Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 30/3

10:41' - 29/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 30/3.

Điện lực Bình Định thông báo lịch cắt điện ngày 30/3 như sau:

Điện lực An NhơnBC530328Thuận Đức XBT07:00 ngày 30/03/202117:30 ngày 30/03/2021Đại tu ĐZ 0.4 kvĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC530504LÂM TRƯỜNG XBT07:00 ngày 30/03/202110:00 ngày 30/03/2021Bọc cách điện ĐZ 22kV, thay sứ đứngĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538159CHÁNH THUẬN 107:00 ngày 30/03/202110:00 ngày 30/03/2021Bọc cách điện ĐZ 22kV, thay sứ đứngĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538160CHÁNH THUẬN 207:00 ngày 30/03/202110:00 ngày 30/03/2021Bọc cách điện ĐZ 22kV, thay sứ đứngĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538161TRÀ LƯƠNG07:00 ngày 30/03/202110:00 ngày 30/03/2021Bọc cách điện ĐZ 22kV, thay sứ đứngĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538162TÂN HÒA07:00 ngày 30/03/202110:00 ngày 30/03/2021Bọc cách điện ĐZ 22kV, thay sứ đứngĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538167ỦY BAN MỸ TRINH07:00 ngày 30/03/202110:00 ngày 30/03/2021Bọc cách điện ĐZ 22kV, thay sứ đứngĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538168TÂN PHÚC07:00 ngày 30/03/202110:00 ngày 30/03/2021Bọc cách điện ĐZ 22kV, thay sứ đứngĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538200CHỢ TRÀ ĐƯỜNG07:00 ngày 30/03/202110:00 ngày 30/03/2021Bọc cách điện ĐZ 22kV, thay sứ đứngĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538209TRUNG BÌNH07:00 ngày 30/03/202110:00 ngày 30/03/2021Bọc cách điện ĐZ 22kV, thay sứ đứngĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539732TBA chiếu sáng số 1 Phù Mỹ07:00 ngày 30/03/202110:00 ngày 30/03/2021Bọc cách điện ĐZ 22kV, thay sứ đứngĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539749Cơ sở SX nước chấm Trung Hưng Nguyên07:00 ngày 30/03/202110:00 ngày 30/03/2021Bọc cách điện ĐZ 22kV, thay sứ đứngĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530720TBA Chánh Đạt07:00 ngày 30/03/202117:00 ngày 30/03/2021Thi công thay dây ABC 4*50 (SCL) Khoảng cột 119 đến cột 125 lộ 1 TBA Chánh ĐạtĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530850Đức Phổ 107:00 ngày 30/03/202117:00 ngày 30/03/2021Thi công thay dây ABC 4*50 (SCL) từ 103 đến 111 Lộ 1 TBA Đức Phổ 1Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539044Vạn Đại07:00 ngày 30/03/202117:00 ngày 30/03/2021Thi công thay dây ABC 4*50 (SCL) Khoảng cột 119 đến cột 125 lộ 1 TBA Chánh ĐạtĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH538009Đá An Bình07:20 ngày 30/03/202108:10 ngày 30/03/2021Tháo công tơ thanh lý (C Ty TTHHXD - THDV Tiến Thành)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539053TBA KS Hải Âu07:45 ngày 30/03/202110:15 ngày 30/03/2021Định Kỳ TIĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539085TBA Gỗ Bông Hồng213:45 ngày 30/03/202116:15 ngày 30/03/2021Định Kỳ TIĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530850Đức Phổ 114:00 ngày 30/03/202117:00 ngày 30/03/2021Thi công thay dây ABC 4*50 (SCL)Từ 103 đến TBA và từ 201 đến TBA Đức Phổ 1Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục