Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 14/11 cập nhật mới nhất

08:37' - 13/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ngày mai 14/11 cập nhật mới nhất từ website Tổng công ty Điện lực miền Trung.
Công nhân Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng vệ sinh bát sứ trên hệ thống truyền tải. Ảnh: TTXVN


Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) chi tiết cập nhật mới nhất ngày ngày mai 14/11:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Liên ChiểuHD53HAJPThành Lợi00:00 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021VSBD; xử lý tồn tại sau TNĐK; tồn tại khiếm khuyết trong vận hành MBA T2, TD2, TI132, TU4T2, TUC42, CS1T2, CS4T2, C42, MC132, 432, 442, LBS 412-2; MC 472, 474, 476, 478, 480, 482Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAKHThép Dana-Ý T200:00 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021VSBD; xử lý tồn tại sau TNĐK; tồn tại khiếm khuyết trong vận hành MBA T2, TD2, TI132, TU4T2, TUC42, CS1T2, CS4T2, C42, MC132, 432, 442, LBS 412-2; MC 472, 474, 476, 478, 480, 482Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAQUIndustries00:00 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021VSBD; xử lý tồn tại sau TNĐK; tồn tại khiếm khuyết trong vận hành MBA T2, TD2, TI132, TU4T2, TUC42, CS1T2, CS4T2, C42, MC132, 432, 442, LBS 412-2; MC 472, 474, 476, 478, 480, 482Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAUETC Motor00:00 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021VSBD; xử lý tồn tại sau TNĐK; tồn tại khiếm khuyết trong vận hành MBA T2, TD2, TI132, TU4T2, TUC42, CS1T2, CS4T2, C42, MC132, 432, 442, LBS 412-2; MC 472, 474, 476, 478, 480, 482Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAWKKho Vận Thuận Phong00:00 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021VSBD; xử lý tồn tại sau TNĐK; tồn tại khiếm khuyết trong vận hành MBA T2, TD2, TI132, TU4T2, TUC42, CS1T2, CS4T2, C42, MC132, 432, 442, LBS 412-2; MC 472, 474, 476, 478, 480, 482Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAZKYajie00:00 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021VSBD; xử lý tồn tại sau TNĐK; tồn tại khiếm khuyết trong vận hành MBA T2, TD2, TI132, TU4T2, TUC42, CS1T2, CS4T2, C42, MC132, 432, 442, LBS 412-2; MC 472, 474, 476, 478, 480, 482Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO34TBA Khu Đường 605:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021VSBD; xử lý tồn tại sau TNĐK; tồn tại khiếm khuyết trong vận hành MBA T2, TD2, TI132, TU4T2, TUC42, CS1T2, CS4T2, C42, MC132, 432, 442, LBS 412-2; MC 472, 474, 476, 478, 480, 482Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAAVHóa Chất Hòa Khánh05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021VSBD; xử lý tồn tại sau TNĐK; tồn tại khiếm khuyết trong vận hành MBA T2, TD2, TI132, TU4T2, TUC42, CS1T2, CS4T2, C42, MC132, 432, 442, LBS 412-2; MC 472, 474, 476, 478, 480, 482Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAELCty VPT05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAEMTrung Á05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAESCty In Đà Nẵng05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAFGDeahan T205:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAFJDacotex05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAFLCơ Điện Lạnh05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAFNQuang Thanh05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAFODuy Vũ05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAFZCN Tàu Thủy05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAGHLê Đức Thành05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAGJĐông Sơn05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAGKAcecook05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAHFDVTH Miền Trung05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAHLB.M.F05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAHMLắp Máy Miền Nam T205:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAHNKỹ Thuật VN05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAHPNam Thái05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAHYViệt Hồng05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAILGiấy Vĩnh Nghiệp05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAISQuản Lý SC Đường Bộ05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021VSBD; xử lý tồn tại sau TNĐK; tồn tại khiếm khuyết trong vận hành MBA T2, TD2, TI132, TU4T2, TUC42, CS1T2, CS4T2, C42, MC132, 432, 442, LBS 412-2; MC 472, 474, 476, 478, 480, 482Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAJAKho Xăng Dầu K1405:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021VSBD; xử lý tồn tại sau TNĐK; tồn tại khiếm khuyết trong vận hành MBA T2, TD2, TI132, TU4T2, TUC42, CS1T2, CS4T2, C42, MC132, 432, 442, LBS 412-2; MC 472, 474, 476, 478, 480, 482Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAJSQuang Thanh T205:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAJXDeawon T205:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021VSBD; xử lý tồn tại sau TNĐK; tồn tại khiếm khuyết trong vận hành MBA T2, TD2, TI132, TU4T2, TUC42, CS1T2, CS4T2, C42, MC132, 432, 442, LBS 412-2; MC 472, 474, 476, 478, 480, 482Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAKKXN Bêtông Dinco05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Băng keo đầu cos nối lèo cột 10, lắp tiếp địa xà cột 18/3, 18/4, xử lý sứ nghiêng cột 18/2, hạ cần đèn chiếu sáng cột 11-15; Xử lý xà nghiêng tại cột 24, đấu nối vào MC 480, cột 29 đz 480 HKH 2 (XDM đi chung cột đz 472, 476 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAKNHùng Thúy05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Băng keo đầu cos nối lèo cột 10, lắp tiếp địa xà cột 18/3, 18/4, xử lý sứ nghiêng cột 18/2, hạ cần đèn chiếu sáng cột 11-15; Xử lý xà nghiêng tại cột 24, đấu nối vào MC 480, cột 29 đz 480 HKH 2 (XDM đi chung cột đz 472, 476 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAKVĐức Việt05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Băng keo đầu cos nối lèo cột 10, lắp tiếp địa xà cột 18/3, 18/4, xử lý sứ nghiêng cột 18/2, hạ cần đèn chiếu sáng cột 11-15; Xử lý xà nghiêng tại cột 24, đấu nối vào MC 480, cột 29 đz 480 HKH 2 (XDM đi chung cột đz 472, 476 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAKWGiấy Vàng05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAKXNga Tuấn05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Băng keo đầu cos nối lèo cột 10, lắp tiếp địa xà cột 18/3, 18/4, xử lý sứ nghiêng cột 18/2, hạ cần đèn chiếu sáng cột 11-15; Xử lý xà nghiêng tại cột 24, đấu nối vào MC 480, cột 29 đz 480 HKH 2 (XDM đi chung cột đz 472, 476 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HALNGiấy Rạng Đông+LPH.Phú05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Băng keo đầu cos nối lèo cột 10, lắp tiếp địa xà cột 18/3, 18/4, xử lý sứ nghiêng cột 18/2, hạ cần đèn chiếu sáng cột 11-15; Xử lý xà nghiêng tại cột 24, đấu nối vào MC 480, cột 29 đz 480 HKH 2 (XDM đi chung cột đz 472, 476 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HALOBao Bì VN05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HALXTự Dùng Thép Thái Bình Dương05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Băng keo đầu cos nối lèo cột 10, lắp tiếp địa xà cột 18/3, 18/4, xử lý sứ nghiêng cột 18/2, hạ cần đèn chiếu sáng cột 11-15; Xử lý xà nghiêng tại cột 24, đấu nối vào MC 480, cột 29 đz 480 HKH 2 (XDM đi chung cột đz 472, 476 HKH 2)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAMCNBB05:30 ngày 14/11/202117:30 ngày 14/11/2021Kéo rãi tăng dây từ 15 - 23, 24 - 35 đz 473 HKH 2 (XDM) đi trên các nhánh rẽ Dahaco, Bao bì VN, Ba An, CN Tàu Thủy, Tôn Đông Á, NBB, Bá Lộc, Trung Á, Duy Vũ - 481 HKH 2 (CT đz 473 HKH 2 san tải 472 T2.HKH, 482 HKH 2)Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục