Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 8/10 cập nhật mới nhất

08:36' - 07/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 8/10 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 8/10:

Chi tiết lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 8/10:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Cam LâmKC53071BTrạm G071B TT Cam Đức05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53101BTrạm H101B Cam Hải Tây05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53101CTrạm H101C Cam Hải Tây05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53108BTrạm H108B Cam Hải Tây05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53G071Trạm G071 TT Cam Đức05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53H099Trạm H099 Cam Hải Tây05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53H101Trạm H101 Cam Hải Tây05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I102Trạm I102 Cam Hải Đông05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I103Trạm I103 Cam Hải Đông05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I104Trạm I104 Cam Hải Đông05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I105Trạm I105 Cam Hải Đông05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53I531Trạm I531 Cam Hải Đông05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G606Hệ thống chiếu sáng đường Cam Hải Đông - Tây05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G623Trạm Công Ty TNHH APOLLO VACATION05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53G625Trạm T.G625 - HKD Nguyễn Thị Bích Kiều05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53H672Công ty TNHH xuất nhập khẩu An An05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53H673Công ty TNHH Cầu Mới05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53H676Công ty TNHH TMDV Hoàng Diệp05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I526Bưu Cục Cam Hải Đông05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I529Công Ty Tuyển Rửa Cát FICO05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I618Công ty cát Cam Ranh FICO05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I643Trại nuôi tôm ông Võ Ngọc Thạch05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I658Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Cam Ranh05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I685Công ty TNHH Nhân Đạt05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I705Công ty TNHH TM&DV Duy Thảo05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I720Trạm I720 Minexco05:30 ngày 08/10/202106:30 ngày 08/10/2021Tháo lèo 02 tuyến 471BĐCR, 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471-473BĐCR_C21. Tháo lèo tuyến 471BĐCR tại vị trí tại vị trí 471-473BĐCR_C20 về phía 471BĐCR_20/1. Cắt DCL tại vị trí 479BĐCR_1Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53I685Công ty TNHH Nhân Đạt06:30 ngày 08/10/202118:00 ngày 08/10/2021Thay dây trung áp tuyến 471BĐCR và 473BĐCR từ 471-473BĐCR_C1 đến 471-473 473BĐCR_C4, và tuyến 473BĐCR từ 471-473BĐCR_C16 đến 471-473BĐCR_C19 Hotline hỗ trợ tháo lắp xà, chuỗi néo, căng lại dây tuyến 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C20Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53001KTrạm T.01K - Vĩnh Ngọc07:00 ngày 08/10/202117:00 ngày 08/10/2021Thi công lắp trạm biến áp T.02BĐã duyệt
ĐL Nha TrangBC53002BTrạm T.02B -Vĩnh Ngọc (gan k/s Thach Ngan)07:00 ngày 08/10/202117:00 ngày 08/10/2021Thi công lắp trạm biến áp T.02BĐã duyệt
ĐL Nha TrangBD530487Trạm T.487 - Cty CP BĐS Hà Quang07:00 ngày 08/10/202112:30 ngày 08/10/2021Thi công đấu nối mở rộng ngăn LBS TKM vào tủ RMU HQI-02 Thi công đấu nối mở rộng ngăn LBS TKM và đấu nối cáp ngầm vào tủ RMU HQI-04Hoãn
ĐL Nha TrangBD530488Trạm T.488 - Cty CP BĐS Hà Quang07:00 ngày 08/10/202112:30 ngày 08/10/2021Thi công đấu nối mở rộng ngăn LBS TKM vào tủ RMU HQI-02 Thi công đấu nối mở rộng ngăn LBS TKM và đấu nối cáp ngầm vào tủ RMU HQI-04Hoãn
ĐL Nha TrangBD530489Trạm T.489 - Cty CP BĐS Hà Quang07:00 ngày 08/10/202112:30 ngày 08/10/2021Thi công đấu nối mở rộng ngăn LBS TKM vào tủ RMU HQI-02 Thi công đấu nối mở rộng ngăn LBS TKM và đấu nối cáp ngầm vào tủ RMU HQI-04Hoãn
ĐL Nha TrangBD530490Trạm T.490 - Cty CP BĐS Hà Quang07:00 ngày 08/10/202112:30 ngày 08/10/2021Thi công đấu nối mở rộng ngăn LBS TKM vào tủ RMU HQI-02 Thi công đấu nối mở rộng ngăn LBS TKM và đấu nối cáp ngầm vào tủ RMU HQI-04Hoãn
ĐL Nha TrangBD530504Trạm T.504 - Căn hộ chính sách HQS07:00 ngày 08/10/202112:30 ngày 08/10/2021Thi công đấu nối mở rộng ngăn LBS TKM vào tủ RMU HQI-02 Thi công đấu nối mở rộng ngăn LBS TKM và đấu nối cáp ngầm vào tủ RMU HQI-04Hoãn
ĐL Ninh HòaDC514669PĐ Ninh xuân 0507:00 ngày 08/10/202116:00 ngày 08/10/2021Từ cột 475NIHO_57/7/5 đến 475NIHO_57/7/21: Thay 2xAC50 bằng 2xACWBCC-50mm2_965m, thay xà rỉ sét. (Đăng ký lại công tác ngày 23/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524670PĐ Ninh Xuân 0607:00 ngày 08/10/202116:00 ngày 08/10/2021Từ cột 475NIHO_57/7/5 đến 475NIHO_57/7/21: Thay 2xAC50 bằng 2xACWBCC-50mm2_965m, thay xà rỉ sét. (Đăng ký lại công tác ngày 23/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524763Ngũ Mỹ - Ninh Xuân07:00 ngày 08/10/202116:00 ngày 08/10/2021Từ cột 475NIHO_57/7/5 đến 475NIHO_57/7/21: Thay 2xAC50 bằng 2xACWBCC-50mm2_965m, thay xà rỉ sét. (Đăng ký lại công tác ngày 23/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534718CS SX Gạch Lê Thị Mẫn07:00 ngày 08/10/202116:00 ngày 08/10/2021Từ cột 475NIHO_57/7/5 đến 475NIHO_57/7/21: Thay 2xAC50 bằng 2xACWBCC-50mm2_965m, thay xà rỉ sét. (Đăng ký lại công tác ngày 23/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53C172DNTN Xuân Phương07:00 ngày 08/10/202116:00 ngày 08/10/2021Từ cột 475NIHO_57/7/5 đến 475NIHO_57/7/21: Thay 2xAC50 bằng 2xACWBCC-50mm2_965m, thay xà rỉ sét. (Đăng ký lại công tác ngày 23/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53C180Cty TNHH Thuận Thành Phát07:00 ngày 08/10/202116:00 ngày 08/10/2021Từ cột 475NIHO_57/7/5 đến 475NIHO_57/7/21: Thay 2xAC50 bằng 2xACWBCC-50mm2_965m, thay xà rỉ sét. (Đăng ký lại công tác ngày 23/9 đã duyệt nhưng hoãn do trời mưa)Đã duyệt

(Còn nữa) >>> Bạn đọc có thểm xem thêm và theo dõi lịch cắt điện Khánh Hòa tại trang web: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR3NJSL2tFnIYOr7wlxDB3GmoDp-fXxFmO0QQrcx0aBJQRu6fvBwzpd0A7Q


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục