Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 10/7

04:30' - 10/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng hôm nay 10/7.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 10/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Thanh KhêFC53FFMDKDC Thanh Lộc Đán 304:30 ngày 10/07/2020 06:30 ngày 10/07/2020 Đấu nối lại đoạn cáp ngầm (cả 3 pha) đường dây 472E10 từ cột TBA Công ty Điện chiếu sáng đến cột TBA Xuân Hòa 1. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 1 - 474E11. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 2 - 474E11.Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFMHNguyễn Đức Trung04:30 ngày 10/07/2020 06:30 ngày 10/07/2020 Đấu nối lại đoạn cáp ngầm (cả 3 pha) đường dây 472E10 từ cột TBA Công ty Điện chiếu sáng đến cột TBA Xuân Hòa 1. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 1 - 474E11. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 2 - 474E11.Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFNMXuân Hòa 304:30 ngày 10/07/2020 06:30 ngày 10/07/2020 Đấu nối lại đoạn cáp ngầm (cả 3 pha) đường dây 472E10 từ cột TBA Công ty Điện chiếu sáng đến cột TBA Xuân Hòa 1. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 1 - 474E11. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 2 - 474E11.Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFOBKDC Bến Xe04:30 ngày 10/07/2020 06:30 ngày 10/07/2020 Đấu nối lại đoạn cáp ngầm (cả 3 pha) đường dây 472E10 từ cột TBA Công ty Điện chiếu sáng đến cột TBA Xuân Hòa 1. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 1 - 474E11. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 2 - 474E11.Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFODCông Ty Điện Chiếu Sáng04:30 ngày 10/07/2020 06:30 ngày 10/07/2020 Đấu nối lại đoạn cáp ngầm (cả 3 pha) đường dây 472E10 từ cột TBA Công ty Điện chiếu sáng đến cột TBA Xuân Hòa 1. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 1 - 474E11. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 2 - 474E11.Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFOFĐiện Biên Phủ 104:30 ngày 10/07/2020 06:30 ngày 10/07/2020 Đấu nối lại đoạn cáp ngầm (cả 3 pha) đường dây 472E10 từ cột TBA Công ty Điện chiếu sáng đến cột TBA Xuân Hòa 1. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 1 - 474E11. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 2 - 474E11.Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFOHXuân Hòa 104:30 ngày 10/07/2020 06:30 ngày 10/07/2020 Đấu nối lại đoạn cáp ngầm (cả 3 pha) đường dây 472E10 từ cột TBA Công ty Điện chiếu sáng đến cột TBA Xuân Hòa 1. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 1 - 474E11. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 2 - 474E11.Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFOMThanh Lộc Đán 204:30 ngày 10/07/2020 06:30 ngày 10/07/2020 Đấu nối lại đoạn cáp ngầm (cả 3 pha) đường dây 472E10 từ cột TBA Công ty Điện chiếu sáng đến cột TBA Xuân Hòa 1. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 1 - 474E11. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 2 - 474E11.Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFOPĐiện Biên Phủ 204:30 ngày 10/07/2020 06:30 ngày 10/07/2020 Đấu nối lại đoạn cáp ngầm (cả 3 pha) đường dây 472E10 từ cột TBA Công ty Điện chiếu sáng đến cột TBA Xuân Hòa 1. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 1 - 474E11. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 2 - 474E11.Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFORXuân Hòa 504:30 ngày 10/07/2020 06:30 ngày 10/07/2020 Đấu nối lại đoạn cáp ngầm (cả 3 pha) đường dây 472E10 từ cột TBA Công ty Điện chiếu sáng đến cột TBA Xuân Hòa 1. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 1 - 474E11. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 2 - 474E11.Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQZKDC Đ.B.Phủ T104:30 ngày 10/07/2020 06:30 ngày 10/07/2020 Đấu nối lại đoạn cáp ngầm (cả 3 pha) đường dây 472E10 từ cột TBA Công ty Điện chiếu sáng đến cột TBA Xuân Hòa 1. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 1 - 474E11. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 2 - 474E11.Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFYVĐiện Biên Phủ 304:30 ngày 10/07/2020 06:30 ngày 10/07/2020 Đấu nối lại đoạn cáp ngầm (cả 3 pha) đường dây 472E10 từ cột TBA Công ty Điện chiếu sáng đến cột TBA Xuân Hòa 1. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 1 - 474E11. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 2 - 474E11.Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FABGBưu điện Xuân Hòa KV204:30 ngày 10/07/2020 06:30 ngày 10/07/2020 Đấu nối lại đoạn cáp ngầm (cả 3 pha) đường dây 472E10 từ cột TBA Công ty Điện chiếu sáng đến cột TBA Xuân Hòa 1. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 1 - 474E11. Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO TBA Điện Biên Phủ 2 - 474E11.Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFMGKDC T.L.Đán 4 tạm05:30 ngày 10/07/2020 10:30 ngày 10/07/2020 Lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO, thay tủ điện TBA KDC Thanh Lộc Đán 4 tạm - 477E10Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAG1TRIỆU NỮ VƯƠNG 206:00 ngày 10/07/2020 09:30 ngày 10/07/2020 Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc tủ điện TBA Triệu Nữ Vương 2 - 476E11Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO40TBA Trần Đức06:00 ngày 10/07/2020 10:00 ngày 10/07/2020 Thay MBA, TI, ATM, bổ sung cáp lực nâng công suất TBA Trần Đức - 474/HKH 220 từ 250 -> 400 kVAĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VW39T9 Bên Trái đường VCC06:30 ngày 10/07/2020 11:00 ngày 10/07/2020 Nâng công suất MBA và các phụ kiện đi kiện đi kèm thuộc TBA T9 Bên trái đường VCC-475/Hòa Xuân. (từ 250kVA lên 400kVA)Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục