Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 30/10 cập nhật mới nhất

07:42' - 29/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai 30/10 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.
Thay thế, lắp mới hệ thống truyền tải điện đã xuống cấp hoặc tại những nơi có phụ tải tăng cao. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện đầy đủ ngày mai 30/10, cập nhật mới nhất vào 7h35 ngày 30/10 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Tuy PhướcHC530355TĐC KST Cồn Chim07:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530402TBA Tuân Lễ 307:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530324TBA Xay xát gạo Trương Thị Hương07:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH533021Nước Phước Sơn 207:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537001Nước Phước Quang07:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537002Háo Lễ 207:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537003An Cửu 307:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537036An Cửu 207:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537037Lương Lộc 207:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537038An Cửu07:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537039Lương Lộc07:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537041Quảng Nghiệp07:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537054Tri Thiện07:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537055Định Thiện07:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537056Quảng Điền07:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537058Định Thiện 207:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537069Tân Hội07:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537070Quảng Điền 207:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537072Lộc Ngãi07:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537073Định Thiện Đông07:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537074Văn Quang 107:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537075Văn Quang 207:00 ngày 30/10/202116:30 ngày 30/10/2021Xử lý tiếp xúc lèo, căng dây lấy độ võng đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539852TBA Trung Tâm Hội Nghị07:15 ngày 30/10/202111:15 ngày 30/10/2021Lắp công tơ đo đếm cho Công ty CP Công viên Cây xanh và Chiếu sáng Đô thị Quy NhơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530617TBA Kiều Huyên 207:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530618TBA Phú Gia07:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530621TBA Tường Sơn07:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530635TBA Tường Sơn 207:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530643Xuân An 407:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530644Phú Hoà07:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530647An Đức 107:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530621TBA Tường Sơn07:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530635TBA Tường Sơn 207:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530643Xuân An 407:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530644Phú Hoà07:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530647An Đức 107:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530869Phú Nhơn 307:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530878Phú Gia 207:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGD539145MTMN nhà máy may Phù Cát07:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539040Mỏ KTĐ Cát Tường07:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539052Tân Trung Nam07:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539055Mỏ khai thác đá viễn Dương07:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539116Lệ Khánh07:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539123Mỏ khai đá Cát Tường 307:50 ngày 30/10/202110:10 ngày 30/10/2021Bảo dưỡng lèo, thay đầu cốt 03 FCO NR An Đức 2, NR Phú Gia , NR Tường SơnĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539035TBA Thanh Sơn08:00 ngày 30/10/202111:50 ngày 30/10/2021Thay cột,xà và PK đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539127TBA Thanh Sơn 208:00 ngày 30/10/202111:50 ngày 30/10/2021Thay cột,xà và PK đường dây 22kVĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539062TBA Long Hòa09:00 ngày 30/10/202114:40 ngày 30/10/2021Tháo 03 lèo tại cột C430 về phía C430/1 đường dây 22kV bằng phương pháp hotline Lắp xà , sứ và đấu nối tới đầu trên 03FCO TBA Huệ Cư Đấu 03 lèo tại cột C430 về phía C430/1 đường dây 22kV bằng phương pháp hotlineĐã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục