Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 28/9 cập nhật mới nhất

08:25' - 27/09/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 28/9 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Lịch cắt điện Khánh Hòa đầy đủ ngày mai 28/9, được cập nhật vào hồi 8h06 ngày 27/9 trên của Tổng công ty Điện lực miền Trung như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Cam LâmKC53071BTrạm G071B TT Cam Đức05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53101BTrạm H101B Cam Hải Tây05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53101CTrạm H101C Cam Hải Tây05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53108BTrạm H108B Cam Hải Tây05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53G071Trạm G071 TT Cam Đức05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53H099Trạm H099 Cam Hải Tây05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53H101Trạm H101 Cam Hải Tây05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I102Trạm I102 Cam Hải Đông05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I103Trạm I103 Cam Hải Đông05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I104Trạm I104 Cam Hải Đông05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I105Trạm I105 Cam Hải Đông05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I531Trạm I531 Cam Hải Đông05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G606Hệ thống chiếu sáng đường Cam Hải Đông - Tây05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G623Trạm Công Ty TNHH APOLLO VACATION05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G625Trạm T.G625 - HKD Nguyễn Thị Bích Kiều05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53H672Công ty TNHH xuất nhập khẩu An An05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53H673Công ty TNHH Cầu Mới05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53H676Công ty TNHH TMDV Hoàng Diệp05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I526Bưu Cục Cam Hải Đông05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I529Công Ty Tuyển Rửa Cát FICO05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I618Công ty cát Cam Ranh FICO05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I643Trại nuôi tôm ông Võ Ngọc Thạch05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I658Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Cam Ranh05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I685Công ty TNHH Nhân Đạt05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I705Công ty TNHH TM&DV Duy Thảo05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I720Trạm I720 Minexco05:30 ngày 28/09/202106:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53176BTrạm I176B Cam Hải Đông06:00 ngày 28/09/202106:30 ngày 28/09/2021Tháo lèo trung áp tuyến 479BĐCR tại vị trí 479BĐCR_8Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I107Trạm I107 Cam Hải Đông06:00 ngày 28/09/202106:30 ngày 28/09/2021Tháo lèo trung áp tuyến 479BĐCR tại vị trí 479BĐCR_8Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I176Trạm I176 Cam Hải Đông06:00 ngày 28/09/202106:30 ngày 28/09/2021Tháo lèo trung áp tuyến 479BĐCR tại vị trí 479BĐCR_8Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I717Công ty cổ phần tập đoàn 3406:00 ngày 28/09/202106:30 ngày 28/09/2021Tháo lèo trung áp tuyến 479BĐCR tại vị trí 479BĐCR_8Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I718Hộ Kinh Doanh Cá Thể - Nguyễn Đình Thanh06:00 ngày 28/09/202106:30 ngày 28/09/2021Tháo lèo trung áp tuyến 479BĐCR tại vị trí 479BĐCR_8Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I722Trạm I722 - Công Ty CP Tập Đoàn Hưng Thịnh06:00 ngày 28/09/202106:30 ngày 28/09/2021Tháo lèo trung áp tuyến 479BĐCR tại vị trí 479BĐCR_8Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514645PĐ Ninh Thượng 0407:00 ngày 28/09/202115:00 ngày 28/09/2021Thay boulon mục hỏng, đấu nối tiếp địa xà cột, xử lý khoảng cách pha - pha từ VT 476NIHO_95/74 đến 476NIHO_95/98Hoãn
ĐL Ninh HòaDC514646PĐ Ninh thượng 0607:00 ngày 28/09/202115:00 ngày 28/09/2021Thay boulon mục hỏng, đấu nối tiếp địa xà cột, xử lý khoảng cách pha - pha từ VT 476NIHO_95/74 đến 476NIHO_95/98Hoãn
ĐL Ninh HòaDC514647PĐ Ninh Thương 0507:00 ngày 28/09/202115:00 ngày 28/09/2021Thay boulon mục hỏng, đấu nối tiếp địa xà cột, xử lý khoảng cách pha - pha từ VT 476NIHO_95/74 đến 476NIHO_95/98Hoãn
ĐL Diên KhánhEC430039Trạm 39 - Diên Lâm07:00 ngày 28/09/202116:00 ngày 28/09/2021CT: Sửa chữa lưới điện hạ áp các TBA khu vực Diên Khánh (SCL)Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530228Chung cư Vĩnh Phước07:00 ngày 28/09/202111:30 ngày 28/09/2021Xử lý tiếp xúc T.228AĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53071BTrạm G071B TT Cam Đức17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53101BTrạm H101B Cam Hải Tây17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53101CTrạm H101C Cam Hải Tây17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53108BTrạm H108B Cam Hải Tây17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53G071Trạm G071 TT Cam Đức17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53H099Trạm H099 Cam Hải Tây17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53H101Trạm H101 Cam Hải Tây17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I102Trạm I102 Cam Hải Đông17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I103Trạm I103 Cam Hải Đông17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I104Trạm I104 Cam Hải Đông17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I105Trạm I105 Cam Hải Đông17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I531Trạm I531 Cam Hải Đông17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G606Hệ thống chiếu sáng đường Cam Hải Đông - Tây17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G623Trạm Công Ty TNHH APOLLO VACATION17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G625Trạm T.G625 - HKD Nguyễn Thị Bích Kiều17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53H672Công ty TNHH xuất nhập khẩu An An17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53H673Công ty TNHH Cầu Mới17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53H676Công ty TNHH TMDV Hoàng Diệp17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I526Bưu Cục Cam Hải Đông17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I529Công Ty Tuyển Rửa Cát FICO17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I618Công ty cát Cam Ranh FICO17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I643Trại nuôi tôm ông Võ Ngọc Thạch17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I658Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Cam Ranh17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I685Công ty TNHH Nhân Đạt17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I705Công ty TNHH TM&DV Duy Thảo17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I720Trạm I720 Minexco17:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Đấu lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C15DĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53176BTrạm I176B Cam Hải Đông17:30 ngày 28/09/202118:00 ngày 28/09/2021Đấu lèo trung áp tuyến 479BĐCR tại vị trí 479BĐCR_8Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I107Trạm I107 Cam Hải Đông17:30 ngày 28/09/202118:00 ngày 28/09/2021Đấu lèo trung áp tuyến 479BĐCR tại vị trí 479BĐCR_8Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I176Trạm I176 Cam Hải Đông17:30 ngày 28/09/202118:00 ngày 28/09/2021Đấu lèo trung áp tuyến 479BĐCR tại vị trí 479BĐCR_8Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I717Công ty cổ phần tập đoàn 3417:30 ngày 28/09/202118:00 ngày 28/09/2021Đấu lèo trung áp tuyến 479BĐCR tại vị trí 479BĐCR_8Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I718Hộ Kinh Doanh Cá Thể - Nguyễn Đình Thanh17:30 ngày 28/09/202118:00 ngày 28/09/2021Đấu lèo trung áp tuyến 479BĐCR tại vị trí 479BĐCR_8Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I722Trạm I722 - Công Ty CP Tập Đoàn Hưng Thịnh17:30 ngày 28/09/202118:00 ngày 28/09/2021Đấu lèo trung áp tuyến 479BĐCR tại vị trí 479BĐCR_8Đã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục