Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 23/1 mới nhất

08:33' - 22/01/2022
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai 23/1 được cập nhật trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày mai 23/1.

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 23/1:

01
Điện Lực Phù Cát
GC530646
Đồng Kôm 2
05:20 ngày 23/01/2022
08:10 ngày 23/01/2022
Tháo 03 LBFCO, lắp xà đỡ, lắp Recloser NR Delta
Đã duyệt
02
Điện Lực Phù Cát
GD539117
DELTA-2
05:20 ngày 23/01/2022
17:30 ngày 23/01/2022
Thay TI đo đếm trung thế, lắp xà, cải tạo đường dây 22kV sau NR Delta
Đã duyệt
03
Điện Lực Phù Cát
GD539183
ĐMT INVEST HTN
05:20 ngày 23/01/2022
08:10 ngày 23/01/2022
Tháo 03 LBFCO, lắp xà đỡ, lắp Recloser NR Delta
Đã duyệt
04
Điện Lực Phù Cát
GD539184
ĐMT SMW
05:20 ngày 23/01/2022
08:10 ngày 23/01/2022
Tháo 03 LBFCO, lắp xà đỡ, lắp Recloser NR Delta
Đã duyệt
05
Điện Lực Phù Cát
GH539038
NMM Nhà Bè
05:20 ngày 23/01/2022
08:10 ngày 23/01/2022
Tháo 03 LBFCO, lắp xà đỡ, lắp Recloser NR Delta
Đã duyệt
06
Điện Lực Phù Cát
GH539050
Innanu
05:20 ngày 23/01/2022
08:10 ngày 23/01/2022
Tháo 03 LBFCO, lắp xà đỡ, lắp Recloser NR Delta
Đã duyệt
07
Điện Lực Phù Cát
GH539077
Delta
05:20 ngày 23/01/2022
17:30 ngày 23/01/2022
Thay TI đo đếm trung thế, lắp xà, cải tạo đường dây 22kV sau NR Delta
Đã duyệt
08
Điện Lực Phù Cát
GH539113
Bao bì VINAPACK
05:20 ngày 23/01/2022
08:10 ngày 23/01/2022
Tháo 03 LBFCO, lắp xà đỡ, lắp Recloser NR Delta
Đã duyệt
09
Điện Lực Quy Nhơn
AD539010
Nhánh rẽ TBA Minh Dương 1
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
10
Điện Lực Quy Nhơn
AH531017
TBA Austfeed
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
11
Điện Lực Quy Nhơn
AH539012
TBA Viettel Nhơn Hội
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
12
Điện Lực Quy Nhơn
AH539256
TBA Đại Dương 1
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
13
Điện Lực Quy Nhơn
AH539273
TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 2
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
14
Điện Lực Quy Nhơn
AH539274
TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 4
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
15
Điện Lực Quy Nhơn
AH539276
TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 3
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
16
Điện Lực Quy Nhơn
AH539287
TBA thi công hạ tầng FLC
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
17
Điện Lực Quy Nhơn
AH539318
Mavin Austfeed 2
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
18
Điện Lực Quy Nhơn
AH539340
TBA Maubeni Lumber
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
19
Điện Lực Quy Nhơn
AH539848
TBA FUJIWARA
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
20
Điện Lực Quy Nhơn
AH539853
TBA Vườn Thanh Long
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
21
Điện Lực Quy Nhơn
AH539864
TBA Nước giải khát FLC
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
22
Điện Lực Quy Nhơn
AH539883
TBA Thi công phân khu 9
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
23
Điện Lực Quy Nhơn
AH539886
TBA Thi công phân khu 9-2
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
24
Điện Lực Quy Nhơn
AH539887
TBA Thi công phân khu 9-3
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
25
Điện Lực Quy Nhơn
AH539919
TBA Bê tông Mê Kông 2
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
26
Điện Lực Quy Nhơn
AH539940
TBA Thi công phong điện Nhơn Hội
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
27
Điện Lực Quy Nhơn
AH539948
TBA VTSTONE
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
28
Điện Lực Quy Nhơn
AH539962
TBA Đức Toàn
07:00 ngày 23/01/2022
16:30 ngày 23/01/2022
Lắp thiết bị đóng cắt (PĐ Đức Toàn)
Đã duyệt
29
Điện lực An Nhơn
BC530815
TBA Phú Sơn 2
07:00 ngày 23/01/2022
12:30 ngày 23/01/2022
Đoạn lưới ĐZ 35 kv , thay CSV kế hợp Thay chống sét van, Lắp tủ máy cắt( tại C27)
Đã duyệt
31
Điện lực An Nhơn
BD631002
ĐMT Nhị Tây Sơn
07:00 ngày 23/01/2022
12:30 ngày 23/01/2022
Đoạn lưới ĐZ 35 kv , thay CSV kế hợp Thay chống sét van, Lắp tủ máy cắt( tại C27)
Đã duyệt
32
Điện lực An Nhơn
BD631003
ĐMT Tam Tây Sơn
07:00 ngày 23/01/2022
12:30 ngày 23/01/2022
Đoạn lưới ĐZ 35 kv , thay CSV kế hợp Thay chống sét van, Lắp tủ máy cắt( tại C27)
Đã duyệt
33
Điện lực An Nhơn
BD631004
ĐMT Tứ Tây Sơn
07:00 ngày 23/01/2022
12:30 ngày 23/01/2022
Đoạn lưới ĐZ 35 kv , thay CSV kế hợp Thay chống sét van, Lắp tủ máy cắt( tại C27)
Đã duyệt
34
Điện lực An Nhơn
BH631044
Công Ty Cổ Phần Long Hải BĐ
07:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thay CSV TBA, ĐZ , chuyển đổi nấc phân áp MBA vận hành từ điện áp 35 kv sang vận hành điện áp 22 kv
Đã duyệt
35
Điện lực An Nhơn
BH631046
Nghiền Đá Nguyễn Hoàng 1
07:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thay CSV TBA, ĐZ , chuyển đổi nấc phân áp MBA vận hành từ điện áp 35 kv sang vận hành điện áp 22 kv
Đã duyệt
36
Điện lực An Nhơn
BH631047
Nghiền Đá Nguyễn Hoàng 2
07:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thay CSV TBA, ĐZ , chuyển đổi nấc phân áp MBA vận hành từ điện áp 35 kv sang vận hành điện áp 22 kv
Đã duyệt
37
Điện lực An Nhơn
BH631049
Hồng Quang 2
07:00 ngày 23/01/2022
12:30 ngày 23/01/2022
Đoạn lưới ĐZ 35 kv , thay CSV kế hợp Thay chống sét van, Lắp tủ máy cắt( tại C27)
Đã duyệt
38
Điện lực An Nhơn
BH631050
Xưởng Bê Tông Ly Tâm
07:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thay CSV TBA, ĐZ , chuyển đổi nấc phân áp MBA vận hành từ điện áp 35 kv sang vận hành điện áp 22 kv
Đã duyệt
39
Điện lực An Nhơn
BH631051
Quản Lý Sửa Chữa Đường Bộ
07:00 ngày 23/01/2022
12:30 ngày 23/01/2022
Đoạn lưới ĐZ 35 kv , thay CSV kế hợp Thay chống sét van, Lắp tủ máy cắt( tại C27)
Đã duyệt
40
Điện lực An Nhơn
BH631054
Nhựa Nóng Nhơn Hòa
07:00 ngày 23/01/2022
12:30 ngày 23/01/2022
Đoạn lưới ĐZ 35 kv , thay CSV kế hợp Thay chống sét van, Lắp tủ máy cắt( tại C27)
Đã duyệt

 

(Còn nữa)

Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại trang web: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR3NJSL2tFnIYOr7wlxDB3GmoDp-fXxFmO0QQrcx0aBJQRu6fvBwzpd0A7Q


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục