Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 23/9 cập nhật mới nhất

08:06' - 22/09/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 23/9.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 23/9 cập nhật mới nhất lúc 07h50 ngày hôm nay 22/9 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Sơn TràEC53EZ35Hoàng Kế Viêm T306:00 ngày 23/09/2021 07:00 ngày 23/09/2021 Thay thế MBA 250 kVA rỉ rét, thay lèo từ đầu trên FCO đến cụm đấu rẽ, sơn tủ điện rỉ rét và xử lý tiếp xúc Aptomat tổng tại TBA Hoàng Kế Viêm T3 đz 477 T2.NHS (lưu ý chuyển phụ tải TBA công tác qua TBA lưu động)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHR3KDC Trung Nghĩa T406:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Đấu cáp ngầm (XDM) vào đz trung áp tại cột 38A, 39 - 479 XHA. Đấu cáp ngầm vào đầu ra DCL 472-7 RMU 2 Nam Trân (DCL vị trí cắt) Công trình: nút giao thông Nam TrânĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO54TBA Nguyễn Đỗ Cung06:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Đấu cáp ngầm (XDM) vào đz trung áp tại cột 38A, 39 - 479 XHA. Đấu cáp ngầm vào đầu ra DCL 472-7 RMU 2 Nam Trân (DCL vị trí cắt) Công trình: nút giao thông Nam TrânĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO61TBA Nguyễn Như Hạnh 406:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Đấu cáp ngầm (XDM) vào đz trung áp tại cột 38A, 39 - 479 XHA. Đấu cáp ngầm vào đầu ra DCL 472-7 RMU 2 Nam Trân (DCL vị trí cắt) Công trình: nút giao thông Nam TrânĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HN33TBA Lê Thạch06:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Đấu cáp ngầm (XDM) vào đz trung áp tại cột 38A, 39 - 479 XHA. Đấu cáp ngầm vào đầu ra DCL 472-7 RMU 2 Nam Trân (DCL vị trí cắt) Công trình: nút giao thông Nam TrânĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HR31Khu số 7 KĐT Tây Bắc T206:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Đấu cáp ngầm (XDM) vào đz trung áp tại cột 38A, 39 - 479 XHA. Đấu cáp ngầm vào đầu ra DCL 472-7 RMU 2 Nam Trân (DCL vị trí cắt) Công trình: nút giao thông Nam TrânĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HR47TBA Lương Trúc Đàm06:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Đấu cáp ngầm (XDM) vào đz trung áp tại cột 38A, 39 - 479 XHA. Đấu cáp ngầm vào đầu ra DCL 472-7 RMU 2 Nam Trân (DCL vị trí cắt) Công trình: nút giao thông Nam TrânĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HBAPTrạm Bơm PS206:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Đấu cáp ngầm (XDM) vào đz trung áp tại cột 38A, 39 - 479 XHA. Đấu cáp ngầm vào đầu ra DCL 472-7 RMU 2 Nam Trân (DCL vị trí cắt) Công trình: nút giao thông Nam TrânĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHO9KDC Trung Nghĩa T106:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Đấu cáp ngầm (XDM) vào đz trung áp tại cột 38A, 39 - 479 XHA. Đấu cáp ngầm vào đầu ra DCL 472-7 RMU 2 Nam Trân (DCL vị trí cắt) Công trình: nút giao thông Nam TrânĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HR19KDC Trung Nghĩa T506:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Đấu cáp ngầm (XDM) vào đz trung áp tại cột 38A, 39 - 479 XHA. Đấu cáp ngầm vào đầu ra DCL 472-7 RMU 2 Nam Trân (DCL vị trí cắt) Công trình: nút giao thông Nam TrânĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HATNY Khoa Khải Trình06:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Đấu cáp ngầm (XDM) vào đz trung áp tại cột 38A, 39 - 479 XHA. Đấu cáp ngầm vào đầu ra DCL 472-7 RMU 2 Nam Trân (DCL vị trí cắt) Công trình: nút giao thông Nam TrânĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HR35TBA Nam Trân06:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Đấu cáp ngầm (XDM) vào đz trung áp tại cột 38A, 39 - 479 XHA. Đấu cáp ngầm vào đầu ra DCL 472-7 RMU 2 Nam Trân (DCL vị trí cắt) Công trình: nút giao thông Nam TrânĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HR26KDC Trung Nghĩa T206:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Đấu cáp ngầm (XDM) vào đz trung áp tại cột 38A, 39 - 479 XHA. Đấu cáp ngầm vào đầu ra DCL 472-7 RMU 2 Nam Trân (DCL vị trí cắt) Công trình: nút giao thông Nam TrânĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HR13KDC Trung Nghĩa T306:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Đấu cáp ngầm (XDM) vào đz trung áp tại cột 38A, 39 - 479 XHA. Đấu cáp ngầm vào đầu ra DCL 472-7 RMU 2 Nam Trân (DCL vị trí cắt) Công trình: nút giao thông Nam TrânĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HR39TBA TĐC Phước lý 106:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Đấu cáp ngầm (XDM) vào đz trung áp tại cột 38A, 39 - 479 XHA. Đấu cáp ngầm vào đầu ra DCL 472-7 RMU 2 Nam Trân (DCL vị trí cắt) Công trình: nút giao thông Nam TrânĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHODNgã Ba Huế 206:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Đấu cáp ngầm (XDM) vào đz trung áp tại cột 38A, 39 - 479 XHA. Đấu cáp ngầm vào đầu ra DCL 472-7 RMU 2 Nam Trân (DCL vị trí cắt) Công trình: nút giao thông Nam TrânĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HN34TBA Đinh Liệt06:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Đấu cáp ngầm (XDM) vào đz trung áp tại cột 38A, 39 - 479 XHA. Đấu cáp ngầm vào đầu ra DCL 472-7 RMU 2 Nam Trân (DCL vị trí cắt) Công trình: nút giao thông Nam TrânĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HBAMVĩnh Khoa06:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Đấu cáp ngầm (XDM) vào đz trung áp tại cột 38A, 39 - 479 XHA. Đấu cáp ngầm vào đầu ra DCL 472-7 RMU 2 Nam Trân (DCL vị trí cắt) Công trình: nút giao thông Nam TrânĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HN14Tú Mỡ06:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Đấu cáp ngầm (XDM) vào đz trung áp tại cột 38A, 39 - 479 XHA. Đấu cáp ngầm vào đầu ra DCL 472-7 RMU 2 Nam Trân (DCL vị trí cắt) Công trình: nút giao thông Nam TrânĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFYFNguyễn Như Hạnh 306:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Sang toàn bộ tải TBA Nguyễn Như Hạnh 3 - 479/XHA sang TBA Nguyễn Như Hạnh - 477/XHA, Nguyễn Như Hạnh 2 - 479/XHA (phục vụ thi công di dời TBA Nguyễn Như Hạnh 3) _Kết hợp công tác 479XHA của ĐLLCĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFYENguyễn Như Hạnh 206:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Sang toàn bộ tải TBA Nguyễn Như Hạnh 3 - 479/XHA sang TBA Nguyễn Như Hạnh - 477/XHA, Nguyễn Như Hạnh 2 - 479/XHA (phục vụ thi công di dời TBA Nguyễn Như Hạnh 3) _Kết hợp công tác 479XHA của ĐLLCĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FY13Nguyễn Như Hạnh06:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Sang toàn bộ tải TBA Nguyễn Như Hạnh 3 - 479/XHA sang TBA Nguyễn Như Hạnh - 477/XHA, Nguyễn Như Hạnh 2 - 479/XHA (phục vụ thi công di dời TBA Nguyễn Như Hạnh 3) _Kết hợp công tác 479XHA của ĐLLCĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AACUTHANH THUỶ07:30 ngày 23/09/2021 08:30 ngày 23/09/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm CBM, xử lý tiếp xúc tủ điện trạm TBA Thanh Thủy - 473XHA. (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HQ25TBA ĐOÀN 7407:30 ngày 23/09/2021 10:30 ngày 23/09/2021 Thay tủ điện, dây dẫn xuống MBA, TBA Đoàn 74 - 479 HKH 2 (SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHY9Hòa Khê07:30 ngày 23/09/2021 09:00 ngày 23/09/2021 _Thay định kỳ TI tại TBA Hòa Khê - 471T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HM48TBA Vân Dương 207:30 ngày 23/09/2021 10:30 ngày 23/09/2021 _Nâng công suất MBA và phụ kiện đi kèm TBA Vân Dương 2 - 477HLI theo tờ trình hoán số 1229/TTr-ĐLHV ngày 16/8/2021; kết hợp VSBD TBAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FI42Tôn Đản 407:30 ngày 23/09/2021 10:00 ngày 23/09/2021 Thí nghiệm định kỳ TBA Tôn Đản 4 - 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AACJTHANH SƠN08:00 ngày 23/09/2021 14:00 ngày 23/09/2021 Lắp LBS đầu tuyến nhánh rẽ Thanh Sơn tại vị trí 93 – 473XHA. (Công trình NC ĐTC ĐLHC 2021)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAELHẢI HỒ08:00 ngày 23/09/2021 14:00 ngày 23/09/2021 Lắp LBS đầu tuyến nhánh rẽ Thanh Sơn tại vị trí 93 – 473XHA. (Công trình NC ĐTC ĐLHC 2021)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AADQTHANH LONG 208:00 ngày 23/09/2021 14:00 ngày 23/09/2021 Lắp LBS đầu tuyến nhánh rẽ Thanh Sơn tại vị trí 93 – 473XHA. (Công trình NC ĐTC ĐLHC 2021)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAJDHẢI SƠN08:00 ngày 23/09/2021 14:00 ngày 23/09/2021 Lắp LBS đầu tuyến nhánh rẽ Thanh Sơn tại vị trí 93 – 473XHA. (Công trình NC ĐTC ĐLHC 2021)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAG6NGÔ CHI LAN08:00 ngày 23/09/2021 14:00 ngày 23/09/2021 Lắp LBS đầu tuyến nhánh rẽ Thanh Sơn tại vị trí 93 – 473XHA. (Công trình NC ĐTC ĐLHC 2021)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53A2AZPVTC KĐT MỚI QT ĐA PHƯỚC08:00 ngày 23/09/2021 08:30 ngày 23/09/2021 Cắt MC Thanh Thủy để chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAENNGUYỄN TẤT THÀNH 408:00 ngày 23/09/2021 08:30 ngày 23/09/2021 Cắt MC Thanh Thủy để chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53A2AVSALE GALLERY08:00 ngày 23/09/2021 08:30 ngày 23/09/2021 Cắt MC Thanh Thủy để chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AACCTHANH HẢI08:00 ngày 23/09/2021 08:30 ngày 23/09/2021 Cắt MC Thanh Thủy để chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAI7NGUYỄN TẤT THÀNH 308:00 ngày 23/09/2021 08:30 ngày 23/09/2021 Cắt MC Thanh Thủy để chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53A2A6XUÂN TÂM08:00 ngày 23/09/2021 08:30 ngày 23/09/2021 Cắt MC Thanh Thủy để chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AACYNGÔ CHI LAN 208:00 ngày 23/09/2021 14:00 ngày 23/09/2021 Lắp LBS đầu tuyến nhánh rẽ Thanh Sơn tại vị trí 93 – 473XHA. (Công trình NC ĐTC ĐLHC 2021)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAFUTHANH LONG 108:00 ngày 23/09/2021 08:30 ngày 23/09/2021 Cắt MC Thanh Thủy để chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABISTHẢM LEN THANH SƠN08:00 ngày 23/09/2021 14:00 ngày 23/09/2021 Lắp LBS đầu tuyến nhánh rẽ Thanh Sơn tại vị trí 93 – 473XHA. (Công trình NC ĐTC ĐLHC 2021)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAGPĐA PHƯỚC08:00 ngày 23/09/2021 08:30 ngày 23/09/2021 Cắt MC Thanh Thủy để chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABFPCTY BYUCKSAN ENGINERING08:00 ngày 23/09/2021 08:30 ngày 23/09/2021 Cắt MC Thanh Thủy để chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABFSTÂY CẦU THUẬN PHƯỚC08:00 ngày 23/09/2021 08:30 ngày 23/09/2021 Cắt MC Thanh Thủy để chuyển tảiĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAFAThoát nước SPS-108:00 ngày 23/09/2021 10:00 ngày 23/09/2021 Thay thế TI hạ áp đo đếm Nhà trưng bày Hoàng Sa thuộc TBA Thoát nước SPS 1 đz 476 ADOĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFNFHòa Phát 609:30 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Thí nghiệm định kỳ TBA Hòa Phát 6 - 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AACUTHANH THUỶ10:00 ngày 23/09/2021 11:00 ngày 23/09/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm CBM, xử lý tiếp xúc tủ điện trạm TBA Thanh Thủy - 473XHA. (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EZ35Hoàng Kế Viêm T311:15 ngày 23/09/2021 12:00 ngày 23/09/2021 Thay thế MBA 250 kVA rỉ rét, thay lèo từ đầu trên FCO đến cụm đấu rẽ, sơn tủ điện rỉ rét và xử lý tiếp xúc Aptomat tổng tại TBA Hoàng Kế Viêm T3 đz 477 T2.NHS (lưu ý chuyển phụ tải TBA công tác qua TBA lưu động)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFRUPhần Lăng13:00 ngày 23/09/2021 15:30 ngày 23/09/2021 Thí nghiệm định kỳ TBA Phần Lăng - 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAD4ĐỐNG ĐA 4 (NK NGÂN HÀNG)13:30 ngày 23/09/2021 14:30 ngày 23/09/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm CBM, xử lý tiếp xúc tủ điện trạm TBA Đống Đa 4 - 473XHA. (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHR9DL Xuân Thiều13:30 ngày 23/09/2021 16:30 ngày 23/09/2021 Thay tủ điện, dây dẫn xuống MBA, TBA DL Xuân Thiều - 481 HKH 2 (SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HQ18Phú Thạnh 413:30 ngày 23/09/2021 16:30 ngày 23/09/2021 Thay tủ điện, dây dẫn xuống MBA, cách điện tăng cường FCO TBA Phú Thạnh 4 - 481 HKH 2 (SCL 2021); Thí nghiệm CBM theo Tier 2Đã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAOMLê Văn Xuân T314:00 ngày 23/09/2021 16:00 ngày 23/09/2021 Thay thế TI hạ áp tại TBA Lê Văn Xuân T3 đz 474 ADOĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFRFHà Huy Tập 315:00 ngày 23/09/2021 17:30 ngày 23/09/2021 Thí nghiệm định kỳ TBA Hà huy Tập 3 - 476/XHAĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAD4ĐỐNG ĐA 4 (NK NGÂN HÀNG)15:30 ngày 23/09/2021 16:30 ngày 23/09/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm CBM, xử lý tiếp xúc tủ điện trạm TBA Đống Đa 4 - 473XHA. (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://pcdanang.cpc.vn/lich-cat-dien.all.1-vi.html

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục