Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 28/9 cập nhật mới nhất

08:02' - 27/09/2021
BNEWS Lịch cắt điện trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ngày mai 28/9 cập nhật mới nhất từ website Tổng công ty Điện lực miền Trung.


Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) chi tiết cập nhật mới nhất ngày ngày mai 28/9:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Sơn TràEC53EEXQChợ Chiều 306:00 ngày 28/09/202108:00 ngày 28/09/2021Thay thế máy biến áp 250 kVA tại TBA Chợ Chiều 3 đz 474 ADOĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AABRTRẦN CAO VÂN 507:30 ngày 28/09/202108:30 ngày 28/09/2021Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm CBM và xử lý tiếp xúc TBA Trần Cao Vân 5 - 471XHA (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO25Nguyễn Trãi 307:30 ngày 28/09/202110:00 ngày 28/09/2021Lắp cách điện tăng cường FCO, thay tủ điện, dây dẫn xuống MBA TBA Nguyễn Trãi 3 - 481 HKH 2 (SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HY16Ngô Thì Nhậm07:30 ngày 28/09/202110:00 ngày 28/09/2021Lắp cách điện tăng cường FCO, thay FCO, thay tủ điện, dây dẫn xuống MBA TBA Ngô Thì Nhậm - 481 HKH 2 (SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HQ23TBA Khe Lạnh07:30 ngày 28/09/202116:00 ngày 28/09/2021_Lắp bộ các bộ chỉ thị sự cố FCI tại các ngăn lộ DCL 471-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 474-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 475-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 476-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 477-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 478-7 RMU 1 Golf Bà Nà - XT 471T2.HKH _VSBD, thí nghiệm thông số Tier 2 tại MC 471 Bà Nà - 471T2.HKH; TBA Khe Lạnh - 471T2.HKH (KH CBM 2021)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAECĐo đếm tổng Bà Nà07:30 ngày 28/09/202116:00 ngày 28/09/2021_Lắp bộ các bộ chỉ thị sự cố FCI tại các ngăn lộ DCL 471-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 474-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 475-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 476-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 477-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 478-7 RMU 1 Golf Bà Nà - XT 471T2.HKH _VSBD, thí nghiệm thông số Tier 2 tại MC 471 Bà Nà - 471T2.HKH; TBA Khe Lạnh - 471T2.HKH (KH CBM 2021)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAKRSuối Mơ 207:30 ngày 28/09/202116:00 ngày 28/09/2021_Lắp bộ các bộ chỉ thị sự cố FCI tại các ngăn lộ DCL 471-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 474-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 475-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 476-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 477-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 478-7 RMU 1 Golf Bà Nà - XT 471T2.HKH _VSBD, thí nghiệm thông số Tier 2 tại MC 471 Bà Nà - 471T2.HKH; TBA Khe Lạnh - 471T2.HKH (KH CBM 2021)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HALBCáp Treo Bà Nà07:30 ngày 28/09/202116:00 ngày 28/09/2021_Lắp bộ các bộ chỉ thị sự cố FCI tại các ngăn lộ DCL 471-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 474-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 475-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 476-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 477-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 478-7 RMU 1 Golf Bà Nà - XT 471T2.HKH _VSBD, thí nghiệm thông số Tier 2 tại MC 471 Bà Nà - 471T2.HKH; TBA Khe Lạnh - 471T2.HKH (KH CBM 2021)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HALTChiếu Sáng DT602 T407:30 ngày 28/09/202116:00 ngày 28/09/2021_Lắp bộ các bộ chỉ thị sự cố FCI tại các ngăn lộ DCL 471-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 474-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 475-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 476-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 477-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 478-7 RMU 1 Golf Bà Nà - XT 471T2.HKH _VSBD, thí nghiệm thông số Tier 2 tại MC 471 Bà Nà - 471T2.HKH; TBA Khe Lạnh - 471T2.HKH (KH CBM 2021)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAQDGolf Bà Nà T507:30 ngày 28/09/202116:00 ngày 28/09/2021_Lắp bộ các bộ chỉ thị sự cố FCI tại các ngăn lộ DCL 471-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 474-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 475-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 476-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 477-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 478-7 RMU 1 Golf Bà Nà - XT 471T2.HKH _VSBD, thí nghiệm thông số Tier 2 tại MC 471 Bà Nà - 471T2.HKH; TBA Khe Lạnh - 471T2.HKH (KH CBM 2021)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAQEGolf Bà Nà T2 T307:30 ngày 28/09/202116:00 ngày 28/09/2021_Lắp bộ các bộ chỉ thị sự cố FCI tại các ngăn lộ DCL 471-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 474-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 475-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 476-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 477-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 478-7 RMU 1 Golf Bà Nà - XT 471T2.HKH _VSBD, thí nghiệm thông số Tier 2 tại MC 471 Bà Nà - 471T2.HKH; TBA Khe Lạnh - 471T2.HKH (KH CBM 2021)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAQFGolf Bà Nà T407:30 ngày 28/09/202116:00 ngày 28/09/2021_Lắp bộ các bộ chỉ thị sự cố FCI tại các ngăn lộ DCL 471-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 474-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 475-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 476-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 477-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 478-7 RMU 1 Golf Bà Nà - XT 471T2.HKH _VSBD, thí nghiệm thông số Tier 2 tại MC 471 Bà Nà - 471T2.HKH; TBA Khe Lạnh - 471T2.HKH (KH CBM 2021)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAQIGolf Bà Nà T107:30 ngày 28/09/202116:00 ngày 28/09/2021_Lắp bộ các bộ chỉ thị sự cố FCI tại các ngăn lộ DCL 471-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 474-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 475-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 476-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 477-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 478-7 RMU 1 Golf Bà Nà - XT 471T2.HKH _VSBD, thí nghiệm thông số Tier 2 tại MC 471 Bà Nà - 471T2.HKH; TBA Khe Lạnh - 471T2.HKH (KH CBM 2021)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HARIVọng Nguyệt T207:30 ngày 28/09/202116:00 ngày 28/09/2021_Lắp bộ các bộ chỉ thị sự cố FCI tại các ngăn lộ DCL 471-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 474-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 475-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 476-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 477-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 478-7 RMU 1 Golf Bà Nà - XT 471T2.HKH _VSBD, thí nghiệm thông số Tier 2 tại MC 471 Bà Nà - 471T2.HKH; TBA Khe Lạnh - 471T2.HKH (KH CBM 2021)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HASVCổng Thành Bà Nà07:30 ngày 28/09/202116:00 ngày 28/09/2021_Lắp bộ các bộ chỉ thị sự cố FCI tại các ngăn lộ DCL 471-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 474-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 475-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 476-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 477-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 478-7 RMU 1 Golf Bà Nà - XT 471T2.HKH _VSBD, thí nghiệm thông số Tier 2 tại MC 471 Bà Nà - 471T2.HKH; TBA Khe Lạnh - 471T2.HKH (KH CBM 2021)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HASWCS Suối Mơ 207:30 ngày 28/09/202116:00 ngày 28/09/2021_Lắp bộ các bộ chỉ thị sự cố FCI tại các ngăn lộ DCL 471-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 474-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 475-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 476-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 477-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 478-7 RMU 1 Golf Bà Nà - XT 471T2.HKH _VSBD, thí nghiệm thông số Tier 2 tại MC 471 Bà Nà - 471T2.HKH; TBA Khe Lạnh - 471T2.HKH (KH CBM 2021)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAUWTrộn BT Bà Nà07:30 ngày 28/09/202116:00 ngày 28/09/2021_Lắp bộ các bộ chỉ thị sự cố FCI tại các ngăn lộ DCL 471-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 474-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 475-7 RMU 4 Golf Bà Nà; DCL 476-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 477-7 RMU 1 Golf Bà Nà; DCL 478-7 RMU 1 Golf Bà Nà - XT 471T2.HKH _VSBD, thí nghiệm thông số Tier 2 tại MC 471 Bà Nà - 471T2.HKH; TBA Khe Lạnh - 471T2.HKH (KH CBM 2021)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFDATân Lập 907:30 ngày 28/09/202108:30 ngày 28/09/2021Thay roăn su cọc hạ thế MBA TBA Tân Lập 9 - 478/LTR (sử dụng TBA lưu động để cấp cho KH)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAPOKhách sạn Papyrus08:30 ngày 28/09/202110:30 ngày 28/09/2021Thay thế TI hạ áp tại TBA Khách sạn Papyrus đz 473 ADOĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AABRTRẦN CAO VÂN 510:00 ngày 28/09/202111:00 ngày 28/09/2021Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm CBM và xử lý tiếp xúc TBA Trần Cao Vân 5 - 471XHA (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFDATân Lập 910:00 ngày 28/09/202111:00 ngày 28/09/2021Thay roăn su cọc hạ thế MBA TBA Tân Lập 9 - 478/LTR (sử dụng TBA lưu động để cấp cho KH)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHO6Hòa Minh 613:30 ngày 28/09/202116:30 ngày 28/09/2021Thay tủ điện, dây dẫn xuống MBA TBA Hòa Minh 6 - 481 HKH 2 (SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HY20KĐT Nam LC13:30 ngày 28/09/202116:30 ngày 28/09/2021Thay tủ điện, dây dẫn xuống MBA TBA KĐT Nam Liên Chiểu - 481 HKH 2 (SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FI33Tôn Thất Đạm13:30 ngày 28/09/202114:30 ngày 28/09/2021Thay MBA TBA Tôn Thất Đạm - 480/XHA (sử dụng TBA lưu động để cấp cho KH)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAPENguyên Yên Thế14:30 ngày 28/09/202116:00 ngày 28/09/2021Thay thế TI hạ áp tại TBA Nguyên Yên Thế đz 476 ADOĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FI33Tôn Thất Đạm16:00 ngày 28/09/202117:00 ngày 28/09/2021Thay MBA TBA Tôn Thất Đạm - 480/XHA (sử dụng TBA lưu động để cấp cho KH)Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục