Lịch cắt điện Đồng Nai ngày mai 21/11 cập nhật mới nhất

16:33' - 20/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện) ngày mai 21/11 tại các quận (thành phố Biên Hòa), huyện, thị xã (Đồng Nai) cập nhật mới nhất trên website của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

Tổng Công ty Điện lực miền Nam thông báo kế hoạch cắt điện tại các quận, huyện ở Đồng Nai vào ngày mai 21/11 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện tại các quận, huyện ở Đồng Nai ngày mai 21/11 cụ thể như sau:

Điện lực            Ngày     Thời Gian Từ              Thời Gian Đến       Khu Vực             Lý Do
ĐL Biên Hòa 21/11/2021 08:00:00 12:00:00 (Đang nhận nguồn 474 Tam Hiệp 1) (Mất điện một phần KDC P.An Bình) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Biên Hòa 21/11/2021 17:00:00 17:30:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
ĐL Biên Hòa 21/11/2021 06:00:00 06:30:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
ĐL Biên Hòa 21/11/2021 05:30:00 06:00:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa, P.Hóa An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
ĐL Biên Hòa 21/11/2021 16:30:00 17:00:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa, P.Hóa An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
ĐL Thống Nhất 21/11/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn, Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung
ĐL Thống Nhất 21/11/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn, Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung
ĐL Thống Nhất 21/11/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn, Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung
ĐL Thống Nhất 21/11/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn, Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung
ĐL Thống Nhất 21/11/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn, Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung
ĐL Thống Nhất 21/11/2021 07:30:00 17:00:00 Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn, Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung
ĐL Thống Nhất 21/11/2021 17:45:00 17:50:00 Ấp Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung; Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm
ĐL Trị An 21/11/2021 06:30:00 12:00:00 KP1, một phần Kp2 và một phần Kp8 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu
ĐL Trị An 21/11/2021 06:30:00 12:00:00 KP1, một phần Kp2 và một phần Kp8 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu
ĐL Trị An 21/11/2021 06:30:00 12:00:00 KP1, một phần Kp2 và một phần Kp8 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV
ĐL Trị An 21/11/2021 14:30:00 15:30:00 Một phần ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa; Một phần Ấp Bình Phước, xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Trị An 21/11/2021 13:00:00 14:00:00 Một phần ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Trị An 21/11/2021 10:45:00 11:45:00 Một phần ấp Bình Ý, xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Trị An 21/11/2021 16:00:00 16:30:00 KP1, một phần Kp2 và một phần Kp8 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV
ĐL Trị An 21/11/2021 08:30:00 10:30:00 Một phần ấp Bình Ý, xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Long Khánh 21/11/2021 08:00:00 16:00:00 - Mất điện khách hàng Tòa Giám Mục
ĐL Long Khánh 21/11/2021 08:00:00 16:00:00 - Mất điện khách hàng Tòa Giám Mục
ĐL Xuân Lộc 21/11/2021 09:30:00 11:00:00 - Một phần ấp 2B - xã Xuân Bắc; - Trạm khách hàng Công ty An Phú Khánh, Công ty Bách Phúc, Công ty Minh Châu, Công ty Thảo An, Công ty Green Future, Công ty Tân Hà - xã Xuân Bắc.
ĐL Định Quán 21/11/2021 08:30:00 10:30:00 Ấp 1, ấp 2 , ấp 3 - xã Phú Thịnh; Ấp 4 và ấp 5 - xã Phú Lộc - huyện Tân Phú . Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Định Quán 21/11/2021 09:30:00 16:15:00 Ấp 4 và ấp 5 - xã Phú Lộc - huyện Tân Phú . Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Định Quán 21/11/2021 07:00:00 17:00:00 Ấp Thanh Thọ 1, Thanh Thọ 2, Thanh Thọ 3, Phương Mai 1 - xã Phú Lâm, Ấp Thọ Lâm 1 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú . Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Nhơn Trạch 21/11/2021 06:00:00 18:00:00 PQLĐT Huyện Nhơn Trạch (DD H.NT TR) Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
ĐL Nhơn Trạch 21/11/2021 06:00:00 18:00:00 ấp chính Nghĩa, ấp Thành công, ấp sơn Hà, ấp Vĩnh cữu, ấp Thanh Minh, ấp Hòa Bình – xã vĩnh Thanh. Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
ĐL Nhơn Trạch 21/11/2021 06:00:00 18:00:00 khu phố Mỹ Khoan, khu phố Phước Kiểng, khu phố Phước Lai - TT Hiệp Phước, một phần ấp Trầu, ấp Chợ xã Phước Thiền. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
ĐL Nhơn Trạch 21/11/2021 06:00:00 18:00:00 Nhà máy nước Nhơn Trạch Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
ĐL Nhơn Trạch 21/11/2021 06:00:00 18:00:00 khu phố Mỹ Khoan, khu phố Phước Kiểng, khu phố Phước Lai - TT Hiệp Phước, một phần ấp Trầu, ấp Chợ xã Phước Thiền. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
ĐL Nhơn Trạch 21/11/2021 06:00:00 18:00:00 ấp Vĩnh Tuy, ấp Bình Phú - xã Long Tân; ấp 1, 2, 3 – xã Phú Thạnh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
ĐL Nhơn Trạch 21/11/2021 06:00:00 18:00:00 khu phố Mỹ Khoan, khu phố Phước Kiểng, khu phố Phước Lai - TT Hiệp Phước, một phần ấp Trầu, ấp Chợ xã Phước Thiền. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
ĐL Nhơn Trạch 21/11/2021 05:45:00 06:00:00 xã Phước Khánh, một phần ấp Bến Đình - xã Phú Đông, một phần ấp Hòa Bình xã Vĩnh Thanh. Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
ĐL Nhơn Trạch 21/11/2021 18:05:00 18:20:00 xã Phước Khánh, một phần ấp Bến Đình - xã Phú Đông, một phần ấp Hòa Bình - xã Vĩnh Thanh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
ĐL Cẩm Mỹ 21/11/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp 6 Xã Lâm San (Trạm Lâm San 15A). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Cẩm Mỹ 21/11/2021 08:00:00 11:30:00 Ấp 4 Xã Lâm San (Trạm Lâm San 342-2) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Cẩm Mỹ 21/11/2021 13:00:00 16:30:00 Ấp 2 Xã Lâm San (Trạm Lâm San 310-2) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Cẩm Mỹ 21/11/2021 13:00:00 16:30:00 Ấp 3 Xã Lâm San (Trạm Lâm San 338-2). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Trảng Bom 21/11/2021 05:00:00 17:00:00 Một phần ấp Lợi Hà, ấp Trường An, ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Trảng Bom 21/11/2021 08:00:00 16:00:00 Mợt phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Trảng Bom 21/11/2021 05:00:00 05:30:00 Một phần ấp Trung Tâm, Trường An, Tân Thành, Tân Lập, Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV
ĐL Trảng Bom 21/11/2021 08:00:00 16:00:00 Mợt phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Trảng Bom 21/11/2021 06:00:00 18:00:00 Một phần ấp Tân Phát, xã Đồi 61; Một phần KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Trảng Bom 21/11/2021 05:00:00 05:30:00 Một phần ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo; Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao và một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV
ĐL Trảng Bom 21/11/2021 06:00:00 18:00:00 Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 6, xã An Viễn; Một phần ấp Tân Hưng, Tân Đạt, Tân Phát, Tân Thịnh, xã Đồi 61; Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Trảng Bom 21/11/2021 07:00:00 17:00:00 Mợt phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Trảng Bom 21/11/2021 22:00:00 22:30:00 Một phần ấp Trung Tâm, Trường An, Tân Thành, Tân Lập, Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV
ĐL Trảng Bom 21/11/2021 07:00:00 17:00:00 Mợt phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Trảng Bom 21/11/2021 22:00:00 22:30:00 Một phần ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo; Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao và một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV
ĐL Biên Hòa 2 21/11/2021 08:00:00 16:00:00 Một Phần KP 8 P. Long Bình Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
ĐL Biên Hòa 2 21/11/2021 07:30:00 09:30:00 Công Ty TNHH Vĩnh Cường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Biên Hòa 2 21/11/2021 08:00:00 09:00:00 Một Phần KP 8 P. Long Bình Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

 Để cập nhật lịch cắt điện Đồng Nai, người dân có thể truy cập:

https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục