Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 22/1

09:41' - 21/01/2022
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 22/1 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo về lịch cắt điện tỉnh Khánh Hòa vào ngày mai 22/1:

Chi tiết lịch cắt điện ngày 22/1 tại Khánh Hòa:

01
ĐL Cam Lâm
KC52F045
Trạm F045 Tân Sinh 1-CTB
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
02
ĐL Cam Lâm
KC52F047
Trạm F047 Tân Sinh 2-CTB
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
03
ĐL Cam Lâm
KC52F048
Trạm F048 Tân Sinh - CTB
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
04
ĐL Cam Lâm
KC52F049
Trạm F049 Tân Sinh 2 - CTB
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
05
ĐL Cam Lâm
KC52F050
Trạm F050 Tân Sinh 2 - CTB
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
06
ĐL Cam Lâm
KC52F051
Trạm F051 UBND Xã CTB
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
07
ĐL Cam Lâm
KC53044B
Trạm F044B CTB
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
08
ĐL Cam Lâm
KC53046B
Trạm F046B CTB
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
09
ĐL Cam Lâm
KC53052B
Trạm F052B CTB
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
10
ĐL Cam Lâm
KC53052C
Trạm F052C CTB
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
11
ĐL Cam Lâm
KC53053B
Trạm F053B Cam Thành Bắc
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
12
ĐL Cam Lâm
KC53135B
Trạm F135B Cam Thành Bắc
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
13
ĐL Cam Lâm
KC53F044
Trạm F044 Tân Sinh I-CTB
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
14
ĐL Cam Lâm
KC53F046
Trạm F046 Tân Sinh 2-CTB
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
15
ĐL Cam Lâm
KC53F052
Trạm F052 Tân Quý - CTB
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
16
ĐL Cam Lâm
KC53F053
Trạm F053 Tân Phú - CTB
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
17
ĐL Cam Lâm
KC53F054
Trạm F054 Tân Phú - CTB
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
18
ĐL Cam Lâm
KC53F133
Trạm F133 Cam Thành Bắc
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
19
ĐL Cam Lâm
KC53F135
Trạm F135 Cam Thành Bắc
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt
20
ĐL Cam Lâm
KC53F151
Trạm F151 Cam Thành Bắc
06:00 ngày 22/01/2022
06:30 ngày 22/01/2022
Tháo lèo tại vị trí 473BĐCR_178
Đã duyệt

Bạn đọc có thêm xem thêm và theo dõi lịch cắt điện Khánh Hòa tại trang web: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục