Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 22/7

12:24' - 21/07/2021
BNEWS Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 22/7.

Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện ngày 22/7.

Chi tiết lịch cắt điện Khánh Hòa ngày 22/7:

ĐL Cam RanhCC430057T.57 - (15)06:00 ngày 22/07/202107:00 ngày 22/07/2021Tháo lèo tại VT 479CRA_35 về phía 34; Tháo lèo tại VT 479CRA_44 về phía 44-1Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC43054DT.54D - (15)06:00 ngày 22/07/202107:00 ngày 22/07/2021Tháo lèo tại VT 479CRA_35 về phía 34; Tháo lèo tại VT 479CRA_44 về phía 44-1Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD43400ACty TNHH TM DV Sản Xuất Hải Thần06:00 ngày 22/07/202107:00 ngày 22/07/2021Tháo lèo tại VT 479CRA_35 về phía 34; Tháo lèo tại VT 479CRA_44 về phía 44-1Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD530362Trường Trung Cấp Nghề Cam Ranh06:00 ngày 22/07/202107:00 ngày 22/07/2021Tháo lèo tại VT 479CRA_35 về phía 34; Tháo lèo tại VT 479CRA_44 về phía 44-1Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD530372Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Hướng Nghiệp Cam Ranh06:00 ngày 22/07/202107:00 ngày 22/07/2021Tháo lèo tại VT 479CRA_35 về phía 34; Tháo lèo tại VT 479CRA_44 về phía 44-1Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530279Trạm 279 - Nguyễn thị Nga07:00 ngày 22/07/202108:00 ngày 22/07/2021Thay định kỳ hệ thống đo đếm T.279Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC418071Trạm công cộng 19 Vạn Hưng07:00 ngày 22/07/202117:00 ngày 22/07/2021Thay dây trung áp, đấu nối, san tải trạm 1D.071Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530038T.38 - Xóm còi - Hòn Dung - Vĩnh Hải07:00 ngày 22/07/202115:00 ngày 22/07/2021San tải trạm T.194 qua trạm T.38 để giảm TTĐNĐã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC53194BT.194_Nhà máy Z753 (Lộ Công cộng)07:00 ngày 22/07/202115:00 ngày 22/07/2021San tải trạm T.194 qua trạm T.38 để giảm TTĐNĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC410064Trạm 64 - Diên Tân07:30 ngày 22/07/202108:30 ngày 22/07/2021TNĐK trạm T.64 (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC430071Trạm 71 - Diên Tân14:30 ngày 22/07/202115:30 ngày 22/07/2021TNĐK trạm T.71 (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC53071BTrạm 71B - Diên Tân15:30 ngày 22/07/202116:30 ngày 22/07/2021TNĐK trạm T.71B (CBM tuyến 471TC.F6B)Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC430057T.57 - (15)16:00 ngày 22/07/202117:00 ngày 22/07/2021Đấu lèo trung áp vị trí 479CRA_35, vị trí 479CRA_44 (về phía 44/1) và trả lại phương thức vận hành ban đầu của XT 479CRA và TC. F9Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC43054DT.54D - (15)16:00 ngày 22/07/202117:00 ngày 22/07/2021Đấu lèo trung áp vị trí 479CRA_35, vị trí 479CRA_44 (về phía 44/1) và trả lại phương thức vận hành ban đầu của XT 479CRA và TC. F9Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD43400ACty TNHH TM DV Sản Xuất Hải Thần16:00 ngày 22/07/202117:00 ngày 22/07/2021Đấu lèo trung áp vị trí 479CRA_35, vị trí 479CRA_44 (về phía 44/1) và trả lại phương thức vận hành ban đầu của XT 479CRA và TC. F9Đã duyệt


Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục