Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 7/12 cập nhật mới nhất

09:22' - 06/12/2021
BNEWS Lịch cắt điện của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 7/12 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 7/12:

Chi tiết lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 7/12 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC       MÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪ       ĐẾN     LÝ DO  TÌNH TRẠNG
ĐL Ninh Hòa DC534684 PĐ Ninh xuân 24 07:00 ngày 07/12/2021 14:30 ngày 07/12/2021 Di dời MBA T4684 qua TBA qua cột 475NIHO_174 Thi công hotline Tháo và lèo xuống FCO tại cột 475NIHO_174 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510157 Trạm 157 - Diên Phú 07:00 ngày 07/12/2021 16:00 ngày 07/12/2021 TDA thi công hoàn thiện T.157 (ĐTXD 2021) Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530272 Cát Lợi 2 07:00 ngày 07/12/2021 08:00 ngày 07/12/2021 Chụp silicon trạm T.272 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530026 Trạm T.26 -Nhị Hà 07:30 ngày 07/12/2021 11:30 ngày 07/12/2021 San tải trạm T.26B và T.62A. Thay thu lôi van trạm T.62A Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530039 Trạm T.39 -Lê Chân 07:30 ngày 07/12/2021 08:15 ngày 07/12/2021 TNĐK trạm T.39A Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530062 Trạm T.62 -Lam Sơn 07:30 ngày 07/12/2021 11:30 ngày 07/12/2021 San tải trạm T.26B và T.62A. Thay thu lôi van trạm T.62A Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53026B Trạm T.26B - Nhị Hà 07:30 ngày 07/12/2021 11:30 ngày 07/12/2021 San tải trạm T.26B và T.62A. Thay thu lôi van trạm T.62A Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430064 T.64 - (15) 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430065 T.65 - (15) 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430138 T.138 - (15) 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530062 Trạm T.62 -Lam Sơn 07:30 ngày 07/12/2021 11:30 ngày 07/12/2021 San tải trạm T.26B và T.62A. Thay thu lôi van trạm T.62A Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53026B Trạm T.26B - Nhị Hà 07:30 ngày 07/12/2021 11:30 ngày 07/12/2021 San tải trạm T.26B và T.62A. Thay thu lôi van trạm T.62A Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430064 T.64 - (15) 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430065 T.65 - (15) 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430138 T.138 - (15) 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53060C T.60C - (15)# 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430478 CSSX nước đá Xuân Thu 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530156 Đơn vị 858 (kho đạn ) 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530160 Công Ty Cổ Phần nghiệp muối 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530213 CTyCP Đô Thị Cam Ranh Đèn đường Mỹ Ca 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53060C T.60C - (15)# 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430478 CSSX nước đá Xuân Thu 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530156 Đơn vị 858 (kho đạn ) 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530160 Công Ty Cổ Phần nghiệp muối 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530213 CTyCP Đô Thị Cam Ranh Đèn đường Mỹ Ca 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53060C T.60C - (15)# 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430478 CSSX nước đá Xuân Thu 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530156 Đơn vị 858 (kho đạn ) 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530160 Công Ty Cổ Phần nghiệp muối 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530213 CTyCP Đô Thị Cam Ranh Đèn đường Mỹ Ca 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53060C T.60C - (15)# 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430478 CSSX nước đá Xuân Thu 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530156 Đơn vị 858 (kho đạn ) 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530160 Công Ty Cổ Phần nghiệp muối 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530213 CTyCP Đô Thị Cam Ranh Đèn đường Mỹ Ca 08:00 ngày 07/12/2021 11:00 ngày 07/12/2021 Lắp bổ sung tiếp địa ngọn trên tuyến 475CRA Đã duyệt

Bạn đọc có thểm xem thêm và theo dõi lịch cắt điện Khánh Hòa tại trang web: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục