Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 12/1

08:04' - 11/01/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 12/1.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 12/1 như sau:

Điện lực Mã trạm Tên trạm Từ Đến Lý do Tình trạng
Điện lực Hải Châu AC53AA12 T6 - KCV Bắc Tượng Đài 06:30 ngày 12/01/2021 16:30 ngày 12/01/2021 - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T4 đến Kios BTĐ T5 - 477LTR. - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T1 đến Kios BTĐ T6 và Kios BTĐ T7- 477LTR. - Lắp đặt Bộ CTSC cáp ngầm tại các tủ RMU: BTĐ; BTĐ T1, BTĐ T4, BTTD T5 và NH For You T2 0 477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T5-TĐ ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T5-477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T8-TĐ1 ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T8-477LTR - Xử lý cáp ngầm HA TBA Kios BTĐ T1--477LTR. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAE1 T4 KCV BẮC TƯỢNG ĐÀI 06:30 ngày 12/01/2021 16:30 ngày 12/01/2021 - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T4 đến Kios BTĐ T5 - 477LTR. - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T1 đến Kios BTĐ T6 và Kios BTĐ T7- 477LTR. - Lắp đặt Bộ CTSC cáp ngầm tại các tủ RMU: BTĐ; BTĐ T1, BTĐ T4, BTTD T5 và NH For You T2 0 477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T5-TĐ ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T5-477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T8-TĐ1 ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T8-477LTR - Xử lý cáp ngầm HA TBA Kios BTĐ T1--477LTR. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAEK KHU CÔNG VIÊN BẮC TƯỢNG ĐÀI 06:30 ngày 12/01/2021 16:30 ngày 12/01/2021 - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T4 đến Kios BTĐ T5 - 477LTR. - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T1 đến Kios BTĐ T6 và Kios BTĐ T7- 477LTR. - Lắp đặt Bộ CTSC cáp ngầm tại các tủ RMU: BTĐ; BTĐ T1, BTĐ T4, BTTD T5 và NH For You T2 0 477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T5-TĐ ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T5-477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T8-TĐ1 ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T8-477LTR - Xử lý cáp ngầm HA TBA Kios BTĐ T1--477LTR. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAFI BẮC TƯỢNG ĐÀI T8 06:30 ngày 12/01/2021 16:30 ngày 12/01/2021 - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T4 đến Kios BTĐ T5 - 477LTR. - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T1 đến Kios BTĐ T6 và Kios BTĐ T7- 477LTR. - Lắp đặt Bộ CTSC cáp ngầm tại các tủ RMU: BTĐ; BTĐ T1, BTĐ T4, BTTD T5 và NH For You T2 0 477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T5-TĐ ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T5-477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T8-TĐ1 ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T8-477LTR - Xử lý cáp ngầm HA TBA Kios BTĐ T1--477LTR. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAFN BẮC TƯỢNG ĐÀI T7 06:30 ngày 12/01/2021 16:30 ngày 12/01/2021 - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T4 đến Kios BTĐ T5 - 477LTR. - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T1 đến Kios BTĐ T6 và Kios BTĐ T7- 477LTR. - Lắp đặt Bộ CTSC cáp ngầm tại các tủ RMU: BTĐ; BTĐ T1, BTĐ T4, BTTD T5 và NH For You T2 0 477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T5-TĐ ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T5-477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T8-TĐ1 ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T8-477LTR - Xử lý cáp ngầm HA TBA Kios BTĐ T1--477LTR.  
Điện lực Hải Châu AC53AAI9 T5 KCV BẮC TƯỢNG ĐÀI 06:30 ngày 12/01/2021 16:30 ngày 12/01/2021 - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T4 đến Kios BTĐ T5 - 477LTR. - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T1 đến Kios BTĐ T6 và Kios BTĐ T7- 477LTR. - Lắp đặt Bộ CTSC cáp ngầm tại các tủ RMU: BTĐ; BTĐ T1, BTĐ T4, BTTD T5 và NH For You T2 0 477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T5-TĐ ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T5-477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T8-TĐ1 ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T8-477LTR - Xử lý cáp ngầm HA TBA Kios BTĐ T1--477LTR. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAJY KHU BIỆT THỰ ĐẢO XANH 06:30 ngày 12/01/2021 16:30 ngày 12/01/2021 - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T4 đến Kios BTĐ T5 - 477LTR. - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T1 đến Kios BTĐ T6 và Kios BTĐ T7- 477LTR. - Lắp đặt Bộ CTSC cáp ngầm tại các tủ RMU: BTĐ; BTĐ T1, BTĐ T4, BTTD T5 và NH For You T2 0 477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T5-TĐ ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T5-477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T8-TĐ1 ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T8-477LTR - Xử lý cáp ngầm HA TBA Kios BTĐ T1--477LTR. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53A8A4 ĐẤT KINH TUYẾN SỐ 1 06:30 ngày 12/01/2021 16:30 ngày 12/01/2021 - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T4 đến Kios BTĐ T5 - 477LTR. - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T1 đến Kios BTĐ T6 và Kios BTĐ T7- 477LTR. - Lắp đặt Bộ CTSC cáp ngầm tại các tủ RMU: BTĐ; BTĐ T1, BTĐ T4, BTTD T5 và NH For You T2 0 477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T5-TĐ ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T5-477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T8-TĐ1 ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T8-477LTR - Xử lý cáp ngầm HA TBA Kios BTĐ T1--477LTR. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53A8BP XỬ LÝ NƯỚC THẢI- -ĐN ĐÀI TƯỞNG NIỆM 06:30 ngày 12/01/2021 16:30 ngày 12/01/2021 - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T4 đến Kios BTĐ T5 - 477LTR. - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T1 đến Kios BTĐ T6 và Kios BTĐ T7- 477LTR. - Lắp đặt Bộ CTSC cáp ngầm tại các tủ RMU: BTĐ; BTĐ T1, BTĐ T4, BTTD T5 và NH For You T2 0 477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T5-TĐ ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T5-477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T8-TĐ1 ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T8-477LTR - Xử lý cáp ngầm HA TBA Kios BTĐ T1--477LTR. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53A8BQ Nhà hàng FOR YOU 06:30 ngày 12/01/2021 16:30 ngày 12/01/2021 - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T4 đến Kios BTĐ T5 - 477LTR. - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T1 đến Kios BTĐ T6 và Kios BTĐ T7- 477LTR. - Lắp đặt Bộ CTSC cáp ngầm tại các tủ RMU: BTĐ; BTĐ T1, BTĐ T4, BTTD T5 và NH For You T2 0 477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T5-TĐ ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T5-477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T8-TĐ1 ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T8-477LTR - Xử lý cáp ngầm HA TBA Kios BTĐ T1--477LTR.  
Điện lực Hải Châu AD53ABID KS ĐẢO XANH T1 06:30 ngày 12/01/2021 16:30 ngày 12/01/2021 - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T4 đến Kios BTĐ T5 - 477LTR. - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T1 đến Kios BTĐ T6 và Kios BTĐ T7- 477LTR. - Lắp đặt Bộ CTSC cáp ngầm tại các tủ RMU: BTĐ; BTĐ T1, BTĐ T4, BTTD T5 và NH For You T2 0 477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T5-TĐ ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T5-477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T8-TĐ1 ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T8-477LTR - Xử lý cáp ngầm HA TBA Kios BTĐ T1--477LTR. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53ABIE KS ĐẢO XANH T2 06:30 ngày 12/01/2021 16:30 ngày 12/01/2021 - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T4 đến Kios BTĐ T5 - 477LTR. - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T1 đến Kios BTĐ T6 và Kios BTĐ T7- 477LTR. - Lắp đặt Bộ CTSC cáp ngầm tại các tủ RMU: BTĐ; BTĐ T1, BTĐ T4, BTTD T5 và NH For You T2 0 477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T5-TĐ ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T5-477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T8-TĐ1 ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T8-477LTR - Xử lý cáp ngầm HA TBA Kios BTĐ T1--477LTR. Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AD53ABII CTY KHỞI PHÁT 06:30 ngày 12/01/2021 16:30 ngày 12/01/2021 - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T4 đến Kios BTĐ T5 - 477LTR. - Xử lý cáp ngầm trung áp từ Kios BTĐ T1 đến Kios BTĐ T6 và Kios BTĐ T7- 477LTR. - Lắp đặt Bộ CTSC cáp ngầm tại các tủ RMU: BTĐ; BTĐ T1, BTĐ T4, BTTD T5 và NH For You T2 0 477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T5-TĐ ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T5-477LTR. - Lắp đặt tủ điện hạ áp T8-TĐ1 ĐN - thuộc HA TBA BTĐ T8-477LTR - Xử lý cáp ngầm HA TBA Kios BTĐ T1--477LTR. Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHR3 KDC Trung Nghĩa T4 07:30 ngày 12/01/2021 11:00 ngày 12/01/2021 Sang tải ĐZHA TBA KDC Trung Nghĩa T4, Nam Trân qua TBA Lương Trúc Đàm - 479 Xuân Hà (PA 1867/DLLC -KH-KT) Đóng điện TBA Lương Trúc Đàm - 479 Xuân Hà Lắp sứ đỡ FCO TBA KDC Trung Nghĩa T4, Nam Trân - 479 Xuân Hà Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHRA Hoà Mỹ 07:30 ngày 12/01/2021 10:30 ngày 12/01/2021 Xử lý tiếp xúc ATM TBA Hòa Mỹ - 474 XHA Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHRS KDC Hoà Mỹ T2 07:30 ngày 12/01/2021 11:00 ngày 12/01/2021 Sang tải ĐZHA TBA KDC Hòa Mỹ T2 qua TBA Đồng Trí 5 - 474 T2.HKH (PA 1959/DLLC -KH-KT) Đóng điện TBA Đồng Trí 5 - 474 T2 HKH Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HR35 TBA Nam Trân 07:30 ngày 12/01/2021 11:00 ngày 12/01/2021 Sang tải ĐZHA TBA KDC Trung Nghĩa T4, Nam Trân qua TBA Lương Trúc Đàm - 479 Xuân Hà (PA 1867/DLLC -KH-KT) Đóng điện TBA Lương Trúc Đàm - 479 Xuân Hà Lắp sứ đỡ FCO TBA KDC Trung Nghĩa T4, Nam Trân - 479 Xuân Hà Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà EC53EEPD An Hải Đông 07:30 ngày 12/01/2021 12:00 ngày 12/01/2021 Chuyển đấu nối san tải hạ áp TBA An Hải Đông cho TBA Phạm Cự Lượng đz 473/NHS220 Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà EC53EH47 Phạm Cự Lượng 07:30 ngày 12/01/2021 12:00 ngày 12/01/2021 Chuyển đấu nối san tải hạ áp TBA An Hải Đông cho TBA Phạm Cự Lượng đz 473/NHS220 Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ VC53VVWZ KDC Nam cầu Cẩm Lệ T7 07:30 ngày 12/01/2021 11:30 ngày 12/01/2021 Chuyển ĐZHA san cột dựng mới thuộc ĐZHA KDC NCCL T7- 477 HXU (Công trình SCTX xử lý dây vượt đường Phạm Hùng bị võng thấp) Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang GC53HM21 Hưởng Phước 07:30 ngày 12/01/2021 08:30 ngày 12/01/2021 VSBD trạm, xử lý tiếp xúc đầu cốt cáp lực hạ áp đầu trên Aptomat (pha bìa trái, 90 độ) tại TBA Hưởng Phước 1 - 477HLL Đã duyệt
Điện lực Hải Châu AC53AAG6 NGÔ CHI LAN 08:00 ngày 12/01/2021 12:30 ngày 12/01/2021 Lắp xà nạnh dây cáp vặn xoắn trước SN 104/4 Mai Lão Bạng - TBA Ngô Chi Lan - 473XHA. Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang GC53HM27 Hưởng Phước 3 08:30 ngày 12/01/2021 09:45 ngày 12/01/2021 VSBD trạm, xử lý tiếp xúc cọc hạ áp pha B tại MBA (92 độ), xử lý tiếp xúc đầu cốt cáp ABC4x95 sau Aptomat nhánh (pha giữa), xử lý tiếp xúc ống nối cáp ABC tại trạm thuộc hạ áp TBA Hưởng Phước 3 - 477HLI Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang GC53HM31 An Ngãi Đông 2 09:30 ngày 12/01/2021 11:30 ngày 12/01/2021 VSBD trạm, xử lý tiếp xúc đầu cốt cáp hạ áp pha giứa sau Apt nhánh tăng nhiệt (80 độ); đấu nối lại Aptomat nhánh, kết hợp tăng cường cáp hạ áp từ tủ điện đến vị trí trụ A/1 để giảm mạch cáp hiện trạng thuộc hạ áp TBA An Ngãi Đông 2 - 477HLI Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang GD53VABS Bê tông dự ứng lực 13:00 ngày 12/01/2021 17:00 ngày 12/01/2021 Thay thế TU định kỳ Công ty TNHH Segi Vina tại TBA Bê tông dự ứng lực - 471CDO Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà EC53EEV1 Lê Văn Hiến 13:30 ngày 12/01/2021 17:00 ngày 12/01/2021 Thay MBA vận hành trên 15 năm có hàm lượng ẩm và điện áp đánh thủng không đạt, kết hợp VSBD, XLTX TBA Lê Văn Hiến đz 472/NHS220 Đã duyệt

 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục