Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 8/8

19:23' - 07/08/2021
BNEWS Lịch cắt điện Bình Định ngày 8/8 cập nhật mới nhất.

Điện lực Bình Định thông báo lịch cắt điện ngày 8/8 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện ngày 8/8:

Điện Lực Quy NhơnAC530480Xóm Tiêu 705:00 ngày 08/08/202114:00 ngày 08/08/2021Di dời PĐ Cơ khí Thống Nhất, Đấu nối cáp ngầm vào ĐZ 22kV và đấu nối cáp ngầm vào NR Đại Thành 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530481TT Công Nghiệp 105:00 ngày 08/08/202114:00 ngày 08/08/2021Di dời PĐ Cơ khí Thống Nhất, Đấu nối cáp ngầm vào ĐZ 22kV và đấu nối cáp ngầm vào NR Đại Thành 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530482TT Công Nghiệp 205:00 ngày 08/08/202114:00 ngày 08/08/2021Di dời PĐ Cơ khí Thống Nhất, Đấu nối cáp ngầm vào ĐZ 22kV và đấu nối cáp ngầm vào NR Đại Thành 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530488Lê Lợi 205:00 ngày 08/08/202114:00 ngày 08/08/2021Di dời PĐ Cơ khí Thống Nhất, Đấu nối cáp ngầm vào ĐZ 22kV và đấu nối cáp ngầm vào NR Đại Thành 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530490Quang Trung 305:00 ngày 08/08/202114:00 ngày 08/08/2021Di dời PĐ Cơ khí Thống Nhất, Đấu nối cáp ngầm vào ĐZ 22kV và đấu nối cáp ngầm vào NR Đại Thành 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539079Chung cư Lamer 105:00 ngày 08/08/202114:00 ngày 08/08/2021Di dời PĐ Cơ khí Thống Nhất, Đấu nối cáp ngầm vào ĐZ 22kV và đấu nối cáp ngầm vào NR Đại Thành 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539001TBA TTHĐ Thanh Niên05:00 ngày 08/08/202114:00 ngày 08/08/2021Di dời PĐ Cơ khí Thống Nhất, Đấu nối cáp ngầm vào ĐZ 22kV và đấu nối cáp ngầm vào NR Đại Thành 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539009TBA Đại Thành205:00 ngày 08/08/202114:00 ngày 08/08/2021Di dời PĐ Cơ khí Thống Nhất, Đấu nối cáp ngầm vào ĐZ 22kV và đấu nối cáp ngầm vào NR Đại Thành 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539014TBA NM SX Dịch Truyền05:00 ngày 08/08/202114:00 ngày 08/08/2021Di dời PĐ Cơ khí Thống Nhất, Đấu nối cáp ngầm vào ĐZ 22kV và đấu nối cáp ngầm vào NR Đại Thành 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539017TBA NM SX Dịch Truyền 205:00 ngày 08/08/202114:00 ngày 08/08/2021Di dời PĐ Cơ khí Thống Nhất, Đấu nối cáp ngầm vào ĐZ 22kV và đấu nối cáp ngầm vào NR Đại Thành 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539028TBA Chiếu Sáng CCN QT05:00 ngày 08/08/202114:00 ngày 08/08/2021Di dời PĐ Cơ khí Thống Nhất, Đấu nối cáp ngầm vào ĐZ 22kV và đấu nối cáp ngầm vào NR Đại Thành 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539029TBA Minh Đức05:00 ngày 08/08/202114:00 ngày 08/08/2021Di dời PĐ Cơ khí Thống Nhất, Đấu nối cáp ngầm vào ĐZ 22kV và đấu nối cáp ngầm vào NR Đại Thành 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539030TBA HTX Bao Bì05:00 ngày 08/08/202114:00 ngày 08/08/2021Di dời PĐ Cơ khí Thống Nhất, Đấu nối cáp ngầm vào ĐZ 22kV và đấu nối cáp ngầm vào NR Đại Thành 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539031TBA ĐT NG Giao Thông05:00 ngày 08/08/202114:00 ngày 08/08/2021Di dời PĐ Cơ khí Thống Nhất, Đấu nối cáp ngầm vào ĐZ 22kV và đấu nối cáp ngầm vào NR Đại Thành 2Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539032TBA Viện KHKT DH Nam TB05:00 ngày 08/08/202114:00 ngày 08/08/2021Di dời PĐ Cơ khí Thống Nhất, Đấu nối cáp ngầm vào ĐZ 22kV và đấu nối cáp ngầm vào NR Đại Thành 2Đã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện đầy đủ tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR0m-00BvUvILL3QptaQSXpMkzrcYGyCREG4dF-CNOjZ2xK2SchD4SSCvGY

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục