Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 23/11 cập nhật mới nhất

11:57' - 22/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai 23/11 được cập nhật trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện đầy đủ ngày mai 23/11:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530146Tây Quảng Nghiệp07:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530251KDC Phò An07:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530401Tân Dân XBT07:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530402Tân Dương XBT07:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530409Nhơn An 307:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530415Tân Dương 207:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530427TBA UB Nhơn Phong XBT07:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530427TBA UB Nhơn Phong XBT07:00 ngày 23/11/202111:00 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 0,4 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530429TBA Tam Hoà XBT07:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530431TBA Kim Tài XBT07:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530432TBA Trung Lý XBT07:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530437Tam Hòa 207:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530438Nhơn Phong 207:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530440Tân Dân 207:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530451TBA Tân Dân 307:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBD534080Trọng Nguyên SOLAR07:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBD534085ĐMT Khai Thạch07:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH534003Ánh Hải07:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH534004Mười Thu07:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH534005Biểu Chánh07:00 ngày 23/11/202109:30 ngày 23/11/2021Di dời ĐZ 22 KVĐã duyệt

Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định tại trang web: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục