Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 9/12 cập nhật mới nhất

09:14' - 08/12/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 9/12 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Lịch cắt điện Khánh Hòa đầy đủ ngày mai 9/12, được cập nhật vào hồi 8h35 ngày 8/12 trên của Tổng công ty Điện lực miền Trung như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên KhánhEC510117Trạm 117 - Diên Lạc05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510118Trạm 118 - Diên Lạc05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510166Trạm 166 - Diên Lâm05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510167Trạm 167 - Diên Lâm05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510168Trạm 168 - Diên Lâm05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510169Trạm 169 - Diên Lâm05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510224Trạm 224 - Diên Phước05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510225Trạm 225 - Diên Phước05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510226Trạm 226 - Diên Phước05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510227Trạm 227 - Diên Phước05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510228Trạm 228 - Diên Phước05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510229Trạm 229 - Diên Phước05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510231Trạm 231 - Diên Phước05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510232Trạm 232 - Diên Phước05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510233Trạm 233 - Diên Phước05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510234Trạm 234 - Diên Phước05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510236Trạm 236 - Diên Phước05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530027Trạm 27 - Diên Phước05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530028Trạm 28 - Diên Phước05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530054Trạm 54 - Diên Lâm05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530062Trạm 62 - Diên Phước05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530230Trạm 230 - Diên Phước05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530235Trạm 235 - Diên Phước05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC53054BTrạm 54B - Diên Lâm05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC53060BTrạm 60B - Diên Lạc05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC53235BTrạm 235B - Diên Phước05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED510504Trạm 504 - Phòng QLĐT Diên Khánh05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530029Trạm 29 - Trạm bơm cầu đôi05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530082Trạm 82 -T1- Giấy Rạng Đông05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530245Trạm 245 - Bưu điện Diên Phước05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530424Trạm 424 - Đào Vũ Lâm05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530436Trạm 436 - BV Chuyên khoa Tâm Thần KH05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530505Trạm 505 - Phòng QLĐT Diên Khánh05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530541Trạm 541 - Trạm Bơm Nước cây Da05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530542Trạm 542 - CTCP Giấy Rạng Đông05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530549Trạm 549 - Cty TNHH Giấy & Bao bì 3/205:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530567Trạm 567 - Cty TNHH XD & Cơ khí Hải My05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530591Trạm 591 - TT Bảo trợ XH, CS & PHCN Người Tâm thần05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED53082ATrạm 82 -T2- Giấy Rạng Đông05:30 ngày 09/12/202107:30 ngày 09/12/2021Tháo gỡ DCL 471DKH_88Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534206TT Ninh Hòa 507:00 ngày 09/12/202113:30 ngày 09/12/2021Xử lý tiếp xúc, nâng cáp trạm T4226, T4206 & thay thế cột trung áp 472NIHO_54/18. (Đăng ký lại lịch 19/11 đã hoãn do trời mưa)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534226TT Ninh Hòa 5B07:00 ngày 09/12/202113:30 ngày 09/12/2021Xử lý tiếp xúc, nâng cáp trạm T4226, T4206 & thay thế cột trung áp 472NIHO_54/18. (Đăng ký lại lịch 19/11 đã hoãn do trời mưa)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534202Nước Đá Chấn Phát07:00 ngày 09/12/202113:30 ngày 09/12/2021Xử lý tiếp xúc, nâng cáp trạm T4226, T4206 & thay thế cột trung áp 472NIHO_54/18. (Đăng ký lại lịch 19/11 đã hoãn do trời mưa)Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530040Trạm 40 - Diên An07:00 ngày 09/12/202116:00 ngày 09/12/2021TDA thi công hoàn thiện T.40 (ĐTXD 2021)Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53068BTrạm G068B TT Cam Đức07:00 ngày 09/12/202111:00 ngày 09/12/2021Di dời trụ A068B/8 để đào đổ móng trụ trạm T.G068C XDMĐã duyệt
ĐL Nha TrangBD530627Trạm T.627 - CTy TNHH Hoàng An07:30 ngày 09/12/202108:15 ngày 09/12/2021Thí nghiệm định kỳ TBA T.627Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51GA01Trạm GA.01 Thành Sơn07:30 ngày 09/12/202116:30 ngày 09/12/2021Cải tạo, lắp chụp đầu cột từ VT 244/210 đến VT 244/200Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51GA02Trạm GA.02 Thành Sơn07:30 ngày 09/12/202116:30 ngày 09/12/2021Cải tạo, lắp chụp đầu cột từ VT 244/210 đến VT 244/200Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51GA03Trạm GA.03 Thành Sơn07:30 ngày 09/12/202116:30 ngày 09/12/2021Cải tạo, lắp chụp đầu cột từ VT 244/210 đến VT 244/200Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51GB02Trạm GB.02 Thành Sơn07:30 ngày 09/12/202116:30 ngày 09/12/2021Cải tạo, lắp chụp đầu cột từ VT 244/210 đến VT 244/200Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51GC01Trạm GC.01 Thành Sơn07:30 ngày 09/12/202116:30 ngày 09/12/2021Cải tạo, lắp chụp đầu cột từ VT 244/210 đến VT 244/200Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51GD01Trạm GD.01 Thành Sơn07:30 ngày 09/12/202116:30 ngày 09/12/2021Cải tạo, lắp chụp đầu cột từ VT 244/210 đến VT 244/200Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51GD02Trạm GD.02 Thành Sơn07:30 ngày 09/12/202116:30 ngày 09/12/2021Cải tạo, lắp chụp đầu cột từ VT 244/210 đến VT 244/200Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC51GD03Trạm GD.03 Thành Sơn07:30 ngày 09/12/202116:30 ngày 09/12/2021Cải tạo, lắp chụp đầu cột từ VT 244/210 đến VT 244/200Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC53GB01Trạm GB.01 Thành Sơn07:30 ngày 09/12/202116:30 ngày 09/12/2021Cải tạo, lắp chụp đầu cột từ VT 244/210 đến VT 244/200Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD430452Công ty CP Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không08:00 ngày 09/12/202109:00 ngày 09/12/2021Thay thế hệ thống công tơ tại trạm T.452 - VinaCSĐã duyệt
ĐL Nha TrangBC53044CTrạm T.44C -Lê Quý Đôn08:30 ngày 09/12/202109:15 ngày 09/12/2021Thí nghiệm định kỳ TBA T.44CĐã duyệt
ĐL Nha TrangBC53024ATrạm T.24A - Chung cư số 2 LHP09:30 ngày 09/12/202110:15 ngày 09/12/2021Thí nghiệm định kỳ TBA T.24AĐã duyệt
ĐL Cam RanhCD5392H2Nhà máy X5210:00 ngày 09/12/202111:00 ngày 09/12/2021Thay thế hệ thống công tơ tại trạm T.92H2 (Nhà máy X52)Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53024BTrạm T.24B - Chung cư số 2 LHP10:30 ngày 09/12/202111:15 ngày 09/12/2021Thí nghiệm định kỳ TBA T.24BĐã duyệt
ĐL Nha TrangBC53079CTrạm T.79C-đường LHPhong13:30 ngày 09/12/202114:15 ngày 09/12/2021Thí nghiệm định kỳ TBA T.79CĐã duyệt
ĐL Nha TrangBC53079BTrạm T.79B - Khóm Máy nước14:30 ngày 09/12/202115:15 ngày 09/12/2021Thí nghiệm định kỳ TBA T.79BĐã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục