Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 21/1

13:00' - 20/01/2021
BNEWS Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày mai 21/1 mới nhất.

Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 21/1 như sau:

Điện lực Cẩm LệVC53VW70TBA Hòa Châu06:30 ngày 21/01/202114:00 ngày 21/01/2021Tháo dỡ, di dời các trụ điện BTLT hạ áp VT I 15.1; I 16; I 17 thuộc hạ áp TBA Hòa Châu - Đz 479/ Hòa Xuân. (Công trình di dời lưới điện phục vụ mở đường nông thôn Huyện Hòa Vang)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53GY49TBA Phú Thượng 407:00 ngày 21/01/202116:30 ngày 21/01/2021_Dựng 3 cột trung thế xây dựng mới dưới tuyến, chuyển dây trung thế AV95 hiện trạng qua trụ dựng mới từ khoảng trụ 99/44 (mới) đến 99/50 nhánh rẽ Phú Thượng – 471T2.HKH; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú – Xuân Phú 3 qua vị trí mới theo thiết kế. _Di dời TBA Xuân Phú 2 qua trụ trồng mới theo thiết kế, đấu nối và trả lưới tạm sau TBA Xuân Phú 2 di dời đến trụ 99/48 (cũ)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHY5Đại La07:00 ngày 21/01/202116:30 ngày 21/01/2021_Dựng 3 cột trung thế xây dựng mới dưới tuyến, chuyển dây trung thế AV95 hiện trạng qua trụ dựng mới từ khoảng trụ 99/44 (mới) đến 99/50 nhánh rẽ Phú Thượng – 471T2.HKH; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú – Xuân Phú 3 qua vị trí mới theo thiết kế. _Di dời TBA Xuân Phú 2 qua trụ trồng mới theo thiết kế, đấu nối và trả lưới tạm sau TBA Xuân Phú 2 di dời đến trụ 99/48 (cũ)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHY6Xuân Phú07:00 ngày 21/01/202116:30 ngày 21/01/2021_Dựng 3 cột trung thế xây dựng mới dưới tuyến, chuyển dây trung thế AV95 hiện trạng qua trụ dựng mới từ khoảng trụ 99/44 (mới) đến 99/50 nhánh rẽ Phú Thượng – 471T2.HKH; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú – Xuân Phú 3 qua vị trí mới theo thiết kế. _Di dời TBA Xuân Phú 2 qua trụ trồng mới theo thiết kế, đấu nối và trả lưới tạm sau TBA Xuân Phú 2 di dời đến trụ 99/48 (cũ)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHY7Phú Thượng07:00 ngày 21/01/202116:30 ngày 21/01/2021_Dựng 3 cột trung thế xây dựng mới dưới tuyến, chuyển dây trung thế AV95 hiện trạng qua trụ dựng mới từ khoảng trụ 99/44 (mới) đến 99/50 nhánh rẽ Phú Thượng – 471T2.HKH; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú – Xuân Phú 3 qua vị trí mới theo thiết kế. _Di dời TBA Xuân Phú 2 qua trụ trồng mới theo thiết kế, đấu nối và trả lưới tạm sau TBA Xuân Phú 2 di dời đến trụ 99/48 (cũ)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHY8Phú Hạ07:00 ngày 21/01/202116:30 ngày 21/01/2021_Dựng 3 cột trung thế xây dựng mới dưới tuyến, chuyển dây trung thế AV95 hiện trạng qua trụ dựng mới từ khoảng trụ 99/44 (mới) đến 99/50 nhánh rẽ Phú Thượng – 471T2.HKH; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú – Xuân Phú 3 qua vị trí mới theo thiết kế. _Di dời TBA Xuân Phú 2 qua trụ trồng mới theo thiết kế, đấu nối và trả lưới tạm sau TBA Xuân Phú 2 di dời đến trụ 99/48 (cũ)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHY9Hòa Khê07:00 ngày 21/01/202116:30 ngày 21/01/2021_Dựng 3 cột trung thế xây dựng mới dưới tuyến, chuyển dây trung thế AV95 hiện trạng qua trụ dựng mới từ khoảng trụ 99/44 (mới) đến 99/50 nhánh rẽ Phú Thượng – 471T2.HKH; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú – Xuân Phú 3 qua vị trí mới theo thiết kế. _Di dời TBA Xuân Phú 2 qua trụ trồng mới theo thiết kế, đấu nối và trả lưới tạm sau TBA Xuân Phú 2 di dời đến trụ 99/48 (cũ)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HQ11Trường Bản07:00 ngày 21/01/202116:30 ngày 21/01/2021_Dựng 3 cột trung thế xây dựng mới dưới tuyến, chuyển dây trung thế AV95 hiện trạng qua trụ dựng mới từ khoảng trụ 99/44 (mới) đến 99/50 nhánh rẽ Phú Thượng – 471T2.HKH; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú – Xuân Phú 3 qua vị trí mới theo thiết kế. _Di dời TBA Xuân Phú 2 qua trụ trồng mới theo thiết kế, đấu nối và trả lưới tạm sau TBA Xuân Phú 2 di dời đến trụ 99/48 (cũ)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HY21Phú Thượng 207:00 ngày 21/01/202116:30 ngày 21/01/2021_Dựng 3 cột trung thế xây dựng mới dưới tuyến, chuyển dây trung thế AV95 hiện trạng qua trụ dựng mới từ khoảng trụ 99/44 (mới) đến 99/50 nhánh rẽ Phú Thượng – 471T2.HKH; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú – Xuân Phú 3 qua vị trí mới theo thiết kế. _Di dời TBA Xuân Phú 2 qua trụ trồng mới theo thiết kế, đấu nối và trả lưới tạm sau TBA Xuân Phú 2 di dời đến trụ 99/48 (cũ)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HY22Phú Hạ 207:00 ngày 21/01/202116:30 ngày 21/01/2021_Dựng 3 cột trung thế xây dựng mới dưới tuyến, chuyển dây trung thế AV95 hiện trạng qua trụ dựng mới từ khoảng trụ 99/44 (mới) đến 99/50 nhánh rẽ Phú Thượng – 471T2.HKH; chuyển đấu nối nhánh rẽ Xuân Phú – Xuân Phú 3 qua vị trí mới theo thiết kế. _Di dời TBA Xuân Phú 2 qua trụ trồng mới theo thiết kế, đấu nối và trả lưới tạm sau TBA Xuân Phú 2 di dời đến trụ 99/48 (cũ)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HM28TĐC Hòa Liên 207:30 ngày 21/01/202109:30 ngày 21/01/2021Thay định kỳ TI HKD Ngô Văn Trọng thuộc TBA TĐC Hòa Liên 2 - 477HLIĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AD14NGUYỄN XUÂN NHĨ08:00 ngày 21/01/202117:00 ngày 21/01/2021Xử lý cột nghiêng, nứt tại trụ trước SN 135 Nguyễn Lộ Trạch - hạ áp TBA Nguyễn Xuân Nhĩ - 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEVNTrần Đại Nghĩa T408:00 ngày 21/01/202114:00 ngày 21/01/2021Thay MBA 180 kVA bằng MBA 250 kVA, kết hợp VSBD, XLTX, lắp giá đỡ tăng cường cách điện FCO ... tại TBA Trần Đại Nghĩa T4- 474/NHS110Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABBKĐÀI PHÁT TÍN08:30 ngày 21/01/202112:30 ngày 21/01/2021Thay TI định kỳ TBA Đài Phát Tín - 471LTRĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục