSV Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530310 TBA Đông Điền 07:45 ngày 20/07/2021 10:15 ngày 20/07/2021 Thai TI bị sự cố Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HC530364 TBA NTTS Đông Điền 07:45 ngày 20/07/2021 10:15 ngày 20/07/2021 Thai TI bị sự cố Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531037 TBA Vĩnh Phúc 09:45 ngày 20/07/2021 12:15 ngày 20/07/2021 Đội thí nghiệm XNDV Điện lực Bình Định thực hiện CBM cấp độ 2 trạm biến áp Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531036 TBA Vĩnh Khương 13:30 ngày 20/07/2021 16:00 ngày 20/07/2021 Đội thí nghiệm XNDV Điện lực Bình Định thực hiện CBM cấp độ 2 trạm biến áp Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530625 TBA Hưng Mỹ 4 13:45 ngày 20/07/2021 15:20 ngày 20/07/2021 Kiểm tra châm dầu , sơn MBA Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục