Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 29/12 cập nhật mới nhất

09:48' - 28/12/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai 29/12 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

 

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện đầy đủ ngày mai 29/12, cập nhật mới nhất vào 9h35 ngày 28/12 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú TàiFC51B501Kinh tế trang trại05:30 ngày 29/12/202113:30 ngày 29/12/2021Lắp đặt 03FCO NR LN TW2 Xử lý mất AT ĐZ 22kV cấp điện Trường LNTW2 sau Bão số 9,kết hợp công tác đấu nối cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530148Tân Vinh05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530149Nam Tăng05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530150Canh Vinh05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530151An Long 205:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530152Bắc Tăng05:30 ngày 29/12/202112:00 ngày 29/12/2021Xử lý khoảng cách pha đất ĐZ 22kV khoảng vượt sông sau Bão số 9 kết hợp đấu nối TBA cấp nước Becamex Bình ĐịnhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530153Gò Giấy05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530154Cầu Trắng05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530155Suối Bụt05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530156Trạm Xá05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530157Mẫu Giáo05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530165Phước Thành 2-205:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530166Canh Vinh 205:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530170Tăng Hòa05:30 ngày 29/12/202112:00 ngày 29/12/2021Xử lý khoảng cách pha đất ĐZ 22kV khoảng vượt sông sau Bão số 9 kết hợp đấu nối TBA cấp nước Becamex Bình ĐịnhĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530171Hiệp Vinh 105:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530436Suối Dứa05:30 ngày 29/12/202113:30 ngày 29/12/2021Lắp đặt 03FCO NR LN TW2 Xử lý mất AT ĐZ 22kV cấp điện Trường LNTW2 sau Bão số 9,kết hợp công tác đấu nối cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC530437Suối Lở05:30 ngày 29/12/202113:30 ngày 29/12/2021Lắp đặt 03FCO NR LN TW2 Xử lý mất AT ĐZ 22kV cấp điện Trường LNTW2 sau Bão số 9,kết hợp công tác đấu nối cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53B201Suối Lỡ 305:30 ngày 29/12/202113:30 ngày 29/12/2021Lắp đặt 03FCO NR LN TW2 Xử lý mất AT ĐZ 22kV cấp điện Trường LNTW2 sau Bão số 9,kết hợp công tác đấu nối cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53B501Suối Lỡ 205:30 ngày 29/12/202113:30 ngày 29/12/2021Lắp đặt 03FCO NR LN TW2 Xử lý mất AT ĐZ 22kV cấp điện Trường LNTW2 sau Bão số 9,kết hợp công tác đấu nối cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53B706An Long 305:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53B707An Long 105:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53B709Hiệp Vinh 205:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53B710Gò Giấy 205:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD539043Năng lượng sinh học V.Canh05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B201ĐMT Phú Minh05:30 ngày 29/12/202113:30 ngày 29/12/2021Lắp đặt 03FCO NR LN TW2 Xử lý mất AT ĐZ 22kV cấp điện Trường LNTW2 sau Bão số 9,kết hợp công tác đấu nối cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B202ĐMT Simato05:30 ngày 29/12/202113:30 ngày 29/12/2021Lắp đặt 03FCO NR LN TW2 Xử lý mất AT ĐZ 22kV cấp điện Trường LNTW2 sau Bão số 9,kết hợp công tác đấu nối cấp điện mới TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B701Intekcom05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B702ENRGRY Toàn Cầu05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B703ĐMT Thành Phú 105:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B704ĐMT Thành Hiệp05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B705ĐMT Nhung Linh05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B706ĐMT Thiên Nhật Minh05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B707ĐMT Ngân Hà05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFD53B708Minh Dư Vân Canh 1+205:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511009Thanh Minh05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511023Hà Văn Trên05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511024Thừa Lãnh05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511025Cà Bưng05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511030Cà Te05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511039Kon Lót 205:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511041Kà Nâu 205:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511044Cà Bưng 205:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH511046Hà Giao05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH51B701Làng Kà Bông05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH51B702Làng Chồm05:30 ngày 29/12/202107:30 ngày 29/12/2021Củng cố lưới điện sau Bão số 9 kết hợp đấu nối cấp điện mới các TBA Chiếu sáng an toàn giao thông QL-19CĐã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục