Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 10/11 cập nhật mới nhất

09:46' - 09/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 10/11.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 10/11 cập nhật mới nhất ngày hôm nay 9/11 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Hải ChâuAC53AACTTRẦN QUỐC TOẢN06:00 ngày 10/11/2021 13:00 ngày 10/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng 482LTR (đoạn từ Kios CVC - Kios PP Thứ)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAEDDÂN DỤNG CS TRẦN QUỐC TOẢN06:00 ngày 10/11/2021 13:00 ngày 10/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng 482LTR (đoạn từ Kios CVC - Kios PP Thứ)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53A3COPVTC KS Wink 178 Trần Phú06:00 ngày 10/11/2021 13:00 ngày 10/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng 482LTR (đoạn từ Kios CVC - Kios PP Thứ)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53A3CYTBA KHÁCH SẠN HẢI AN SÔNG HÀN06:00 ngày 10/11/2021 13:00 ngày 10/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng 482LTR (đoạn từ Kios CVC - Kios PP Thứ)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53A6B1KS AURORA06:00 ngày 10/11/2021 13:00 ngày 10/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng 482LTR (đoạn từ Kios CVC - Kios PP Thứ)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53A6B4KS SKYLINE06:00 ngày 10/11/2021 13:00 ngày 10/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng 482LTR (đoạn từ Kios CVC - Kios PP Thứ)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53A6B6KS PARADISE 206:00 ngày 10/11/2021 13:00 ngày 10/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng 482LTR (đoạn từ Kios CVC - Kios PP Thứ)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABAPKS PHƯƠNG NAM06:00 ngày 10/11/2021 13:00 ngày 10/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng 482LTR (đoạn từ Kios CVC - Kios PP Thứ)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABARKS 172 BẠCH ĐẰNG & HẢI ÂU06:00 ngày 10/11/2021 13:00 ngày 10/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng 482LTR (đoạn từ Kios CVC - Kios PP Thứ)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABFZKS BRILLANT06:00 ngày 10/11/2021 13:00 ngày 10/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng 482LTR (đoạn từ Kios CVC - Kios PP Thứ)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABHYNH ACB CN ĐÀ NẴNG06:00 ngày 10/11/2021 13:00 ngày 10/11/2021 Vệ sinh bảo dưỡng 482LTR (đoạn từ Kios CVC - Kios PP Thứ)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HALDXĐ Đà Sơn06:00 ngày 10/11/2021 07:30 ngày 10/11/2021 Kéo dây M(2x7) cấp nguồn cho LBS 479-7 T2.HKH/126/15 Trần Đức qua TBA XĐ Đà Sơn- 479 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEP4An Hiệp T207:00 ngày 10/11/2021 12:00 ngày 10/11/2021 Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX và kết hợp CBM tier 2 … tại TBA An Hiệp T2 đz 473 T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEPET73B07:00 ngày 10/11/2021 12:00 ngày 10/11/2021 Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX và kết hợp CBM tier 2 … tại TBA T73B đz 473 T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VT41KCC Gia đình quân nhân QK5 - T107:00 ngày 10/11/2021 16:00 ngày 10/11/2021 - Thay trụ BTLT trung áp dưới tuyến tại vị trí 63/5/1 - ĐZ 480/ Liên Trì; - Lắp đặt, đấu nối, đóng điện vận hành LBS (dao cắt tải kiểu kín) tại VT 63/5/1 (XDM) - ĐZ 480/ Liên Trì (đầu tuyến nhánh rẽ các TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì) (Công trình NCĐTC ĐLCL 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ và phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ; thay tủ điện rỉ rét và các phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T3 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Thí nghiệm CBM theo Tier 2 các MBA Khu QN QK5 T1+T2; MBA KDC Số 3 NTP T1; MBA KDC Số 3 NTP T2; MBA UBND Khuê Trung T2; MBA Trần Huy Liệu - ĐZ 480/ Liên Trì.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VU46TBA KCC Gia đình quân nhân QK5 - T207:00 ngày 10/11/2021 16:00 ngày 10/11/2021 - Thay trụ BTLT trung áp dưới tuyến tại vị trí 63/5/1 - ĐZ 480/ Liên Trì; - Lắp đặt, đấu nối, đóng điện vận hành LBS (dao cắt tải kiểu kín) tại VT 63/5/1 (XDM) - ĐZ 480/ Liên Trì (đầu tuyến nhánh rẽ các TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì) (Công trình NCĐTC ĐLCL 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ và phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ; thay tủ điện rỉ rét và các phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T3 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Thí nghiệm CBM theo Tier 2 các MBA Khu QN QK5 T1+T2; MBA KDC Số 3 NTP T1; MBA KDC Số 3 NTP T2; MBA UBND Khuê Trung T2; MBA Trần Huy Liệu - ĐZ 480/ Liên Trì.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVSSKDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T107:00 ngày 10/11/2021 16:00 ngày 10/11/2021 - Thay trụ BTLT trung áp dưới tuyến tại vị trí 63/5/1 - ĐZ 480/ Liên Trì; - Lắp đặt, đấu nối, đóng điện vận hành LBS (dao cắt tải kiểu kín) tại VT 63/5/1 (XDM) - ĐZ 480/ Liên Trì (đầu tuyến nhánh rẽ các TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì) (Công trình NCĐTC ĐLCL 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ và phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ; thay tủ điện rỉ rét và các phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T3 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Thí nghiệm CBM theo Tier 2 các MBA Khu QN QK5 T1+T2; MBA KDC Số 3 NTP T1; MBA KDC Số 3 NTP T2; MBA UBND Khuê Trung T2; MBA Trần Huy Liệu - ĐZ 480/ Liên Trì.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVSTKDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T207:00 ngày 10/11/2021 16:00 ngày 10/11/2021 - Thay trụ BTLT trung áp dưới tuyến tại vị trí 63/5/1 - ĐZ 480/ Liên Trì; - Lắp đặt, đấu nối, đóng điện vận hành LBS (dao cắt tải kiểu kín) tại VT 63/5/1 (XDM) - ĐZ 480/ Liên Trì (đầu tuyến nhánh rẽ các TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì) (Công trình NCĐTC ĐLCL 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ và phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ; thay tủ điện rỉ rét và các phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T3 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Thí nghiệm CBM theo Tier 2 các MBA Khu QN QK5 T1+T2; MBA KDC Số 3 NTP T1; MBA KDC Số 3 NTP T2; MBA UBND Khuê Trung T2; MBA Trần Huy Liệu - ĐZ 480/ Liên Trì.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVSUKDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T307:00 ngày 10/11/2021 16:00 ngày 10/11/2021 - Thay trụ BTLT trung áp dưới tuyến tại vị trí 63/5/1 - ĐZ 480/ Liên Trì; - Lắp đặt, đấu nối, đóng điện vận hành LBS (dao cắt tải kiểu kín) tại VT 63/5/1 (XDM) - ĐZ 480/ Liên Trì (đầu tuyến nhánh rẽ các TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì) (Công trình NCĐTC ĐLCL 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ và phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ; thay tủ điện rỉ rét và các phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T3 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Thí nghiệm CBM theo Tier 2 các MBA Khu QN QK5 T1+T2; MBA KDC Số 3 NTP T1; MBA KDC Số 3 NTP T2; MBA UBND Khuê Trung T2; MBA Trần Huy Liệu - ĐZ 480/ Liên Trì.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVSVKDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T407:00 ngày 10/11/2021 16:00 ngày 10/11/2021 - Thay trụ BTLT trung áp dưới tuyến tại vị trí 63/5/1 - ĐZ 480/ Liên Trì; - Lắp đặt, đấu nối, đóng điện vận hành LBS (dao cắt tải kiểu kín) tại VT 63/5/1 (XDM) - ĐZ 480/ Liên Trì (đầu tuyến nhánh rẽ các TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì) (Công trình NCĐTC ĐLCL 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ và phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ; thay tủ điện rỉ rét và các phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T3 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Thí nghiệm CBM theo Tier 2 các MBA Khu QN QK5 T1+T2; MBA KDC Số 3 NTP T1; MBA KDC Số 3 NTP T2; MBA UBND Khuê Trung T2; MBA Trần Huy Liệu - ĐZ 480/ Liên Trì.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVSWKDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T507:00 ngày 10/11/2021 16:00 ngày 10/11/2021 - Thay trụ BTLT trung áp dưới tuyến tại vị trí 63/5/1 - ĐZ 480/ Liên Trì; - Lắp đặt, đấu nối, đóng điện vận hành LBS (dao cắt tải kiểu kín) tại VT 63/5/1 (XDM) - ĐZ 480/ Liên Trì (đầu tuyến nhánh rẽ các TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì) (Công trình NCĐTC ĐLCL 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ và phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ; thay tủ điện rỉ rét và các phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T3 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Thí nghiệm CBM theo Tier 2 các MBA Khu QN QK5 T1+T2; MBA KDC Số 3 NTP T1; MBA KDC Số 3 NTP T2; MBA UBND Khuê Trung T2; MBA Trần Huy Liệu - ĐZ 480/ Liên Trì.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVTCUBND Khuê Trung T207:00 ngày 10/11/2021 16:00 ngày 10/11/2021 - Thay trụ BTLT trung áp dưới tuyến tại vị trí 63/5/1 - ĐZ 480/ Liên Trì; - Lắp đặt, đấu nối, đóng điện vận hành LBS (dao cắt tải kiểu kín) tại VT 63/5/1 (XDM) - ĐZ 480/ Liên Trì (đầu tuyến nhánh rẽ các TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì) (Công trình NCĐTC ĐLCL 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ và phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ; thay tủ điện rỉ rét và các phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T3 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Thí nghiệm CBM theo Tier 2 các MBA Khu QN QK5 T1+T2; MBA KDC Số 3 NTP T1; MBA KDC Số 3 NTP T2; MBA UBND Khuê Trung T2; MBA Trần Huy Liệu - ĐZ 480/ Liên Trì.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VW55TBA Trần Huy Liệu07:00 ngày 10/11/2021 16:00 ngày 10/11/2021 - Thay trụ BTLT trung áp dưới tuyến tại vị trí 63/5/1 - ĐZ 480/ Liên Trì; - Lắp đặt, đấu nối, đóng điện vận hành LBS (dao cắt tải kiểu kín) tại VT 63/5/1 (XDM) - ĐZ 480/ Liên Trì (đầu tuyến nhánh rẽ các TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì) (Công trình NCĐTC ĐLCL 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ và phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ; thay tủ điện rỉ rét và các phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T3 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Thí nghiệm CBM theo Tier 2 các MBA Khu QN QK5 T1+T2; MBA KDC Số 3 NTP T1; MBA KDC Số 3 NTP T2; MBA UBND Khuê Trung T2; MBA Trần Huy Liệu - ĐZ 480/ Liên Trì.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VW56TBA Nguyễn Hữu Thọ07:00 ngày 10/11/2021 09:00 ngày 10/11/2021 Đấu lèo tại vị trí 48 - ĐZ 480/ Liên TrìĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VALNTrường QT Nicholas07:00 ngày 10/11/2021 09:00 ngày 10/11/2021 Đấu lèo tại vị trí 48 - ĐZ 480/ Liên TrìĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAMRCông ty Mobifone07:00 ngày 10/11/2021 16:00 ngày 10/11/2021 - Thay trụ BTLT trung áp dưới tuyến tại vị trí 63/5/1 - ĐZ 480/ Liên Trì; - Lắp đặt, đấu nối, đóng điện vận hành LBS (dao cắt tải kiểu kín) tại VT 63/5/1 (XDM) - ĐZ 480/ Liên Trì (đầu tuyến nhánh rẽ các TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì) (Công trình NCĐTC ĐLCL 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ và phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ; thay tủ điện rỉ rét và các phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T3 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Thí nghiệm CBM theo Tier 2 các MBA Khu QN QK5 T1+T2; MBA KDC Số 3 NTP T1; MBA KDC Số 3 NTP T2; MBA UBND Khuê Trung T2; MBA Trần Huy Liệu - ĐZ 480/ Liên Trì.Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHO6Hòa Minh 607:45 ngày 10/11/2021 10:45 ngày 10/11/2021 Thay dây dẫn xuống MBA, tủ điện TBA Hòa Minh 6 - 481 HKH 2 (SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEHKT73A13:00 ngày 10/11/2021 17:30 ngày 10/11/2021 Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX và kết hợp CBM tier 2 … tại TBA T73A đz 473 T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEPKSơn Thuỷ T113:00 ngày 10/11/2021 17:30 ngày 10/11/2021 Thay thế FCO, CSV, tủ điện tổng, lắp giá đỡ tăng cường cách điện FCO và kết hợp CBM tier 2 … tại TBA Sơn Thủy 1 đz 471 T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HN25KDC Hòa Hiệp 3 T213:30 ngày 10/11/2021 16:30 ngày 10/11/2021 Thay dây dẫn xuống MBA, tủ điện TBA TĐC Hòa Hiệp 3T2 - 475 LCH (SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VW56TBA Nguyễn Hữu Thọ14:30 ngày 10/11/2021 15:00 ngày 10/11/2021 - Thay trụ BTLT trung áp dưới tuyến tại vị trí 63/5/1 - ĐZ 480/ Liên Trì; - Lắp đặt, đấu nối, đóng điện vận hành LBS (dao cắt tải kiểu kín) tại VT 63/5/1 (XDM) - ĐZ 480/ Liên Trì (đầu tuyến nhánh rẽ các TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì) (Công trình NCĐTC ĐLCL 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ và phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ; thay tủ điện rỉ rét và các phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T3 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Thí nghiệm CBM theo Tier 2 các MBA Khu QN QK5 T1+T2; MBA KDC Số 3 NTP T1; MBA KDC Số 3 NTP T2; MBA UBND Khuê Trung T2; MBA Trần Huy Liệu - ĐZ 480/ Liên Trì.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VALNTrường QT Nicholas14:30 ngày 10/11/2021 15:00 ngày 10/11/2021 - Thay trụ BTLT trung áp dưới tuyến tại vị trí 63/5/1 - ĐZ 480/ Liên Trì; - Lắp đặt, đấu nối, đóng điện vận hành LBS (dao cắt tải kiểu kín) tại VT 63/5/1 (XDM) - ĐZ 480/ Liên Trì (đầu tuyến nhánh rẽ các TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì) (Công trình NCĐTC ĐLCL 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ và phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T4 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Lắp cụm đấu rẽ; kẹp đấu rẽ; thay tủ điện rỉ rét và các phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Số 3 NTP T3 - ĐZ 480/ Liên Trì (Công trình SCL TBA năm 2021) - Thí nghiệm CBM theo Tier 2 các MBA Khu QN QK5 T1+T2; MBA KDC Số 3 NTP T1; MBA KDC Số 3 NTP T2; MBA UBND Khuê Trung T2; MBA Trần Huy Liệu - ĐZ 480/ Liên Trì.Đã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://pcdanang.cpc.vn/lich-cat-dien.all.1-vi.html

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục