Lịch cắt điện Đồng Nai ngày mai 3/11 cập nhật mới nhất

09:00' - 02/11/2020
BNEWS Lịch cắt điện các địa phương ở tỉnh Đồng Nai ngày mai 3/11 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện mới nhất) cập nhật mới nhất tại các quận (thành phố Biên Hòa), huyện, thị xã (Đồng Nai) ngày mai 3/11 được Công ty Điện lực Đồng Nai thông báo như sau:

Điện lực Từ Đến Khu vực Lý do
Thống nhất 07:45:00 11:45:00 Ấp 1 -Xã Lộ 25 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Thống nhất 09:00:00 09:30:00 Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện TBA: Sửa chữa thường xuyên
Thống nhất 09:30:00 10:00:00 Ấp 94 - Xã Hưng Lộc TBA: Sửa chữa thường xuyên
Thống nhất 12:45:00 16:15:00 Ấp 6 - Xã Lộ 25 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Thống nhất 13:30:00 15:30:00 Ấp 3 -Xã Lộ 25 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Xuân Lộc 08:00:00 16:00:00 08h00 - 16h00: Một phần các ấp 1, 2, 3 - xã Xuân Tâm. Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
Định Quán 08:00:00 13:00:00 Ấp Hiệp Đồng, Hiệp Tâm 2 - TT Định Quán - huyện Định Quán Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Định Quán 13:00:00 17:30:00 Ấp Thái Hòa 1, 2, Cầu Ván, ấp Chợ, Suốt Rút, Cây Xăng - Xã Phú Túc - huyện Định Quán Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Long Thành 06:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - Xã Phước Thái; Một phần ấp Phước Hòa, một phần ấp 5, một ấp Tập Phước, ấp Đất Mới, ấp Bà Ký - Xã Long Phước; Xã Bàu Cạn. Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Long Thành 06:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - Xã Phước Thái; Một phần ấp Phước Hòa, một phần ấp 5, một ấp Tập Phước, ấp Đất Mới, ấp Bà Ký - Xã Long Phước; Xã Bàu Cạn. Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Long Thành 06:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - Xã Phước Thái; Một phần ấp Phước Hòa, một phần ấp 5, một ấp Tập Phước, ấp Đất Mới, ấp Bà Ký - Xã Long Phước; Xã Bàu Cạn. Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Long Thành 06:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - Xã Phước Thái; Một phần ấp Phước Hòa, một phần ấp 5, một ấp Tập Phước, ấp Đất Mới, ấp Bà Ký - Xã Long Phước; Xã Bàu Cạn. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Nhơn Trạch 07:30:00 17:00:00 Một phần ấp 3 – xã Phú Thạnh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Nhơn Trạch 08:30:00 16:00:00 Một phần ấp Bà Trường - xã Phước An. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Trảng Bom 08:00:00 15:00:00 Một phần Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên
Trảng Bom 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên
Trảng Bom 08:30:00 11:30:00 Một phần ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên
Trảng Bom 08:30:00 11:30:00 Một phần ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên
Trảng Bom 08:30:00 16:00:00 Một phần ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom TBA: Đầu tư xây dựng
Trảng Bom 08:30:00 16:00:00 Một phần ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom TBA: Đầu tư xây dựng
Trảng Bom 10:30:00 15:30:00 Một phần ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom TBA: Sửa chữa thường xuyên

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục