Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 23/4 mới nhất

10:11' - 22/04/2024
BNEWS Thông tin cung cấp điện ở các thành phố, thị xã, huyện của tỉnh Bình Định ngày mai 23/4 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo về kế hoạch ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định) tại thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện Bình Định ngày 23/4.

 

Chi tiết lịch cắt điện Bình Định ngày mai 23/4 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực An NhơnBC530264Ngãi Chánh 1.06:30 23/04/202411:10 23/04/2024Di dời ĐZ 22 KV, 0,4 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530265Ngãi Chánh 2.06:30 23/04/202411:10 23/04/2024Di dời ĐZ 22 KV, 0,4 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530286Cẩm Tiên 1.06:30 23/04/202411:10 23/04/2024Di dời ĐZ 22 KV, 0,4 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530287Cẩm Tiên 2.06:30 23/04/202411:10 23/04/2024Di dời ĐZ 22 KV, 0,4 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530288Nhơn Hưng 106:30 23/04/202411:10 23/04/2024Di dời ĐZ 22 KV, 0,4 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530289Nhơn Hưng 2.06:30 23/04/202411:10 23/04/2024Di dời ĐZ 22 KV, 0,4 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530328Thuận Đức XBT06:30 23/04/202414:30 23/04/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530329Đại An XBT06:30 23/04/202414:30 23/04/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530330Tân Nghi XBT06:30 23/04/202414:30 23/04/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530331Tân Đức XBT06:30 23/04/202414:30 23/04/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530454Tân Nghi 406:30 23/04/202414:30 23/04/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530589Tân Nghi 506:30 23/04/202414:30 23/04/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530656KDC Ngãi Chánh 206:30 23/04/202411:10 23/04/2024Di dời ĐZ 22 KV, 0,4 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530917KDC N406:30 23/04/202411:10 23/04/2024Di dời ĐZ 22 KV, 0,4 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530920KDC Ngô Văn Sở06:30 23/04/202411:10 23/04/2024Di dời ĐZ 22 KV, 0,4 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBD534082ĐMT Thiên Thành06:30 23/04/202414:30 23/04/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBD534083ĐMT Hoàng Hoa 106:30 23/04/202414:30 23/04/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBD534084ĐMT Hoàng Hoa 206:30 23/04/202414:30 23/04/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBD534086ĐMT Hoàng Hải APT06:30 23/04/202414:30 23/04/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH533005Cán Sắt Thái An06:30 23/04/202414:30 23/04/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phươngĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573278TBA Ngoại Thương 207:15 23/04/202408:45 23/04/2024Phân ly, sang tải ĐZ 0,4kV TBA Ngoại Thương 2 với ĐZ 0,4kV TBA Ngoại Thương hiện có-XT471/TQU.Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538462HÒA TÂN 507:15 23/04/202409:00 23/04/2024Hãm dây, đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV XDM , đánh lại số cột, cập nhật TTHTĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530231TBA BooKtới.07:15 23/04/202409:00 23/04/2024thay CSV tại Re NR Bok TớiĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530790TBA Gò Dũng07:15 23/04/202409:00 23/04/2024thay CSV tại Re NR Bok TớiĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532173TBA Nhơn Sơn07:15 23/04/202409:00 23/04/2024thay CSV tại Re NR Bok TớiĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532174TBA Nghĩa Nhơn07:15 23/04/202409:00 23/04/2024thay CSV tại Re NR Bok TớiĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537024TBA Nghĩa Nhơn 207:15 23/04/202409:00 23/04/2024thay CSV tại Re NR Bok TớiĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537033TBA Nhơn An07:15 23/04/202409:00 23/04/2024thay CSV tại Re NR Bok TớiĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537048TBA Nhơn Tịnh07:15 23/04/202409:00 23/04/2024thay CSV tại Re NR Bok TớiĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC539156Nhơn Sơn 207:15 23/04/202409:00 23/04/2024thay CSV tại Re NR Bok TớiĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530297TBA Bình Lâm 207:30 23/04/202417:30 23/04/2024- Đóng dầm xây dựng đê dưới Sông Phước Hòa (Gò Bồi) nằm dưới đường dây 22kV Đóng dầm xây dựng đê dưới Sông Phước Hòa (Gò Bồi) nằm dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C100/15-C100/16 - XT477/ANH.

- Kết hợp phạm vị mất điện: Dự cột, lắp xà kéo dây (công trình: Nâng cao độ tin cậy năm 2024) Tại khoảng cột C100/1 - C100/16/6 - XT477/ANH.
Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530320TBA Hữu Thành07:30 23/04/202417:30 23/04/2024- Đóng dầm xây dựng đê dưới Sông Phước Hòa (Gò Bồi) nằm dưới đường dây 22kV Đóng dầm xây dựng đê dưới Sông Phước Hòa (Gò Bồi) nằm dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C100/15-C100/16 - XT477/ANH.

- Kết hợp phạm vị mất điện: Dự cột, lắp xà kéo dây (công trình: Nâng cao độ tin cậy năm 2024) Tại khoảng cột C100/1 - C100/16/6 - XT477/ANH.
Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530341TBA Tú Thủy 207:30 23/04/202417:30 23/04/2024- Đóng dầm xây dựng đê dưới Sông Phước Hòa (Gò Bồi) nằm dưới đường dây 22kV Đóng dầm xây dựng đê dưới Sông Phước Hòa (Gò Bồi) nằm dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C100/15-C100/16 - XT477/ANH.

- Kết hợp phạm vị mất điện: Dự cột, lắp xà kéo dây (công trình: Nâng cao độ tin cậy năm 2024) Tại khoảng cột C100/1 - C100/16/6 - XT477/ANH.
Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530390TBA Đồng Quang07:30 23/04/202417:30 23/04/2024- Đóng dầm xây dựng đê dưới Sông Phước Hòa (Gò Bồi) nằm dưới đường dây 22kV Đóng dầm xây dựng đê dưới Sông Phước Hòa (Gò Bồi) nằm dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C100/15-C100/16 - XT477/ANH.

- Kết hợp phạm vị mất điện: Dự cột, lắp xà kéo dây (công trình: Nâng cao độ tin cậy năm 2024) Tại khoảng cột C100/1 - C100/16/6 - XT477/ANH.
Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530411TBA Bình Lâm 307:30 23/04/202417:30 23/04/2024- Đóng dầm xây dựng đê dưới Sông Phước Hòa (Gò Bồi) nằm dưới đường dây 22kV Đóng dầm xây dựng đê dưới Sông Phước Hòa (Gò Bồi) nằm dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C100/15-C100/16 - XT477/ANH.

- Kết hợp phạm vị mất điện: Dự cột, lắp xà kéo dây (công trình: Nâng cao độ tin cậy năm 2024) Tại khoảng cột C100/1 - C100/16/6 - XT477/ANH.
Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537057Tống Võ07:30 23/04/202417:30 23/04/2024- Đóng dầm xây dựng đê dưới Sông Phước Hòa (Gò Bồi) nằm dưới đường dây 22kV Đóng dầm xây dựng đê dưới Sông Phước Hòa (Gò Bồi) nằm dưới đường dây 22kV Tại khoảng cột C100/15-C100/16 - XT477/ANH.

- Kết hợp phạm vị mất điện: Dự cột, lắp xà kéo dây (công trình: Nâng cao độ tin cậy năm 2024) Tại khoảng cột C100/1 - C100/16/6 - XT477/ANH.
Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC535144TBA Trường Xuân tây07:45 23/04/202409:45 23/04/2024Thay thế 3LBFCO cụm tụ bù Trường Xuân-XT472/TQU bị hỏngĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539086TBA số 4: 250 KVA-Công ty cổ phần Thủy Sản Hoài Nhơn( Trường Xuân)07:45 23/04/202409:45 23/04/2024Thay thế 3LBFCO cụm tụ bù Trường Xuân-XT472/TQU bị hỏngĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC532033TBA Kiên Ngãi 108:00 23/04/202409:30 23/04/2024Hạ xà 0,4kV để kéo ĐZ22kV cấp điện TBA Chiếu Sáng (thuộc dự án Tuyến đường từ Đập Dâng Phú Phong đến QL 19B theo yêu cầu BQLDA huyện) Tại vị trí C210/3/1 đường dây 0,4kV lộ 2 TBA Kiên Ngãi 1 - XT472/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530656Xuân Quang09:30 23/04/202412:00 23/04/2024Kiểm tra xử lý MBA rịn dầuĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530241TBA UB Bình Thuận10:30 23/04/202411:30 23/04/2024Sang tải đường dây 0,4kV từ lộ 2 TBA UB Bình Thuận sang nhận nguồn lộ 2 TBA Hòa Mỹ 2Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC533142HÒA TÂN14:15 23/04/202416:00 23/04/2024Hãm dây, đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV XDM , đánh lại số cột, cập nhật TTHTĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530221TBA Ngô Mây 114:15 23/04/202416:15 23/04/2024Thay MBA đưa đi bão dưỡngĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530240TBA Thuận Truyền 114:30 23/04/202416:00 23/04/2024Lắp ATM lộ 4 TBA và đấu nối ĐZ 0,4kV lộ 4 vào TBA Thuận Truyền 1 (C53/91)- XT472/TSOĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538110TRUNG THÀNH14:45 23/04/202416:15 23/04/2024Đấu đấu sang tải ĐZ 0,4kVĐã duyệt

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) khuyến cáo người dân việc sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm trưa và tối: 11h30 – 14h30, và 20h00 - 22h00.

Đối với tủ lạnh, nên chọn tủ lạnh có kích thước phù hợp với số người sử dụng, đặt tủ lạnh ở nơi thoáng mát, xa nguồn nhiệt, đặt nhiệt độ ở mức phù hợp, thường xuyên kiểm tra tủ đảm bảo tủ được kín, tránh thất thoát nhiệt lạnh.

Đối với máy giặt nên chọn chế độ giặt phù hợp với chất liệu vải, khối lượng đồ giặt phù hợp với công suất của máy, nếu giặt ít quần áo nên chọn lại mức nước cho phù hợp lượng đồ giặt.

Bên cạnh đó, EVNCPC cũng khuyến cáo khách hàng nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định của Bộ Công Thương; thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng để các thiết bị hoạt động ổn định, tiết kiệm.

Đối với các doanh nghiệp, nên chủ động chuyển đổi sang năng lượng xanh, sử dụng các thiết bị, máy móc tiêu hao ít năng lượng hơn, sử dụng điện vào giờ thấp điểm…

Để theo dõi lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại đây.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục