Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 27/9

20:36' - 26/09/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 27/9.

 

Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 27/9 trên website của EVNCPC cập nhật lúc 20h26 ngày 26/9. Ảnh: BNEWS
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 27/9 cập nhật mới nhất như sau:

 

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC53071ATrạm T.71A -Bình Cang05:00 ngày 27/09/2021 17:00 ngày 27/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT114 đến VT136 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT136 hướng về VT135Hoãn
ĐL Nha Trang BC53071BTrạm T.71B -Bình Cang05:00 ngày 27/09/2021 17:00 ngày 27/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT114 đến VT136 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT136 hướng về VT135Hoãn
ĐL Nha Trang BC53071CTrạm T.71C -Bình Cang05:00 ngày 27/09/2021 17:00 ngày 27/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT114 đến VT136 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT136 hướng về VT135Hoãn
ĐL Nha Trang BC53071ETrạm T.71E - Bình Cang05:00 ngày 27/09/2021 17:00 ngày 27/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT114 đến VT136 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT136 hướng về VT135Hoãn
ĐL Nha Trang BC53071HTrạm T.71H - Vĩnh Trung05:00 ngày 27/09/2021 17:00 ngày 27/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT114 đến VT136 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT136 hướng về VT135Hoãn

 

ĐL Nha Trang BC53074ATrạm T.74A -Võ Cạnh05:00 ngày 27/09/2021 17:00 ngày 27/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT114 đến VT136 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT136 hướng về VT135Hoãn
ĐL Nha Trang BC53074BTrạm T.74B -Võ Cạnh05:00 ngày 27/09/2021 17:00 ngày 27/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT114 đến VT136 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT136 hướng về VT135Hoãn
ĐL Nha Trang BC53074CTrạm T.74C -Vĩnh Trung05:00 ngày 27/09/2021 06:00 ngày 27/09/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 136, cuộn lèo cố định vào thân cộtHoãn
ĐL Nha Trang BC53074CTrạm T.74C -Vĩnh Trung05:00 ngày 27/09/2021 17:00 ngày 27/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT114 đến VT136 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT136 hướng về VT135Hoãn
ĐL Nha Trang BC53074ETrạm T.74E - Vĩnh Trung05:00 ngày 27/09/2021 17:00 ngày 27/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT114 đến VT136 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT136 hướng về VT135Hoãn
ĐL Nha Trang BC53074GTrạm T.74G - Vĩnh Trung05:00 ngày 27/09/2021 17:00 ngày 27/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT114 đến VT136 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT136 hướng về VT135Hoãn
ĐL Nha Trang BD530131Trạm T.131 Bến xe-Cty vận tải KH - Đường 23/1005:00 ngày 27/09/2021 17:00 ngày 27/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT114 đến VT136 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT136 hướng về VT135Hoãn
ĐL Nha Trang BD530176Trạm T.176 Cường Trang -Võ Cạnh05:00 ngày 27/09/2021 17:00 ngày 27/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT114 đến VT136 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT136 hướng về VT135Hoãn
ĐL Nha Trang BD530356Trạm T.356 CTTNHHSX&DVTM Duy Nguyên - Đường 23/1005:00 ngày 27/09/2021 17:00 ngày 27/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT114 đến VT136 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT136 hướng về VT135Hoãn
ĐL Nha Trang BD530357Trạm T.357 Võ Cạnh -trong nhà05:00 ngày 27/09/2021 06:00 ngày 27/09/2021 Tháo lèo 475-476MVO tại VT 136, cuộn lèo cố định vào thân cộtHoãn
ĐL Nha Trang BD530511Trạm T.511 - Cty TNHH Ấn Tượng05:00 ngày 27/09/2021 17:00 ngày 27/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT114 đến VT136 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT136 hướng về VT135Hoãn
ĐL Nha Trang BD530521Trạm T.521 - Cty TNHH Ô tô Huyndai Tín Thanh05:00 ngày 27/09/2021 17:00 ngày 27/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT114 đến VT136 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT136 hướng về VT135Hoãn
ĐL Nha Trang BD530548Trạm T.548 - Trạm trộn bê tông05:00 ngày 27/09/2021 17:00 ngày 27/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT114 đến VT136 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT136 hướng về VT135Hoãn
ĐL Nha Trang BD530670Trạm T.670 - Cty TNHH TM & DV Việt Hùng05:00 ngày 27/09/2021 17:00 ngày 27/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT114 đến VT136 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT136 hướng về VT135Hoãn
ĐL Nha Trang BD530707Trạm T.707 - BQLDA ĐTCCT NNPT Nông thôn05:00 ngày 27/09/2021 17:00 ngày 27/09/2021 Thay dây tuyến 475MVO từ VT114 đến VT136 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT136 hướng về VT135Hoãn

(Xem tiếp tại đây)

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục