Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 24/10 cập nhật mới nhất

18:43' - 23/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 24/10 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện ngày 24/10:

Chi tiết lịch cắt điện ngày 24/10 tại Khánh Hòa:

ĐL Nha TrangBD530515Trạm T.515 - Cty TNHH Đầu tư nhà An Khánh06:00 ngày 24/10/202117:00 ngày 24/10/2021- Thi công đấu nối cáp ngầm VT02 hiện có vào tủ RMU 482-02Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530651Trạm T.651 - Khu dân cư Thái Xuân06:00 ngày 24/10/202117:00 ngày 24/10/2021- Thi công đấu nối cáp ngầm VT02 hiện có vào tủ RMU 482-02Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530652Trạm T.652 - Khu dân cư Thái Xuân06:00 ngày 24/10/202117:00 ngày 24/10/2021- Thi công đấu nối cáp ngầm VT02 hiện có vào tủ RMU 482-02Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530653Trạm T.653 - Khu dân cư Thái Xuân06:00 ngày 24/10/202117:00 ngày 24/10/2021- Thi công đấu nối cáp ngầm VT02 hiện có vào tủ RMU 482-02Đã duyệt
ĐL Nha TrangBD530654Trạm T.654 - Khu dân cư Thái Xuân06:00 ngày 24/10/202117:00 ngày 24/10/2021- Thi công đấu nối cáp ngầm VT02 hiện có vào tủ RMU 482-02Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC413006Trạm công cộng 04 Vạn Khánh06:00 ngày 24/10/202107:00 ngày 24/10/2021+ Tháo lèo nhánh rẽ tại trụ số 473VGI/75 +Lắp FCO NR tại VT 473VGI/64-1; Tháo lèo VT 473VGI_64/9 (thu hồi đoạn 473VGI_63/9 qua 64/11, tách mạch liên lạc tuyến 473VGI và 474VGI)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC413007Trạm công cộng 05 Vạn Khánh06:00 ngày 24/10/202107:00 ngày 24/10/2021+ Tháo lèo nhánh rẽ tại trụ số 473VGI/75 +Lắp FCO NR tại VT 473VGI/64-1; Tháo lèo VT 473VGI_64/9 (thu hồi đoạn 473VGI_63/9 qua 64/11, tách mạch liên lạc tuyến 473VGI và 474VGI)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC413037Trạm công cộng 09 Vạn Phước06:00 ngày 24/10/202107:00 ngày 24/10/2021+ Tháo lèo nhánh rẽ tại trụ số 473VGI/75 +Lắp FCO NR tại VT 473VGI/64-1; Tháo lèo VT 473VGI_64/9 (thu hồi đoạn 473VGI_63/9 qua 64/11, tách mạch liên lạc tuyến 473VGI và 474VGI)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC413038Trạm công cộng 10 Vạn Phước06:00 ngày 24/10/202107:00 ngày 24/10/2021+ Tháo lèo nhánh rẽ tại trụ số 473VGI/75 +Lắp FCO NR tại VT 473VGI/64-1; Tháo lèo VT 473VGI_64/9 (thu hồi đoạn 473VGI_63/9 qua 64/11, tách mạch liên lạc tuyến 473VGI và 474VGI)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC413039Trạm công cộng 13 Vạn Phước06:00 ngày 24/10/202107:00 ngày 24/10/2021+ Tháo lèo nhánh rẽ tại trụ số 473VGI/75 +Lắp FCO NR tại VT 473VGI/64-1; Tháo lèo VT 473VGI_64/9 (thu hồi đoạn 473VGI_63/9 qua 64/11, tách mạch liên lạc tuyến 473VGI và 474VGI)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC433005Trạm công cộng 03 Vạn Khánh06:00 ngày 24/10/202107:00 ngày 24/10/2021+ Tháo lèo nhánh rẽ tại trụ số 473VGI/75 +Lắp FCO NR tại VT 473VGI/64-1; Tháo lèo VT 473VGI_64/9 (thu hồi đoạn 473VGI_63/9 qua 64/11, tách mạch liên lạc tuyến 473VGI và 474VGI)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC433010Trạm công cộng 01 Vạn Long06:00 ngày 24/10/202107:00 ngày 24/10/2021+ Tháo lèo nhánh rẽ tại trụ số 473VGI/75 +Lắp FCO NR tại VT 473VGI/64-1; Tháo lèo VT 473VGI_64/9 (thu hồi đoạn 473VGI_63/9 qua 64/11, tách mạch liên lạc tuyến 473VGI và 474VGI)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC433036Trạm công cộng 08 Vạn Phước06:00 ngày 24/10/202107:00 ngày 24/10/2021+ Tháo lèo nhánh rẽ tại trụ số 473VGI/75 +Lắp FCO NR tại VT 473VGI/64-1; Tháo lèo VT 473VGI_64/9 (thu hồi đoạn 473VGI_63/9 qua 64/11, tách mạch liên lạc tuyến 473VGI và 474VGI)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC433042Trạm công cộng 528B Vạn Thọ06:00 ngày 24/10/202107:00 ngày 24/10/2021+ Tháo lèo nhánh rẽ tại trụ số 473VGI/75 +Lắp FCO NR tại VT 473VGI/64-1; Tháo lèo VT 473VGI_64/9 (thu hồi đoạn 473VGI_63/9 qua 64/11, tách mạch liên lạc tuyến 473VGI và 474VGI)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC433045Trạm công cộng 528A Vạn Thọ06:00 ngày 24/10/202107:00 ngày 24/10/2021+ Tháo lèo nhánh rẽ tại trụ số 473VGI/75 +Lắp FCO NR tại VT 473VGI/64-1; Tháo lèo VT 473VGI_64/9 (thu hồi đoạn 473VGI_63/9 qua 64/11, tách mạch liên lạc tuyến 473VGI và 474VGI)Đã duyệt

 

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục