Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 28/11

04:30' - 28/11/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng hôm nay 28/11.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 28/11 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Cẩm LệVC53VT30Thành đoàn Đà Nẵng06:00 ngày 28/11/2020 12:00 ngày 28/11/2020 Chụp CĐV 03 cụm đấu rẽ tại VT 5/50; Chụp su CĐV lèo trụ tại VT 5/49 (TBA T10 Khuê Trung Đò Xu); Chụp CĐV lèo trụ, chụp CĐV 03 FCO TBA, thu hồi 03 Cụm đấu rẽ không điện và băng keo Mastic tại VT 5/41 (TBA Hồ Nguyên Trừng T1); Chụp CĐV lèo trụ tại VT 5/34/1; Chụp CĐV tại 03 FCO đầu tuyến NR Trường Nguyễn Khuyến và tại TBA Thành Đoàn Đà Nẵng; Buộc lại dây cổ sứ và băng keo Mastic tại VT 5/36 - ĐZ 475/ Ngũ Hành Sơn 220. (Công tác kết hợp cắt điện TC C41 TBA 220kV Ngũ Hành Sơn)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VT37Hồ Nguyên Trừng T106:00 ngày 28/11/2020 12:00 ngày 28/11/2020 Chụp CĐV 03 cụm đấu rẽ tại VT 5/50; Chụp su CĐV lèo trụ tại VT 5/49 (TBA T10 Khuê Trung Đò Xu); Chụp CĐV lèo trụ, chụp CĐV 03 FCO TBA, thu hồi 03 Cụm đấu rẽ không điện và băng keo Mastic tại VT 5/41 (TBA Hồ Nguyên Trừng T1); Chụp CĐV lèo trụ tại VT 5/34/1; Chụp CĐV tại 03 FCO đầu tuyến NR Trường Nguyễn Khuyến và tại TBA Thành Đoàn Đà Nẵng; Buộc lại dây cổ sứ và băng keo Mastic tại VT 5/36 - ĐZ 475/ Ngũ Hành Sơn 220. (Công tác kết hợp cắt điện TC C41 TBA 220kV Ngũ Hành Sơn)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VU30Xuân Thủy06:00 ngày 28/11/2020 12:00 ngày 28/11/2020 Chụp CĐV 03 cụm đấu rẽ tại VT 5/50; Chụp su CĐV lèo trụ tại VT 5/49 (TBA T10 Khuê Trung Đò Xu); Chụp CĐV lèo trụ, chụp CĐV 03 FCO TBA, thu hồi 03 Cụm đấu rẽ không điện và băng keo Mastic tại VT 5/41 (TBA Hồ Nguyên Trừng T1); Chụp CĐV lèo trụ tại VT 5/34/1; Chụp CĐV tại 03 FCO đầu tuyến NR Trường Nguyễn Khuyến và tại TBA Thành Đoàn Đà Nẵng; Buộc lại dây cổ sứ và băng keo Mastic tại VT 5/36 - ĐZ 475/ Ngũ Hành Sơn 220. (Công tác kết hợp cắt điện TC C41 TBA 220kV Ngũ Hành Sơn)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VU34Hồ Nguyên Trừng T306:00 ngày 28/11/2020 12:00 ngày 28/11/2020 Chụp CĐV 03 cụm đấu rẽ tại VT 5/50; Chụp su CĐV lèo trụ tại VT 5/49 (TBA T10 Khuê Trung Đò Xu); Chụp CĐV lèo trụ, chụp CĐV 03 FCO TBA, thu hồi 03 Cụm đấu rẽ không điện và băng keo Mastic tại VT 5/41 (TBA Hồ Nguyên Trừng T1); Chụp CĐV lèo trụ tại VT 5/34/1; Chụp CĐV tại 03 FCO đầu tuyến NR Trường Nguyễn Khuyến và tại TBA Thành Đoàn Đà Nẵng; Buộc lại dây cổ sứ và băng keo Mastic tại VT 5/36 - ĐZ 475/ Ngũ Hành Sơn 220. (Công tác kết hợp cắt điện TC C41 TBA 220kV Ngũ Hành Sơn)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVA7T10 Khuê Trung Đò Xu06:00 ngày 28/11/2020 12:00 ngày 28/11/2020 Chụp CĐV 03 cụm đấu rẽ tại VT 5/50; Chụp su CĐV lèo trụ tại VT 5/49 (TBA T10 Khuê Trung Đò Xu); Chụp CĐV lèo trụ, chụp CĐV 03 FCO TBA, thu hồi 03 Cụm đấu rẽ không điện và băng keo Mastic tại VT 5/41 (TBA Hồ Nguyên Trừng T1); Chụp CĐV lèo trụ tại VT 5/34/1; Chụp CĐV tại 03 FCO đầu tuyến NR Trường Nguyễn Khuyến và tại TBA Thành Đoàn Đà Nẵng; Buộc lại dây cổ sứ và băng keo Mastic tại VT 5/36 - ĐZ 475/ Ngũ Hành Sơn 220. (Công tác kết hợp cắt điện TC C41 TBA 220kV Ngũ Hành Sơn)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VACGThuốc lá Đà Nẵng06:00 ngày 28/11/2020 12:00 ngày 28/11/2020 Chụp CĐV 03 cụm đấu rẽ tại VT 5/50; Chụp su CĐV lèo trụ tại VT 5/49 (TBA T10 Khuê Trung Đò Xu); Chụp CĐV lèo trụ, chụp CĐV 03 FCO TBA, thu hồi 03 Cụm đấu rẽ không điện và băng keo Mastic tại VT 5/41 (TBA Hồ Nguyên Trừng T1); Chụp CĐV lèo trụ tại VT 5/34/1; Chụp CĐV tại 03 FCO đầu tuyến NR Trường Nguyễn Khuyến và tại TBA Thành Đoàn Đà Nẵng; Buộc lại dây cổ sứ và băng keo Mastic tại VT 5/36 - ĐZ 475/ Ngũ Hành Sơn 220. (Công tác kết hợp cắt điện TC C41 TBA 220kV Ngũ Hành Sơn)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAJMCông ty Thủy điện Sông Bung06:00 ngày 28/11/2020 12:00 ngày 28/11/2020 Chụp CĐV 03 cụm đấu rẽ tại VT 5/50; Chụp su CĐV lèo trụ tại VT 5/49 (TBA T10 Khuê Trung Đò Xu); Chụp CĐV lèo trụ, chụp CĐV 03 FCO TBA, thu hồi 03 Cụm đấu rẽ không điện và băng keo Mastic tại VT 5/41 (TBA Hồ Nguyên Trừng T1); Chụp CĐV lèo trụ tại VT 5/34/1; Chụp CĐV tại 03 FCO đầu tuyến NR Trường Nguyễn Khuyến và tại TBA Thành Đoàn Đà Nẵng; Buộc lại dây cổ sứ và băng keo Mastic tại VT 5/36 - ĐZ 475/ Ngũ Hành Sơn 220. (Công tác kết hợp cắt điện TC C41 TBA 220kV Ngũ Hành Sơn)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AA19MAI AM07:30 ngày 28/11/2020 08:00 ngày 28/11/2020 Chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAADPHẠM NGỌC THẠCH07:30 ngày 28/11/2020 08:00 ngày 28/11/2020 Chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AACNNGUYỄN CHÍ THANH 107:30 ngày 28/11/2020 08:00 ngày 28/11/2020 Chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAFDTRẦN QUÝ CÁP 207:30 ngày 28/11/2020 14:30 ngày 28/11/2020 Di dời cột DCL 83.2-4 Trần Quý Cáp liên lạc 473LTR - 482LTR (Vị trí R100-473LTR chung cột 482LTR).Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAFMMAI AM 207:30 ngày 28/11/2020 08:00 ngày 28/11/2020 Chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAGATHUẬN PHƯỚC 207:30 ngày 28/11/2020 08:00 ngày 28/11/2020 Chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAI4NGUYỄN CHÍ THANH 407:30 ngày 28/11/2020 08:00 ngày 28/11/2020 Chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAI8TĐC THUẬN PHƯỚC T407:30 ngày 28/11/2020 08:00 ngày 28/11/2020 Chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABIMTUYÊN & NHỮNG NGƯỜI CÔNG TÁC14:00 ngày 28/11/2020 14:30 ngày 28/11/2020 Chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABINCỬA NGĂN TRIỀU THUẬN PHƯỚC14:00 ngày 28/11/2020 14:30 ngày 28/11/2020 Chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABITTCT GTVT KHU VỰC 514:00 ngày 28/11/2020 14:30 ngày 28/11/2020 Chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABGSCÔNG TY KHATOCO14:30 ngày 28/11/2020 17:30 ngày 28/11/2020 Thí nghiệm định kỳ TBA Khatoco - 472E11Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục