Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 6/12

09:44' - 05/12/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 6/12.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 6/12 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC530018Trạm T.18 - Hải Đức05:30 ngày 06/12/2021 06:30 ngày 06/12/2021 Tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08AĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530033Trạm T.33 - Tô Hiến Thành05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530042Trạm T.42 -Vĩnh Điềm05:30 ngày 06/12/2021 06:30 ngày 06/12/2021 Tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08AĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53004ATrạm T.04A -Trần Phú05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53004BTrạm T.04B -Thanh tra Tỉnh05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530057Trạm T.57 Trạm 57 -Mã Vòng05:30 ngày 06/12/2021 12:30 ngày 06/12/2021 Hotline tháo lèo tuyến 471MVO tại cột 471MVO_02 Hotline tháo lèo tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C09 tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08A Lắp đặt tiếp địa chống sét van, đầu cáp ngầm tại VT01 phục vụ công tác CPM Đảo lèo đầu cáp ngầm các XT 471-472-473-474MVO tại VT01 So pha các XT 471-472-473-474MVO tại VT01Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530089Trạm T.89 -Hải Đức05:30 ngày 06/12/2021 12:30 ngày 06/12/2021 Hotline tháo lèo tuyến 471MVO tại cột 471MVO_02 Hotline tháo lèo tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C09 tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08A Lắp đặt tiếp địa chống sét van, đầu cáp ngầm tại VT01 phục vụ công tác CPM Đảo lèo đầu cáp ngầm các XT 471-472-473-474MVO tại VT01 So pha các XT 471-472-473-474MVO tại VT01Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53011ATrạm T.11A -Yersin05:30 ngày 06/12/2021 12:30 ngày 06/12/2021 Hotline tháo lèo tuyến 471MVO tại cột 471MVO_02 Hotline tháo lèo tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C09 tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08A Lắp đặt tiếp địa chống sét van, đầu cáp ngầm tại VT01 phục vụ công tác CPM Đảo lèo đầu cáp ngầm các XT 471-472-473-474MVO tại VT01 So pha các XT 471-472-473-474MVO tại VT01Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53011BTrạm T.11B -Thái Nguyên05:30 ngày 06/12/2021 12:30 ngày 06/12/2021 Hotline tháo lèo tuyến 471MVO tại cột 471MVO_02 Hotline tháo lèo tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C09 tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08A Lắp đặt tiếp địa chống sét van, đầu cáp ngầm tại VT01 phục vụ công tác CPM Đảo lèo đầu cáp ngầm các XT 471-472-473-474MVO tại VT01 So pha các XT 471-472-473-474MVO tại VT01Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53011CTrạm T.11C -Yersin05:30 ngày 06/12/2021 12:30 ngày 06/12/2021 Hotline tháo lèo tuyến 471MVO tại cột 471MVO_02 Hotline tháo lèo tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C09 tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08A Lắp đặt tiếp địa chống sét van, đầu cáp ngầm tại VT01 phục vụ công tác CPM Đảo lèo đầu cáp ngầm các XT 471-472-473-474MVO tại VT01 So pha các XT 471-472-473-474MVO tại VT01Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53011DTrạm T.11D - Thái Nguyên05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53011ETrạm T.11E - Yersin05:30 ngày 06/12/2021 12:30 ngày 06/12/2021 Hotline tháo lèo tuyến 471MVO tại cột 471MVO_02 Hotline tháo lèo tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C09 tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08A Lắp đặt tiếp địa chống sét van, đầu cáp ngầm tại VT01 phục vụ công tác CPM Đảo lèo đầu cáp ngầm các XT 471-472-473-474MVO tại VT01 So pha các XT 471-472-473-474MVO tại VT01Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53017BTrạm T.17B -Nguyễn Thị Minh Khai05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53017DTrạm T.17D - Đường Hùng Vương05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53018BTrạm T.18B - Thủy Xưởng05:30 ngày 06/12/2021 06:30 ngày 06/12/2021 Tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08AĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53019ATrạm T.19A -Bầu Mốc05:30 ngày 06/12/2021 06:30 ngày 06/12/2021 Tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08AĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53019CTrạm T.19C -Cầu Dứa -Vĩnh Hiệp05:30 ngày 06/12/2021 06:30 ngày 06/12/2021 Tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08AĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53019DTrạm T.19D - Vĩnh Hiệp05:30 ngày 06/12/2021 06:30 ngày 06/12/2021 Tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08AĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53019ETrạm T.19E - Phú Nông05:30 ngày 06/12/2021 06:30 ngày 06/12/2021 Tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08AĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530299Trạm T.299 - Chung cư Ngô Sĩ Liên05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53029DTrạm T.29D -Sau KS Khatoco đường Hùng Vương05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53029ETrạm T.29E - Hùng Vương05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53029GTrạm T.29G - Hùng Vương05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53029HTrạm T.29H - Quân Trấn05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53042BTrạm T.42B-Vĩnh Điềm Ngọc Hiệp05:30 ngày 06/12/2021 06:30 ngày 06/12/2021 Tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08AĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53061CTrạm T.61C -Hoàng Hoa Thám -Lý Tự Trọng05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53061DTrạm T.61D -Trần Hưng Đạo - Lý Tự Trọng05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53061ETrạm T.61E - Lý Tự trọng05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53061GTrạm T.61G - Hoàng Hoa Thám05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53081BTrạm T.81B - Tô Hiến Thành05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530350Trạm T.350 CTTNHH Cao Phong-212 Đường 23/1005:30 ngày 06/12/2021 06:30 ngày 06/12/2021 Tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08AĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530362Trạm T.362 KS Viển Đông05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530370Trạm T.370 Nhà Sách Phương Nam05:30 ngày 06/12/2021 12:30 ngày 06/12/2021 Hotline tháo lèo tuyến 471MVO tại cột 471MVO_02 Hotline tháo lèo tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C09 tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08A Lắp đặt tiếp địa chống sét van, đầu cáp ngầm tại VT01 phục vụ công tác CPM Đảo lèo đầu cáp ngầm các XT 471-472-473-474MVO tại VT01 So pha các XT 471-472-473-474MVO tại VT01Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530371Trạm T.371 DNTN Huyen Duc-78 Hung Vuong05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530372Trạm T.372 Ga Nha Trang 05:30 ngày 06/12/2021 12:30 ngày 06/12/2021 Hotline tháo lèo tuyến 471MVO tại cột 471MVO_02 Hotline tháo lèo tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C09 tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08A Lắp đặt tiếp địa chống sét van, đầu cáp ngầm tại VT01 phục vụ công tác CPM Đảo lèo đầu cáp ngầm các XT 471-472-473-474MVO tại VT01 So pha các XT 471-472-473-474MVO tại VT01Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530373Trạm T.373 Khách sạn Thiên Phúc -19 Nguyễn Chánh05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530380Trạm T.380 DNTN Hoàng Đăng (47 Đường 23/10 )05:30 ngày 06/12/2021 12:30 ngày 06/12/2021 Hotline tháo lèo tuyến 471MVO tại cột 471MVO_02 Hotline tháo lèo tuyến 472MVO tại cột 374-472MVO_C09 tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08A Lắp đặt tiếp địa chống sét van, đầu cáp ngầm tại VT01 phục vụ công tác CPM Đảo lèo đầu cáp ngầm các XT 471-472-473-474MVO tại VT01 So pha các XT 471-472-473-474MVO tại VT01Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530384Trạm T.384 CTTNHH Sao Mai Anh-66-72 đường 23/1005:30 ngày 06/12/2021 06:30 ngày 06/12/2021 Tháo lèo tuyến 475-476MVO tại cột 475-476MVO_C08AĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530404Trạm T.404 khu liên cơ 30 Hoàng Hoa Thám 05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530409Trạm T.409 UBND Thành phố NT05:30 ngày 06/12/2021 06:00 ngày 06/12/2021 Tháo tác cắt CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530627Trạm T.627 - CTy TNHH Hoàng An11:30 ngày 06/12/2021 12:30 ngày 06/12/2021 Tháo tác đóng CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530628Trạm T.628 - CTy CP SXTMDV Nhân Hòa11:30 ngày 06/12/2021 12:30 ngày 06/12/2021 Tháo tác đóng CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530631Trạm T.631 - Khách sạn Vietview11:30 ngày 06/12/2021 12:30 ngày 06/12/2021 Tháo tác đóng CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530632Trạm T.632 - Khách sạn Royal11:30 ngày 06/12/2021 12:30 ngày 06/12/2021 Tháo tác đóng CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530633Trạm T.633 - CTy CP Hải Triều Thiên Thành Phúc11:30 ngày 06/12/2021 12:30 ngày 06/12/2021 Tháo tác đóng CDPĐ VT15 tuyến 473-474MVOĐã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục