Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 13/5 cập nhật mới nhất

10:25' - 12/05/2022
BNEWS Lịch cắt điện trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ngày mai 13/5 cập nhật mới nhất từ website Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 13/5

Chi tiết lịch cắt điện ngày 13/5 tại Đà Nẵng:

01
Điện lực Hòa Vang
GC53GS56
TBA THẠCH NHAM TÂY 3
07:30 ngày 13/05/2022
08:00 ngày 13/05/2022
VSBD, xử lý tiếp xúc, kết hợp thí nghiệm Tier 2 MBA tại TBA Thạch Nham Tây 3 - 471CĐO (Sử dụng MBA lưu động)
Đã duyệt
02
Điện lực Liên Chiểu
HC53HHYZ
KDC Việt Xuân
08:00 ngày 13/05/2022
11:00 ngày 13/05/2022
Chuyển tải đz hạ áp Đồng Kè 2 qua TBA KDC Việt Xuân - 477 HKH 2 (theo PA 631/ĐLLC-KH-KT)
Đã duyệt
03
Điện lực Liên Chiểu
HC53HR37
TBA Đồng Kè 2
08:00 ngày 13/05/2022
11:00 ngày 13/05/2022
Chuyển tải đz hạ áp Đồng Kè 2 qua TBA KDC Việt Xuân - 477 HKH 2 (theo PA 631/ĐLLC-KH-KT)
Đã duyệt
04
Điện lực Sơn Trà
EC53EX19
Thành Vinh 2
08:00 ngày 13/05/2022
10:30 ngày 13/05/2022
Đấu nối san tải hạ áp thuộc TBA Thành Vinh 2 đz 479 CTS qua TBA Thành Vinh 3 xây dựng mới đz 479 CTS
Đã duyệt
05
Điện lực Sơn Trà
ED53EAKV
Sea Garden
08:00 ngày 13/05/2022
10:30 ngày 13/05/2022
Bổ sung dầu MBA và sơn vỏ MBA rỉ rét tại TBA KS Sea Garden đz 475 ADO
Đã duyệt
06
Điện lực Sơn Trà
ED53EAAX
403 Hải Quân
09:00 ngày 13/05/2022
12:00 ngày 13/05/2022
Bổ sung dầu MBA và sơn vỏ tủ điện, vỏ MBA rỉ rét tại TBA 403 Hải Quân đz 479 CTS
Đã duyệt
07
Điện lực Hòa Vang
GC53GS56
TBA THẠCH NHAM TÂY 3
10:30 ngày 13/05/2022
11:00 ngày 13/05/2022
VSBD, xử lý tiếp xúc, kết hợp thí nghiệm Tier 2 MBA tại TBA Thạch Nham Tây 3 - 471CĐO (Sử dụng MBA lưu động)
Đã duyệt
08
Điện lực Hòa Vang
GC53VS38
Thạch Nham Tây 2
13:00 ngày 13/05/2022
13:30 ngày 13/05/2022
VSBD, xử lý tiếp xúc tại TBA Thạch Nham Tây 2 - 471CĐO (Sử dụng MBA lưu động)
Đã duyệt
09
Điện lực Liên Chiểu
HC53HHNZ
Hoà An 3
13:30 ngày 13/05/2022
16:30 ngày 13/05/2022
Chuyển tải đz hạ áp Hòa An 3- 474 XHA qua TBA Phan Khoang - 479 XHA (theo PA 642/ĐLLC-KH-KT)
Đã duyệt
10
Điện lực Liên Chiểu
HC53HN16
Hòa An 5
13:30 ngày 13/05/2022
16:30 ngày 13/05/2022
Chuyển tải đz hạ áp Hòa An 5 qua TBA Phan Khoang - 479 XHA (theo PA 642/ĐLLC-KH-KT) Đóng điện TBA Phan Khoan - 479 XHA
Đã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục