Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 26/1

11:05' - 25/01/2021
BNEWS Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 26/1 mới nhất.

Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 26/1 như sau:

Điện Lực Phú TàiFC530156Trạm Xá06:30 ngày 26/01/202115:00 ngày 26/01/2021Thay FCO NR Thành Phú XT477/LMY bằng Re 24kV, lắp mới NR Mẫu GiáoĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530157Mẫu Giáo06:30 ngày 26/01/202115:00 ngày 26/01/2021Thay FCO NR Thành Phú XT477/LMY bằng Re 24kV, lắp mới NR Mẫu GiáoĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B703Thành Phú 106:30 ngày 26/01/202115:00 ngày 26/01/2021Thay FCO NR Thành Phú XT477/LMY bằng Re 24kV, lắp mới NR Mẫu GiáoĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B704Thành Hiệp06:30 ngày 26/01/202115:00 ngày 26/01/2021Thay FCO NR Thành Phú XT477/LMY bằng Re 24kV, lắp mới NR Mẫu GiáoĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B705Nhung Linh06:30 ngày 26/01/202115:00 ngày 26/01/2021Thay FCO NR Thành Phú XT477/LMY bằng Re 24kV, lắp mới NR Mẫu GiáoĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B706Thiên Nhật Minh06:30 ngày 26/01/202115:00 ngày 26/01/2021Thay FCO NR Thành Phú XT477/LMY bằng Re 24kV, lắp mới NR Mẫu GiáoĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B709Hoàng Yến06:30 ngày 26/01/202115:00 ngày 26/01/2021Thay FCO NR Thành Phú XT477/LMY bằng Re 24kV, lắp mới NR Mẫu GiáoĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B719Đức Trung06:30 ngày 26/01/202115:00 ngày 26/01/2021Thay FCO NR Thành Phú XT477/LMY bằng Re 24kV, lắp mới NR Mẫu GiáoĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530115Trung Ái XBT07:00 ngày 26/01/202117:15 ngày 26/01/2021Di dời ĐZ 0,4 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530146Tây Quảng Nghiệp07:00 ngày 26/01/202111:30 ngày 26/01/2021Lắp lại máy cắt sau khi sữa chữa xongHoãn
Điện lực An NhơnBC530251KDC Phò An07:00 ngày 26/01/202111:30 ngày 26/01/2021Lắp lại máy cắt sau khi sữa chữa xongHoãn
Điện lực An NhơnBC530401Tân Dân XBT07:00 ngày 26/01/202111:30 ngày 26/01/2021Lắp lại máy cắt sau khi sữa chữa xongHoãn
Điện lực An NhơnBC530402Tân Dương XBT07:00 ngày 26/01/202111:30 ngày 26/01/2021Lắp lại máy cắt sau khi sữa chữa xongHoãn
Điện lực An NhơnBC530403Thanh Mai XBT07:00 ngày 26/01/202111:30 ngày 26/01/2021Lắp lại máy cắt sau khi sữa chữa xongHoãn
Điện lực An NhơnBC530404UB Nhơn Hạnh XBT07:00 ngày 26/01/202111:30 ngày 26/01/2021Lắp lại máy cắt sau khi sữa chữa xongHoãn
Điện lực Tuy PhướcHC530160TBA Trung Thành 207:30 ngày 26/01/202110:15 ngày 26/01/2021Kiểm tra bảo dưỡng TBA và thay thế thiết bị phục vụ tết Tân SửuĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537072Lộc Ngãi07:30 ngày 26/01/202110:15 ngày 26/01/2021Kiểm tra bảo dưỡng TBA và thay thế thiết bị phục vụ tết Tân SửuĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539232TBA Nhà hàng Sáu Cao07:45 ngày 26/01/202110:15 ngày 26/01/2021Định kỳ TIĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530601TBA UB Cát Thắng07:45 ngày 26/01/202111:15 ngày 26/01/2021Sang tải đường dây 0.4kv TBA UB Cát Thắng sang UB Cát Thắng 2Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC534118TBA Đồng Soi 208:15 ngày 26/01/202115:45 ngày 26/01/2021Tháo lèo ĐZ 22kV bằng phương pháp Hotline (Tại vị trí 218-1/21-1/1 XT 474 HNHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530707TBA Phú Hậu 208:15 ngày 26/01/202109:50 ngày 26/01/2021Kiểm tra châm dầu bảo dưỡng TBA Phú Hậu 2 - XT 473/PSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539085TBA Nam Giang 108:45 ngày 26/01/202109:45 ngày 26/01/2021Kiểm tra bảo dưỡng, bổ sung dầu, thay hạt hút ẩm TBA Nam Giang 1 - XT 477/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539086TBA Nam Giang10:00 ngày 26/01/202111:00 ngày 26/01/2021Kiểm tra bảo dưỡng, bổ sung dầu, thay hạt hút ẩm TBA Nam Giang - XT 477/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539021TBA Nhà máy xử lý nước11:15 ngày 26/01/202112:00 ngày 26/01/2021Kiểm tra bảo dưỡng, bổ sung dầu TBA Xử Lý Nước Tây Giang - XT 477/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530825Vũ Bảo13:30 ngày 26/01/202117:15 ngày 26/01/2021San tải TBA Vũ Bảo qua TBA Nguyễn Thị ĐịnhĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530893Nguyễn Thị Định13:30 ngày 26/01/202117:15 ngày 26/01/2021San tải TBA Vũ Bảo qua TBA Nguyễn Thị ĐịnhĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530149TBA Quán Mối.13:30 ngày 26/01/202116:30 ngày 26/01/2021Kiểm tra bảo dưỡng TBA và thay thế thiết bị phục vụ tết Tân SửuĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537054Tri Thiện13:30 ngày 26/01/202116:30 ngày 26/01/2021Kiểm tra bảo dưỡng TBA và thay thế thiết bị phục vụ tết Tân SửuĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539152TBA Nguyễn Văn Lãnh13:45 ngày 26/01/202116:15 ngày 26/01/2021Định kỳ TIĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530118TBA Kon Giang14:00 ngày 26/01/202115:00 ngày 26/01/2021Kiểm tra bảo dưỡng, bổ sung dầu, thay hạt hút ẩm TBA Kon Giang - XT 475/ĐOPHĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục