Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 7/1

04:00' - 07/01/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng hôm nay 7/1.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 7/1 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Hải ChâuAD53ABAGSÂN BÓNG QK07:00 ngày 07/01/2021 13:30 ngày 07/01/2021 - Cải tạo đấu nối TBA Công ty Quang Nguyễn - 477LTR. - Đấu nối chuyển tải đz hạ áp cấp điện cho Bảo Tàng QK từ TBA Bảo Tàng Quân Khu qua TBA Công ty Quang Nguyễn - 477LTR. - Cải tạo đấu nối tủ điện TBA Bộ Tư Lệnh Quân KhuĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABAHBẢO TÀNG QUÂN KHU07:00 ngày 07/01/2021 13:30 ngày 07/01/2021 - Cải tạo đấu nối TBA Công ty Quang Nguyễn - 477LTR. - Đấu nối chuyển tải đz hạ áp cấp điện cho Bảo Tàng QK từ TBA Bảo Tàng Quân Khu qua TBA Công ty Quang Nguyễn - 477LTR. - Cải tạo đấu nối tủ điện TBA Bộ Tư Lệnh Quân KhuĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABAIBỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU07:00 ngày 07/01/2021 13:30 ngày 07/01/2021 - Cải tạo đấu nối TBA Công ty Quang Nguyễn - 477LTR. - Đấu nối chuyển tải đz hạ áp cấp điện cho Bảo Tàng QK từ TBA Bảo Tàng Quân Khu qua TBA Công ty Quang Nguyễn - 477LTR. - Cải tạo đấu nối tủ điện TBA Bộ Tư Lệnh Quân KhuĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABECTRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ A3-T107:00 ngày 07/01/2021 13:30 ngày 07/01/2021 - Cải tạo đấu nối TBA Công ty Quang Nguyễn - 477LTR. - Đấu nối chuyển tải đz hạ áp cấp điện cho Bảo Tàng QK từ TBA Bảo Tàng Quân Khu qua TBA Công ty Quang Nguyễn - 477LTR. - Cải tạo đấu nối tủ điện TBA Bộ Tư Lệnh Quân KhuĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABGCCTY QUANG NGUYỄN07:00 ngày 07/01/2021 13:30 ngày 07/01/2021 - Cải tạo đấu nối TBA Công ty Quang Nguyễn - 477LTR. - Đấu nối chuyển tải đz hạ áp cấp điện cho Bảo Tàng QK từ TBA Bảo Tàng Quân Khu qua TBA Công ty Quang Nguyễn - 477LTR. - Cải tạo đấu nối tủ điện TBA Bộ Tư Lệnh Quân KhuĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABHACTY QN EDEN07:00 ngày 07/01/2021 13:30 ngày 07/01/2021 - Cải tạo đấu nối TBA Công ty Quang Nguyễn - 477LTR. - Đấu nối chuyển tải đz hạ áp cấp điện cho Bảo Tàng QK từ TBA Bảo Tàng Quân Khu qua TBA Công ty Quang Nguyễn - 477LTR. - Cải tạo đấu nối tủ điện TBA Bộ Tư Lệnh Quân KhuĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VS47TBA Phan Anh07:00 ngày 07/01/2021 10:00 ngày 07/01/2021 Tháo dỡ, di dời trụ li tâm hạ thế vị trí T7/30 nhánh rẽ hạ áp TBA Phan Anh - 472/Liên Trì sang vị trí trụ đã trồng mới. (Nghiệm thu) (QLKT)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVS2Thạch bồ07:00 ngày 07/01/2021 12:00 ngày 07/01/2021 Xử lý phát nhiệt (90 độ C) đầu cos pha B sau AB nhánh và kết hợp lắp sứ tăng cường chiều dài dòng rò FCO; di dời trụ vị trí 39.16.2 theo đơn thư Bà Đặng Thị Nhồng thuộc ĐZHA TBA Thạch Bồ- 477/ Cầu Đỏ. (SCTX)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC52HHR1Hoa Kiều07:30 ngày 07/01/2021 12:00 ngày 07/01/2021 Lắp chụp đầu cột hạ áp xử lý đường dây 22kV võng thấp từ khoảng cột 173/25/6 đến 173/25/7 NR Hòa Ninh 7 - 471T2.HKH Kéo rãi cáp hạ áp tăng cường, đấu nối cáp vào tủ điện TBA Long Hải T2 - 471 T2.HKH (XDCB 2020), kết hợp lắp đặt sứ đỡ tăng cường FCO VSBD trạm, kết hợp lắp sứ đỡ tăng cường tại FCO TBA Hòa Ninh 7, FCO đầu tuyến Hoa Kiều, FCO TBA Hoa Kiều, FCO đầu tuyến Hòa Ninh 6, TBA Hòa Ninh 6, FCO đầu tuyến Đội 3, TBA Đội 3, TBA Đội 3 T2, TBA Long Hải T2 - 471T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53GQ27TBA ĐỘI 3 T207:30 ngày 07/01/2021 12:00 ngày 07/01/2021 Lắp chụp đầu cột hạ áp xử lý đường dây 22kV võng thấp từ khoảng cột 173/25/6 đến 173/25/7 NR Hòa Ninh 7 - 471T2.HKH Kéo rãi cáp hạ áp tăng cường, đấu nối cáp vào tủ điện TBA Long Hải T2 - 471 T2.HKH (XDCB 2020), kết hợp lắp đặt sứ đỡ tăng cường FCO VSBD trạm, kết hợp lắp sứ đỡ tăng cường tại FCO TBA Hòa Ninh 7, FCO đầu tuyến Hoa Kiều, FCO TBA Hoa Kiều, FCO đầu tuyến Hòa Ninh 6, TBA Hòa Ninh 6, FCO đầu tuyến Đội 3, TBA Đội 3, TBA Đội 3 T2, TBA Long Hải T2 - 471T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53GQ29TBA LONG HẢI T207:30 ngày 07/01/2021 12:00 ngày 07/01/2021 Lắp chụp đầu cột hạ áp xử lý đường dây 22kV võng thấp từ khoảng cột 173/25/6 đến 173/25/7 NR Hòa Ninh 7 - 471T2.HKH Kéo rãi cáp hạ áp tăng cường, đấu nối cáp vào tủ điện TBA Long Hải T2 - 471 T2.HKH (XDCB 2020), kết hợp lắp đặt sứ đỡ tăng cường FCO VSBD trạm, kết hợp lắp sứ đỡ tăng cường tại FCO TBA Hòa Ninh 7, FCO đầu tuyến Hoa Kiều, FCO TBA Hoa Kiều, FCO đầu tuyến Hòa Ninh 6, TBA Hòa Ninh 6, FCO đầu tuyến Đội 3, TBA Đội 3, TBA Đội 3 T2, TBA Long Hải T2 - 471T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHM4Hòa Bắc 307:30 ngày 07/01/2021 11:30 ngày 07/01/2021 Kéo rãi cáp hạ áp tăng cường, đấu nối cáp vào tủ điện TBA Hòa Bắc 3 - 477 HLI (XDCB 2020)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHQ1Hoà Ninh 107:30 ngày 07/01/2021 08:00 ngày 07/01/2021 Thao tác phương thứcĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHQ6Hoà ninh 6 (thôn 1)07:30 ngày 07/01/2021 12:00 ngày 07/01/2021 Lắp chụp đầu cột hạ áp xử lý đường dây 22kV võng thấp từ khoảng cột 173/25/6 đến 173/25/7 NR Hòa Ninh 7 - 471T2.HKH Kéo rãi cáp hạ áp tăng cường, đấu nối cáp vào tủ điện TBA Long Hải T2 - 471 T2.HKH (XDCB 2020), kết hợp lắp đặt sứ đỡ tăng cường FCO VSBD trạm, kết hợp lắp sứ đỡ tăng cường tại FCO TBA Hòa Ninh 7, FCO đầu tuyến Hoa Kiều, FCO TBA Hoa Kiều, FCO đầu tuyến Hòa Ninh 6, TBA Hòa Ninh 6, FCO đầu tuyến Đội 3, TBA Đội 3, TBA Đội 3 T2, TBA Long Hải T2 - 471T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHQ7Hoà Ninh 7 (trung nghĩa)07:30 ngày 07/01/2021 12:00 ngày 07/01/2021 Lắp chụp đầu cột hạ áp xử lý đường dây 22kV võng thấp từ khoảng cột 173/25/6 đến 173/25/7 NR Hòa Ninh 7 - 471T2.HKH Kéo rãi cáp hạ áp tăng cường, đấu nối cáp vào tủ điện TBA Long Hải T2 - 471 T2.HKH (XDCB 2020), kết hợp lắp đặt sứ đỡ tăng cường FCO VSBD trạm, kết hợp lắp sứ đỡ tăng cường tại FCO TBA Hòa Ninh 7, FCO đầu tuyến Hoa Kiều, FCO TBA Hoa Kiều, FCO đầu tuyến Hòa Ninh 6, TBA Hòa Ninh 6, FCO đầu tuyến Đội 3, TBA Đội 3, TBA Đội 3 T2, TBA Long Hải T2 - 471T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHQ9Đội 307:30 ngày 07/01/2021 12:00 ngày 07/01/2021 Lắp chụp đầu cột hạ áp xử lý đường dây 22kV võng thấp từ khoảng cột 173/25/6 đến 173/25/7 NR Hòa Ninh 7 - 471T2.HKH Kéo rãi cáp hạ áp tăng cường, đấu nối cáp vào tủ điện TBA Long Hải T2 - 471 T2.HKH (XDCB 2020), kết hợp lắp đặt sứ đỡ tăng cường FCO VSBD trạm, kết hợp lắp sứ đỡ tăng cường tại FCO TBA Hòa Ninh 7, FCO đầu tuyến Hoa Kiều, FCO TBA Hoa Kiều, FCO đầu tuyến Hòa Ninh 6, TBA Hòa Ninh 6, FCO đầu tuyến Đội 3, TBA Đội 3, TBA Đội 3 T2, TBA Long Hải T2 - 471T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HQ13Hòa Ninh 807:30 ngày 07/01/2021 08:00 ngày 07/01/2021 Thao tác phương thứcĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HQ24TBA THÔN 5 HÒA NINH07:30 ngày 07/01/2021 08:00 ngày 07/01/2021 Thao tác phương thứcĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAHVLong Hải07:30 ngày 07/01/2021 12:00 ngày 07/01/2021 Lắp chụp đầu cột hạ áp xử lý đường dây 22kV võng thấp từ khoảng cột 173/25/6 đến 173/25/7 NR Hòa Ninh 7 - 471T2.HKH Kéo rãi cáp hạ áp tăng cường, đấu nối cáp vào tủ điện TBA Long Hải T2 - 471 T2.HKH (XDCB 2020), kết hợp lắp đặt sứ đỡ tăng cường FCO VSBD trạm, kết hợp lắp sứ đỡ tăng cường tại FCO TBA Hòa Ninh 7, FCO đầu tuyến Hoa Kiều, FCO TBA Hoa Kiều, FCO đầu tuyến Hòa Ninh 6, TBA Hòa Ninh 6, FCO đầu tuyến Đội 3, TBA Đội 3, TBA Đội 3 T2, TBA Long Hải T2 - 471T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHQ1Hoà Ninh 111:30 ngày 07/01/2021 12:00 ngày 07/01/2021 Thao tác phương thứcĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục